Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 101

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Toelichting peilbesluit Quarles van Ufford [Boek]
Witteveen+Bos \ 2005
In de Verordening Waterhuishouding van de provincie Gelderland (2000) is opgenomen dat het algemeen bestuur van het waterschap peilbesluiten opstelt voor de oppervlaktewateren in de gebieden zoals aangegeven op de kaart behorend bij de Verordening. V ...
help
Schoon water : Brabantse telers laten zien dat 't kan, rapportage 2003-2004 [Boek]
Bosker, T. \ 2005
Sinds 2001 vindt het project 'Schoon Water Brabantse telers laten zien dat 't kan' plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwaterdatbestemd is ...
help
Aanpak van grondwateronderlast in Dordrecht [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijman, J. \ Mollema, A. \ 2005
Op basis van verschillende funderingsonderzoeken en herstelwerkzaamheden is door de gemeente Dordrecht vastgesteld dat voor een deel van de woningen in de 19e eeuwse ring rond het centrum sprake is van wateronderlast. Gedurende een deel van het jaar ...
help
Chemische bestrijding van onkruid als oorzaak van problemen bij de bereiding van drinkwater: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bannink, A. \ 2005
Waterbedrijven vinden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Daartussen zitten relatief veel herbiciden. Deze stoffen horen niet in drinkwater aanwezig te zijn, en moete ...
help
Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied (DOB-project) : inhoudelijk projectverslag [Boek]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Dijk, C. van \ Keulen, H. van \ Horst, K. van der \ 2005
Doel van het onderzoek was het terugdringen van emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen naar oppervlaktewater. Daarbij werd de aandacht vooral gericht op beheerders van openbare verhardingen van gemeenten in Nederland
help
Drought in groundwater: drought distribution and performance indicators \ Journal of hydrology [Artikel]
Peters, E. \ Lanen, H.A.J. van \ Torfs, P.J.J.F. \ 2005
In order to investigate how droughts are changed by the groundwater system and to analyse the performance of groundwater during drought, 10 time series of 1000 years of recharge and groundwater discharge were generated
help
Effects of lowering nitrogen and phosphorus surpluses in agriculture on the quality of groundwater and surface water in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
Oenema, O. \ Liere, L. van \ Schoumans, O.F. \ 2005
The ecological status of many surface waters in the Netherlands (NL) is poor, due to relatively high discharges of N and P from agriculture, industry and wastewater treatment plants. Agriculture is suggested to be a major source, as discharges from i ...
help
Het 'wonder van Nieuw-Lekkerland' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolthoorn, A. \ Vet, W. de \ Woerdt, D. van der \ Temminghoff, E. \ 2005
Bij ondergrondse beluchting, een milde vorm van ondergronds ontijzeren, wordt ijzer uit grondwater in de bodem verwijderd. Een onverwacht effect van ondergrondse beluchting is dat het tijdens de opwerking tot drinkwater de nitrificatie in zandfilters ...
help
Nieuwe Europese Grondwaterrrichtlijn wordt streng \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Schade door grondwater is niet nieuw. Dat niemand hiervoor verantwoordelijk lijkt te zijn ook niet. Burgers met schade worden van "het natte kastje naar de beschimmelde muur" gestuurd. Rapporten met adviezen genoeg, maar de huidige praktijk is niet b ...
help
Reliability of travel times to groundwater abstraction wells: application of the Netherlands Groundwater Model, LGM [Boek]
Kovar, K. \ 2005
A modelling approach was developed, incorporated in the finite-element method based program LGMLUC, making it possible to determine the reliability of travel times of groundwater flowing to groundwater abstraction sites
help
Patterns of groundwater quality : in sandy aquifers under environmental pressure [Proefschrift]
Vissers, M.J.M. \ 2005
This thesis addresses the problem identified by developing smart strategies for optimal use of obtainable information on groundwater hydrology and geochemistry. It aims at the following questions: 1. What is the spatio-temporal distribution of ground ...
help
Water encyclopedia - [Vol. 5]: Ground water [Encyclopedie]
Lehr, J.H. \ Keeley, J. \ 2005
help
Drinkwater onder de (Noord)zee : ook voor de kust bij Zandvoort op 20 meter diepte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2005
De medewerkers van het Amsterdamse Acacia Institute geloven in grondwater en vonden drinkwater - onder de zee. Nu onderzoeken ze of er meer is. Naar verwachting is er genoeg - ook voor de Nederlandse kust
help
Drinkwaterbedrijven kunnen bijdragen aan uitvoering Kaderrichtlijn Water : relatie tussen monitoringsprogramma en grondwatermeetnetten [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, G. van den \ Bernhardi, L. \ Dijk, J. van \ 2005
De drinkwatersector kan een belangrijke bijdrage leveren bij het operationaliseren van de monitoringvoorschriften uit de Kaderrichtlijn Water. De Nederlandse waterbedrijven en Kiwa Water Research hebben veel kennis in huis over de kwaliteit en de kwe ...
help
Handleiding bij monitoring grondwater in kader van KRW : provincies aan de slag met draaiboek [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhagen, F. \ Hoogveld, S. \ Roos, M. de \ 2005
Dit jaar maken de provincies op basis van de Kaderrichtlijn Water concept- monitoringplannen voor grond- en oppervlaktewater voor de deelstroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Voor het grondwater gebeurt dit op basis van het Draaiboek mon ...
help
On-line drinkwatermonitoring met een UV-sonde : hoge kosten niet langer een struikelblok [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broeke, J. van den \ Brandt, A. \ 2005
De UV-absorptie van water bij 254 nanometer wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de aanwezigheid van organische stoffen. Door het gehele spectrum aan zichtbaar en UV-licht te analyseren kan echter heel veel extra informatie worden verkregen. Tot enk ...
help
Organische microverontreinigingen en de watervoorziening [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verliefde, A. \ Puijker, L. \ Bruggen, B. van den \ Dijk, H. van \ 2005
De aanwezigheid van organische microverontreinigingen in de bronnen voor de drinkwatervoorziening is een zorgwekkend gegeven. Het gaat daarbij zowel om pesticiden als geneesmiddelen en componenten van producten voor de persoonlijke hygiëne. Ook stoff ...
help
Klimaatverandering en verzilting in Zuid-Holland in beeld gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Oude Essink, G. \ Binsbergen, R. van \ Minnema, B. \ 2005
Het grondwater in Zuid-Holland verzilt in toenemende mate. Vooral de diepe polders, die sinds de middeleeuwen zijn drooggelegd, hebben hierop een grote invloed. Het grondwatersysteem is nog niet 'bekomen' van deze ingrepen en als gevolg daarvan neemt ...
help
Brede screening bestrijdingsmiddelen in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Complete rapport
Ruiter, H. de \ Mill, G. van \ Buijze, S. \ 2005
In het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabant zijn in 2003 minder vaak bestrijdingsmiddelen boven de waterkwaliteitsnorm aangetroffen dan in 2000 (zie hiervoor H2O nr. 20 uit 2001). In 2003 ging het om in totaal 15 bestrijdingsmiddelen waarva ...
help
Milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar : aanvullend Nederlands milieubeleid nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Als Nederland voldoet aan de Europese emissie-eisen zal de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen. Maar dat zal niet voldoende zijn om de milieukwaliteitseisen van de Europese Unie te halen. Dat komt door de specifieke Nederlandse s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.