Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 83

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waternood: meerwaarde?: studie naar toepasbaarheid in Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Gloudemans, E. \ 2004
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgesteld dat voor alle gebieden een zogeheten gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) opgesteld moet worden. Volgend jaar stellen de provincies hiervoor de kaders vast en tussen 2005 en 2010 moeten ...
help
Praktijktoepassing van het Waternood-instrumentarium [Boek]
Jansen, E.J. \ 2004
Cases Waternood-instrumentarium In 2002-2003 zijn met de eerste versie van het Waternood-instrumentarium bij wijze van test twee cases uitgevoerd. Doel van dit project was het opdoen van ervaring met het toepassen van het Waternood-instrumentarium (v ...
help
Brede screening bestrijdingsmiddelen 2003 : resultaten van monitoring in grond- en oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabant [Boek]
Kool, A. \ Ruiter, H. de \ Leendertse, P. \ 2004
help
Leven met grondwater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Dekker, G. \ Drongelen, Ö van \ 2004
De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij het onderzoek en de aanpak van grondwaterproblemen. Hiervoor is een zogeheten grondwaterzorgtaak geformuleerd. De grondwaterzorg in Amsterdam richt zich op de aanpak van bestaande problemen, maar evenzeer ...
help
Samen leven met grondwater : visie op het voorkomen en oplossen van stedelijke grondwaterproblemen [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2004
Onlangs heeft de Commissie Integraal Waterbeheer het advies ‘Samen Leven met Grondwater’ vastgesteld. Met het advies geeft de CIW haar visie op het voorkomen en oplossen van stedelijke grondwaterproblemen en wordt voorzien in een heldere taakverdelin ...
help
Technische uitwerking van een GGOR voor stedelijk gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Dubbeldam, R. \ Klooster, J. van 't \ 2004
Door Grontmij is een GGOR-methode ontwikkeld voor stedelijk gebied, waarmee zowel de actuele als de optimale grondwaterstanden beter in beeld kunnen worden gebracht. Hiermee kunnen voorspellingen worden gedaan over (toekomstige) grondwateroverlast en ...
help
De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000 [Boek]
Reijnders, H.F.R. \ 2004
Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De waarnemingen zijn gegroepeerd in zogenaamde ecodistrictgroepen. Per ecodistrictgroep ...
help
Baas in eigen buis : tien acties van de VNG voor een integrale en doelmatige realisatie van de gemeentelijke wateropgaven [Boek]
VNG \ 2004
Hoe moet in het bebouwd gebied de afvoer van afvalwater en overtollig regen- en grondwater worden geregeld? Deze ‘oude’ vraag is actueler dan ooit, want stedelijk waterbeheer staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. De VNG wil daarom ju ...
help
Verwijderen van gewasresten in de open teelten : een deskstudie naar de effecten op de bodemvruchtbaarheid en de mogelijke verwerking van gewasresten in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma’s systeeminnovatie open teelten (400-I en 400-III) [Boek]
Zwart, K. \ Pronk, A. \ Kater, L. \ 2004
In deze deskstudy komen twee belangrijke vragen aan de orde: 1. Wat gebeurt er met de bodemvruchtbaarheid als na de oogst (alle) gewasresten worden verwijderd, hoe snel gaat het organische stofgehalte omlaag en welke gevolgen heeft dat voor de stikst ...
help
Effect of synthetic iron colloids on the microbiological NH4+ removal process during groundwater purification \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Wolthoorn, A. \ Temminghoff, E.J.M. \ Riemsdijk, W.H. van \ 2004
Subsurface aeration is used to oxidise Fe in situ in groundwater that is used to make drinking water potable. In a groundwater system with pH>7 subsurface aeration results in non-mobile Fe precipitate and mobile Fe colloids. Since originally the goal ...
help
Effects of restoration measures on plant communities of wet heathland ecosystems \ Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Fresco, L.F.M. \ Grootjans, A.P. \ 2004
Question: Which are the success and failure of restoration measures, particularly sod-cutting and hydrological measures, in small wetlands on mineral soils in The Netherlands. Location: Twente, in the eastern part of The Netherlands. Methods: Success ...
help
Aardstralen : de imker en zijn wichelroede \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]www.wichelroede.nl
Speelziek, J.J. \ 2004
Beschrijving van het fenomeen aardstralen (ofwel 'geopatische zones'), veroorzaakt door wateraders of elektromagnetische velden, en van de constructie en het gebruik van een eenvoudige en doelmatige wichelroede. Kolonie-insecten en dus ook honingbije ...
help
"Zoute grondwater is van 'recente' datum" : onderzoek naar herkomst verzilting ondergrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Volledige proefschrift
Vaartjes, J. \ 2004
Zout grondwater is en blijft een factor van betekenis voor het waterbeheer in de Nederlandse provincies. De aanwezigheid van het zoute grondwater is al ruim een eeuw bekend, maar de herkomst en ouderdom werden nooit eenduidig vastgesteld. Geohydroloo ...
help
Ervaringen met het toepassen van 'Waternood' in Friesland : zoeken naar optimalere waterhuishouding voor landbouw én natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vugt, A. van \ Bootsma, M. \ 2004
In 1998 publiceerden de Dienst Landelijk Gebied en de Unie van Waterschappen het rapport 'Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater'. Het vormde de start van een meer watersysteemgericht waterbeheer. In It Bûtenfjild ten oosten van Leeuwarden ...
help
'Basis voor nieuwe Europese grondwaterrichtlijn is goed': angst voor herhaling situatie bij Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De basis van het voorstel voor een nieuwe Europese grondwaterrichtlijn is goed. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van een aantal belangenverenigingen en de Europarlementariërs Blokland en Oomen. De bijeenkomst was op initiatief van de VEWIN belegd, z ...
help
Voorspelling ontwikkeling grondwaterkwaliteit van winning Archemerberg [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biesheuvel, A. \ Baalen, S. van \ Doornbos, A. \ 2004
De nitraat- en nikkelgehalten in het opgepompte grondwater bij de drinkwaterwinning Archemerberg nemen de laatste jaren toe. Omdat Vitens de winning wil blijven inzetten, is inzicht in de verdere ontwikkeling noodzakelijk. In dit artikel wordt het on ...
help
Drukhandhaving en debietregeling bij infiltratie van water in de bodem : drinkwatersector kan zijn voordeel doen met kennis uit energiewereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bretveld, R. \ Willemsen, A. \ 2004
In de Nederlandse drinkwaterwereld is diepinfiltratie van water in het verleden uitgebreid onderzocht. Infiltratieputten voor drinkwater worden nu op een aantal plaatsen toegepast. Het infiltreren van water in de bodem is een techniek die momenteel v ...
help
Het nut van tijdreeksanalyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cirkel, D.G. \ Maas, C. \ 2004
Hoofdlijnen uit de studiedag 'Tijdreeksen in grondwater' van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, juni 2004
help
De historische waterhuishouding als bouwsteen voor de GGOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, B. \ Monincx, S. \ Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
In de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 kregen de waterschappen de taak om het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor hun beheergebied te bepalen. Het GGOR is te beschouwen als een nieuw 'evenwicht' van het watersysteem dat beter p ...
help
From speculations to science : the founding of groundwater hydrology in the Netherlands \ Dutch pioneers of the earth sciences [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2004
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.