Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : opzet van het onderzoek [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Pleijter, M. \ 2011
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Doel van dit rapport ...
help
Stochastic modeling of salt accumulation in the root zone due to capillary flux from brackish groundwater \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Shah, S.H.H. \ Vervoort, R.W. \ Suweis, S. \ Guswa, A.J. \ Rinaldo, A. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
Groundwater can be a source of both water and salts in semiarid areas, and therefore, capillary pressure–induced upward water flow may cause root zone salinization. To identify which conditions result in hazardous salt concentrations in the root zone ...
help
Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
help
Beheer van grensoverschrijdende aquifers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smidt, E. \ Weert, F. van \ 2011
Het initiatief uit 2002 voor een internationale wet over het beheer van grensoverschrijdende aquifers leidde al in 2008 tot concept wetsartikelen, waarop de algemene vergadering van de Verenigde Naties zeer positief reageerde. Dit is één van de succe ...
help
3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, G. \ Griffioen, J. \ Grift, B. van der \ Groenendijk, P. \ 2011
Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere gr ...
help
Sterk verbeterde analyse van interactie warmte/ koude-opslag en verontreinigd grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuurbier, K. \ Hartog, N. \ Valstar, J. \ Nieuwkerk, E. van \ 2011
Warmte/koude-opslag (WKO) biedt een groot potentieel voor besparing van fossiele brandstoffen en is daarom sterk in opmars. Toepassing ervan vindt plaats bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij terreinen in herontwikkeling met verontreinigde ...
help
Test kansrijkdom-module Natuur voor Waternood in Noord-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, M. de \ Runhaar, H. \ Talsma, M. \ Norel, H. van \ 2011
Met het bestaande Waternood-instrumentarium kan worden nagegaan of een grond- en oppervlaktewaterregime geschikt is voor geplande natuurdoelen. Maar het geeft geen enkele inzage in het scala aan mogelijke natuurtypen bij het huidige of geplande water ...
help
Watergebiedsstudie Delft: resultaten en ervaringen : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemberg, G. \ Clarisse, S. \ Hartman, E. \ 2011
Eind 2010 hebben het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Delft en DHV de watergebiedsstudie Delft (WGS Delft) afgerond. Deze studie omvat een pilot voor een integrale analyse van het watersysteem in stedelijk gebied. Met name de toepassing va ...
help
Gemeenten onderbouwen invulling grondwaterzorgplicht : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, M. \ Vermeer, S. \ 2011
Gemeenten moeten invulling geven aan de wettelijke grondwaterzorgplicht. Daarvoor is kennis van het grondwatersysteem nodig. Ook te verwachten stijgingen of dalingen van de grondwaterstand in de toekomst zijn hierbij belangrijk. De gemeente Rijswijk ...
help
Duurzaam omgaan met grondwater bij tijdelijke bemalingen : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, V. \ 2011
Om bijvoorbeeld parkeerproblemen in stadscentra aan te pakken worden steeds meer ondergrondse parkeergarages gebouwd. Tevens worden oude rioolstelsels vervangen door nieuwe stelsels, die beter voldoen aan de huidige tijd. Voor de aanleg van parkeerke ...
help
Geofysica vanuit de lucht levert veel informatie op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, A. \ Schaars, F. \ Groen, M. \ Auken, E. \ 2011
Bij geohydrologisch onderzoek is het toepassen van geofysische meetmethoden niet nieuw. Om meer te weten over de bodemopbouw of waterkwaliteit werd geofysica in het verleden veelvuldig toegepast. Nieuw is dat geofysische metingen nu ook vanuit de luc ...
help
Implementatie onderzoek naar fosfaat vrije antiscalant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, R. \ Duiven, J. \ Terhorst, G. \ Baas, K. \ Duiven, J. \ 2011
Aan het voedingswater van een NF/RO-membraanfiltratie wordt antiscalant gedoseerd om een hogere recovery te bereiken. Deze antiscalant wordt samen met de geconcentreerde afvalstroom van het proces geloosd op oppervlaktewater. Een fosfaatvrij antiscal ...
help
Multitracering herkomst brakke en zoute grondwateren nabij waterwingebied Monster \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyzand, P. \ Schaars, F. \ Made, K.J. van der \ 2011
Het volgende raadsel vroeg om snelle oplossing. Is het brakke tot zoute grondwater tussen 13 en 17 meter beneden NAP langs de zeereep van Monster afkomstig van het meegespoten zeewater bij recente strandsuppleties of stamt het van eerdere strandsuppl ...
help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Nationaal hydrologisch instrumentarium [Brochure]
Kukuric, N. \ [2011]
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het NHI is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zo ...
help
Bloembollenteelt de grond uit [Poster]
Kool, S. de \ Vreeburg, P. \ Kok, H. \ Kreuk, F. \ [2011]
Informatieposter over het project "teeltdegronduit", bloembollenteelt de grond uit. Doelen zijn: terugdringen emissie naar grond- en oppervlaktewater, voorkomen grondgebonden ziektes en plagen, verbetering productkwaliteit en economisch rendabele tee ...
help
Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater \ CBS webmagazine [Artikel]
Graveland, C. \ Baas, K. \ 2011
In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking. Door besparingsmaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon met gemiddeld 0,5 procen ...
help
Focus op ... een duurzaam watergebruik in de veehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
D'Hont, D. \ Huits, D. \ Vandevoorde, A.S. \ Elsen, T. \ Van Den Broeck, I. \ Vandermissen, T. \ D'Hondt, R. \ 2011
In deze Focus de volgende artikelen: 1) Grondwater goed beheren; 2) Geef drainagewater een nieuwe toekomst; 3) Recuperatie van drainagewater is prima keuze; 4) Hoeveel water verbruikt je bedrijf?; 5) Controleer steeds de kwaliteit van het drinkwater; ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.