Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 101

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in Wassenaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, G. \ Pellenbarg, N. \ 2003
Het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) is een gezamenlijk beleidsdoel voor het regionale gronden oppervlaktewaterbeheer. Het is in diverse provincies al vastgesteld, maar vooral in landelijke gebieden. Bij het zoeken naar oplossingen voo ...
help
Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, The Netherlands \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Janssen, R.P.T. \ Verweij, W. \ 2003
Groundwater samples were taken from seven bore holes at depths ranging from 2 to 41 m nearby drinking water pumping station Vierlingsbeek, The Netherlands and analysed for Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm and Eu
help
Werken met GGOR : hulpmiddel voor maatwerk bij de afstemming van integraal waterbeheer en ruimtelijk beleid [Boek]
Claessen, F. \ Commissie Integraal Waterbeheer \ Bijnsdorp Communicatie Projecten \ 2003
Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat een handreiking aan bestuurders en is bedoeld om de bestuurder in enkele stappen vertrouwd te maken met de toepassingsmogelijkheden én de kracht van het GGOR. In deel twee wordt o.a. de positi ...
help
Energy-irrigation nexus in South Asia: improving groundwater conservation and power sector viability [Boek]
Shah, T. \ 2003
help
Ontwerp en implementatie GGOR-meetnetten Limburg : eindrapport [Boek]
Mars, H. de \ Wortel, L.H. \ 2003
help
'Bollenstreek ligt ongelukkig' : grondwaterexperts Stuurman en Griffioen \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2003
Visie van grondwaterexperts over invloed van de grondwaterstand in de Bollenstreek op bodemverontreiniging, verdroging, drinkwatervoorziening en de gevolgen hiervan voor de bollenteelt
help
Datering van jong bemest grondwater met tritium-helium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broers, H.P. \ Aa, M. van der \ Buijs, A. \ 2003
Datering van jong grondwater is nodig om veranderingen in de grondwaterkwaliteit, bijvoorbeeld in het nitraatgehalte, te kunnen relateren aan de historische mestbelasting. Datering met tritiumhelium blijkt voor dit doel heel geschikt, zowel op region ...
help
Pleidooi voor beleid voor koude-/warmte-opslag in de bodem : waterleidingbedrijven geducht voor negatieve effecten op grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Het is hoog tijd dat beleid wordt ontwikkeld om de aanleg van koude-/warmteopslasystemen (kwo) in de bodem te reguleren. Op dit moment worden dergelijke systemen al gebruikt, terwijl de effecten op het grondwater nog onduidelijk zijn. Vooral waterlei ...
help
Watertoets en drinkwaterbelangen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bernhardi, L. \ Firet, M. \ 2003
Via de watertoets wordt water in al zijn aspecten evenwichtig meegewogen in de ruimtelijke besluitvorming. De waterleidingbedrijven hebben formeel geen rol gekregen in de watertoets, terwijl zij een waterbelang hebben in én kennis over en ervaring me ...
help
Hydrologie van de Beegderheide : ontstaan en functioneren van de vennen en de ontwikkelingen tussen 1997 en 2002 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peerboom, J.M.P.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Asmuth, J.R. von \ 2003
Dit artikel geeft een samenvatting van de ontstaanswijze, de geologie en de hydrologie van de vennen. Voornamelijk gebaseerd op een Kiwa onderzoek in dit gebied (Aggenbach, 1998). Daarnaast wordt ingegaan op de nieuw ontstane hydrologische situatie v ...
help
Biologische ontijzering: hoe realistisch is dit? : procestechnologen bezochten waterproductiecentrum Lommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
IJpelaar, G. \ 2003
Procestechnologen van diverse waterbedrijven in Nederland brachten afgelopen mei een bezoek aan het waterproductiecentrum Lommel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Zowel fundamentele inzichten als toegepaste kennis vormden de basis vo ...
