Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 104

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grondwatermeetnet Bloemendaal uitgebreid en complex \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuster, M. de \ Groen, R. \ 2010
Gemeentelijke grondwatermeetnetten zijn gemeengoed geworden in Nederland. Toen de gemeente Bloemendaal in 1992 begon met het optuigen van een meetnet, was dit echter zeker nog niet het geval. De aanleiding voor het inrichten van het meetnet was het v ...
help
Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast [Boek]
Bügel, P.J.R. \ Meeuwissen, A.J. \ Wentink, R. \ 2010
Dit werkrapport gaat over wateroverlast ten gevolge van het te laag bouwen van woningen. Het onderzoek is met name gericht op mogelijkheden om in de planfase het te laag bouwen van woningen tegen te gaan. Het gaat om de resultaten van een verkennend ...
help
P-equilibrium fertilization in an intensive dairy farming system: effects on soil-P status, crop yield and P leaching \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Verloop, J. \ Oenema, J. \ Burgers, S.L.G. \ Aarts, H.F.M. \ Keulen, H. van \ 2010
In the coming decade, European dairy farms are obliged to realize a balance between phosphor (P) inputs to their farmland (in inorganic fertilizers and manure) and outputs (in crop products), the so-called P-equilibrium fertilization. The objective o ...
help
Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
help
Effect of anionic fluidized ion exchange (FIX) pre-treatment on nanofiltration (NF) membrane fouling \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Cornelissen, E.R. \ Chasseriaud, D. \ Siegers, W.G. \ Beerendonk, E.F. \ Kooij, D. van der \ 2010
Surface water, groundwater and waste water generally contain degradation products of biological origin. Usually the concentration of organic material (e.g. NOM) in surface water and waste water is higher than in groundwater. NOM is a complex mixture ...
help
Fresh water storage in brackish groundwater: how can we make it work? [Brochure]
2010
Meeting report, Deltas in Practice Theme 5: Resources and ecology, Session DP RE 5.4: Fresh water storage in brackish groundwater: how can we make it work? 2010). International conference Deltas in Times of Climate Change, 29 September - 1 October, R ...
help
Grondwater handmatig of automatisch meten? [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stronks-Jansen, M. \ Winkelhorst, H. \ 2010
Bij alle aandacht voor de grondwaterzorgplicht voor gemeenten en het opzetten van een grondwatermeetnet komen de verschillende meettechnieken vaak niet aan bod, terwijl de manier van meten in grote mate de toekomstige kosten van het meetnet bepaalt.
help
Gezamenlijke aanpak grondwatermeetnet [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Wisse, J. \ 2010
Begin 2008 is het Platform Water Vallei en Eem opgericht om door samenwerking meer samenhang en structuur te krijgen in de wateragenda. Hierin hebben de provincies Utrecht en Gelderland, Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten binnen het waterschapsg ...
help
De toekomstige grondwateraanvulling [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B. \ Witte, J.P.M. \ 2010
De dynamiek van vegetatie-eigenschappen speelt een cruciale rol in de grondwateraanvulling: de hoeveelheid neerslag die uiteindelijk doorsijpelt naar het grondwater. In verband met klimaatverandering is het van belang deze dynamiek te begrijpen, zoda ...
help
Grondwaterkwaliteit in Overijssel verbetert iets door mestbeleid [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gooijer, J. \ Hoek, D. \ Vugt, A. van \ 2010
De Provincie Overijssel heeft een grondwaterkwaliteitsmeetnet, waarmee ze de toestand en de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit volgt. Op basis van metingen tussen 1993 en 2008 voerde Witteveen+Bos een evaluatie uit. Hoewel de landbouw de kwalite ...
help
Grondwaterzorgplicht leidt tot onduidelijkheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 januari 2009 is de grondwaterzorgplicht voor een deel bij de gemeenten komen te liggen. Veel gemeenten weten nog niet hoe ze daar mee om moeten gaan: moet er een grondwatermeetnet komen? Moet er heel nieu ...
help
Absoluut verbod op winning diep grondwater in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berbee, B. \ Schrauwen, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Klepper, C. \ 2010
In Zuidelijk Flevoland heeft de provincie destijds een boringsvrije zone ingesteld, die is aangegeven met een kaart in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Op deze kaart staan maximaal toegestane dieptes van nieuwe boorputten. Het zoete grond ...
help
KRW-doelstellingen wettelijk vastgelegd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D. van der \ 2010
Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) is op 19 januari 2010 in het Staatsblad gepubliceerd en trad 16 maart in werking. Hiermee zijn de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) juridisch bindend gemaakt. Om welke doelste ...
help
Oppervlaktewater in Limburg sterk beïnvloed door grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Zwart, G. \ 2010
Grond- en oppervlaktewater maken deel uit van hetzelfde hydrologische systeem. Verontreinigende stoffen, die in het verleden in de bodem terecht zijn gekomen, kunnen via het grondwater uiteindelijk in het oppervlaktewater verschijnen. Inzicht in de i ...
help
Effecten van drainage, onttrekkingen en klimaatverandering op basisafvoer in beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, D. \ Louw, P. de \ Ek, R. van \ 2010
Momenteel bestaat in Nederland nog geen standaardmethode voor het analyseren en kwantificeren van het effect van grondwater op het oppervlaktewater en de ecologische toestand van beken. Vanuit de KRW worden echter wel eisen gesteld aan de relatie tus ...
help
Bodemenergie: kans of bedreiging voor de provincie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Hombergen, T. \ Grobbe, H. \ 2010
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft onderzoek verricht naar de wijze, waarop provincies ondergrondse koude-warmteopslagsystemen (KWO) reguleren op basis van bevoegdheden uit de Grondwaterwet (per 22 december 2009 opgenomen in de Waterwet). ...
help
Detail kartering grondwaterdynamiek TOP-gebieden Kolland en Overlangbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Pruissen, F. van \ Heijkers, W.J.M. \ 2010
"Kolland en Overlangbroek verdroogd? Het is hier vaak heel nat". Dat was een veel gehoorde reactie van agrariërs toen de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hun plannen bekend maakten voor het bestrijden van de verdroging in ...
help
Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
help
Gezamenlijke opzet grondwatermeetnet in West-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kouwenberg, R. \ 2010
Het stromende (grond)water houdt geen rekening met de grenzen van de verschillende beheerders. Daarom is het belangrijk dat goed wordt samengewerkt op het gebied van stedelijk (grond)waterbeheer. In 2009 is in het westelijke deel van Noord-Brabant ee ...
help
Eerste resultaten proef met winning en behandeling brak grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ Boukes, H. \ Eerhart, J. \ 2010
Brak grondwater kan om verschillende redenen een aantrekkelijke grondstof zijn voor de drinkwaterbereiding. Het is ruim beschikbaar en is minder antropogeen beïnvloed, omdat het zich dieper in de bodem bevindt. Verder kan met de winning van brak gron ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.