Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stedelijke (grond)wateropgave provincie Noord-Holland : inzicht in de stedelijke wateropgave in het algemeen en de aanpak van grondwateroverlast in het bijzonder : definitief [Boek]
Nieuwkerk, E. van \ 2007
Meer dan 40.000 woningen verspreid over heel Noord-Holland hebben te maken met te hoge of te lage grondwaterstanden. Dit blijkt uit een onderzoek dat het adviesbureau Grontmij in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft uitgevoerd. Van de 46 ond ...
help
Bouwstenen leidraad grondwaterbescherming [Boek]
Wuijts, S. \ 2007
Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor gro ...
help
Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak : de wet gemeentelijke watertaken toegelicht [Boek]
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) \ 2007
Op 1 januari 2008 treedt de Wet gemeentelijke watertaken in werking. Hierdoor kunnen gemeenten een betere bijdrage leveren aan de aanpak van watervraagstukken. In deze brochure informeert de VNG gemeenten over de nieuwe wetgeving en adviseert hoe daa ...
help
Frans van de Ven, hoofddocent stedelijk waterbeheer TU Delft: "Water in de stad voor energie en voedsel benutten" [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Het water in de stad is herontdekt. In de vele nieuwbouwwijken die overal in Nederland in de periode 1950-1980 zijn aangelegd, hadden grachten en singels eigenlijk alleen de functie om het regenwater op te vangen en af te voeren. Begin jaren tachtig ...
help
Grondwaterbelasting kan duurzamer [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ 2007
Op basis van de Wet Belasting op Milieugrondslag (Wbm) legt het Rijk sinds twaalf jaar grondwaterbelasting op aan 'houders van een inrichting tot het onttrekken van grondwater'. Ofschoon bij de Wbm het milieudoel secundair is (het fiscale doel staat ...
help
Stedelijke grondwateropgave in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Bernhardi, L. \ 2007
Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten blijkt te kampen met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden, zo blijkt uit een recente enquête. De resultaten geven inzicht in de oorzaken van de grondwaterproblemen in Noord-Holland. Ve ...
help
Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit pompstation Borgharen - Dl. 1: Hydrologisch model [Boek]
Vink, C. \ Leunk, I. \ 2007
In dit rapport is de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Borgharen beschreven. Het uiteindelijke doel van de modellering is om inzicht te geven in de toekomstige ruwwaterkwaliteit van Pompstation Borgharen en d ...
help
Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit pompstation Borgharen - Dl. 2: Beschrijving reactiviteit ondergrond, chemische waterkwaliteit en verontreinigingsbronnen [Boek]
Vink, C. \ Leunk, I. \ Circel, D.G. \ 2007
Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilot studie van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. Binnen dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringstechnieke ...
help
Bodem en water 1: onderdeel water [Collegedictaat]
Klein, J. de \ Scheffer, M. \ Zee, S. van der \ Schaaf, S. van der \ Troch, P. \ Witte, J.P.M. \ 2007
help
Gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater : handreiking II [Boek]
2007
Tweede (aanvullende) handreiking gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater. In deze handreiking wordt voorgesteld om gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in deze grote gebieden onderdeel te maken van de ‘wateropgave’ van de bet ...
help
Phytophthora : vernietiger van plant en milieu? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]Milieumeetlat - Opticrop - Schoon water - Dacom
Gooijer, Y. \ Leendertse, P. \ Wal, E. van der \ 2007
Phytophthora is met het huidige middelenpakket goed te bestrijden. Deze bestrijding zorgt wel voor milieubelasting van het oppervlakte- en grondwater. Wat zijn de mogelijkheden voor aardappeltelers om de milieubelasting van hun bespuitingen te verlag ...
help
Waterrichtlijn kruipt langzaam het erf op : bij uitvoering Kaderrichtlijn Water putten uit ervaring reconstructie \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Korting, D. \ 2007
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) komt steeds prominenter op de agenda en dichterbij het veld. Hoe vertaal je een voor velen abstract klinkende Kaderrichtlijn Water naar maatregelen in het veld waarvoor ook boeren en tuinders warm lopen? Die vra ...
help
Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
help
Steekmuggenoverlast : Schiermonnikoog 2007: een reconstructie [Presentatie]
Verdonschot, P. \ 2007
Powerpoint presentatie over de ecologie en het voorkomen van steekmuggen; de invloed van grondwater en neerslag op de steekmuggen
help
Waarde van geohydrologische informatie in kaart gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heederik, J.P. \ 2007
Eén van de taken van TNO Bodem en Grondwater (voorheen TNO-NITG) is, geowetenschappelijke informatie ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden. De overheid financiert deze activiteiten vrijwel volledig, voor zo'n 15 miljoen euro per jaar. Maar ...
help
Grondwater in Noord-Brabant zorgt voor overschrijding MTR-waarden oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Geerts, A. \ 2007
Van oudsher wordt monitoring van bodem, grond- en oppervlaktewater door verschillende specialisten bij verschillende overheden gecoördineerd. Tegenwoordig vraagt de Kaderrichtlijn Water om een integrale aanpak van het gehele hydrologische systeem in ...
help
Grondwater in Overijssel wordt zoeter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Jong, M. de \ 2007
De Provincie Overijssel, het bevoegd gezag voor het grondwater, heeft de gegevens over de grondwaterkwaliteit geëvalueerd. Daarbij is vooral onderzocht welke trends zichtbaar zijn voor belangrijke milieuthema’s als vermesting, verzuring en verzilting ...
help
Volledig geautomatiseerd grondwatermeetnet Waterschap Hollandse Delta \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemsen, J. \ Witkop, E. \ 2007
Waterschap Hollandse Delta is begonnen met het ontwerpen en inrichten van een grondwatermeetnet. Het is op 1 januari 2007 operationeel geworden. Vanaf die datum worden dagelijks bij 214 filters de waterstandsmetingen automatisch verricht en de gegeve ...
help
Brabantse wijst opnieuw in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Geris, J. \ Dijk, H. van \ Post, V. \ 2007
Wijstgronden zijn gebieden waar ijzerrijk grondwater door een ondoorlatende breuk in de ondergrond opkwelt. Deze gebieden zijn uniek in Nederland en Europa en komen voor rondom de Peelhorst in Noord-Brabant. In het kader van de Brabantbrede reconstru ...
help
Grondwaterzorgplicht: ook een grondwatermonitoringsplicht? [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Stuurman, R. \ 2007
Gezien de aankomende grondwaterzorgplicht voor gemeenten (op basis van de Wet gemeentelijke watertaken) zou de verwachting zijn dat het aantal permanente gemeentelijke grondwatermeetnetten in Nederland zal toenemen. Deze tendens is echter niet duidel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.