help
Is het water naar wens? : GGOR en Waternood (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claessen, F. \ Prak, H. \ Spiers, B. \ Beugelink, G. \ 2003
Al in de derde Nota waterhuishouding uit 1990 is opgenomen dat de provincies de Gewenste Grondwater Situatie (GGS) zouden vastleggen. Deze werd gezien als grondslag voor de aanpak van de verdroging. In de vierde Nota waterhuishouding uit 1998 is GGS ...
help
Het Waterbesluit van Waterschap Reest en Wieden : GGOR en Waternood (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, H. \ 2003
Grondwaterstandverloop vormt de basis voor het dagelijks waterbeheer. Dat is de reden van het bestaan van de waterschappen. Vanaf de late middeleeuwen zijn waterschappen opgericht om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen en om het gewenste ...
help
Shoppen bij boeren leidt tot nieuw waterhuishoudingsplan : GGOR en Waternood (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meeuwissen, M. \ Griffioen, C. \ 2003
"Kan de stuw op zomerpeil" luidde een van de uitspraken die tijdens de eerste gebiedsworkshop in Dalmsholte werd gedaan. Het Waterschap Groot Salland heeft twee jaar geleden besloten om voor dit redelijk besloten gebied tegen de Sallandse Heuvelrug e ...
help
Toepassing Waternood in verdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck : GGOR en Waternood (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Swart, E. de \ Klaarenbeek, R. \ 2003
De Dienst Landelijk Gebied is één van de grondleggers van de Waternood-aanpak. In de rapportage waarin de aanpak werd gepresenteerd, zijn aanbevelingen gedaan om de methodiek verder te operationaliseren. Dit vormde de aanzet voor het STOWA-onderzoeks ...
help
Nieuwe vorm van rapportage over waterkwaliteit bij Hydron : ontwikkelingen per maand te volgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vonk, B. \ Kolpa, R. \ Verdel, J-D. \ Koenders, P. \ 2003
Voor de bewaking van de waterkwaliteit is voor Hydron Zuid-Holland de zogeheten Managementrapportage Waterkwaliteit ontwikkeld. Het systeem omvat zowel kenmerken van de waterkwaliteitsindex en trendanalyse als registratie van normoverschrijdingen. Ge ...
help
Geneesmiddelen en de drinkwatervoorziening in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noij, T.H.M. \ Mons, M.N. \ Versteegh, J.F.M. \ Stoks, P. \ 2003
Het vóórkomen van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen in Nederland is in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich op in totaal 105 humane en veterinaire geneesmiddelen in het oppervlaktewater, het grondwater en de oevergrondwaterwinningen én in het ...
help
Kalkrijke leem en kanaalkwel : kansen voor de EHS in Noord-Brabant [themanummer ecologische netwerken] \ De levende natuur [Artikel]
Jalink, M.H. \ 2003
Herstel en behoud van basenrijke ecosystemen, zoals blauwgraslanden, dotterbloemhooilanden en elzenbroekbossen, vormen een belangrijke prioriteit bij de invulling van de ecologische hoofdstructuur. In Brabant speelt de leemlaag, vanuit de ijstijd gev ...
help
De rol van grondwater in ruimtelijke ontwikkelingen : bescherming drinkwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Griffioen, J. \ 2003
De laatste jaren worden de kenmerken van het watersysteem in toenemende mate als uitgangspunt gehanteerd voor de ruimtelijke planning. De nadruk ligt meestal op de kwantitatieve aspecten van het oppervlaktewater en bovenste grondwater. In een project ...
help
Sustainable utilization of water resources in eastern part of North China Plain \ Drainage for a secure environment and food supply : 9th international drainage workshop, September 10-13 2003, Utrecht, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Fang Sheng \ Cheng Xiuling \ Boers, T.M. \ 2003
The eastern part of the North China Plain become a region with minimum fresh water resources and the maximum saline groundwater, a region with the lowest water resources per capita (160 - 190 m3) and the most serious overdrawn of deep groundwater in ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.