Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2012 [Boek]
Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Oosterbaan, H. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2013
In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
help
'Groene' grondwaterbelasting \ Water governance [Artikel]
Schuerhoff, M. \ Zetland, D. \ Weikard, H.P. \ 2013
Grondwater wordt in Nederland voornamelijk onttrokken door drink waterbedrijven, industrie en door de landbouw. Onttrekking van grondwater beïnvloedt het grondwaterpeil. Een laag peil kan een negatief effect hebben op de natuur (verdroging), op gewas ...
help
De bekostiging waterbeheer : wie betaalt welk deel? \ Water governance [Artikel]
Wienhoven, M. \ Veeren, R. van der \ 2013
Wie betaalt welk deel van het waterbeheer in Nederland? Een relevante vraag nu door de financiële crisis en economische tegenwind de bekostiging van aanvullende maatregelen niet meer zo vanzelfsprekend is als een aantal jaren terug. Niet alleen het ...
help
Beleidsregels : beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit, grondwater en ecologie [Boek]
2013
Aparte beleidsregels voor: a. Waterkering, betreffende o.a. peilbeheer, werkzaamheden in waterbergingsgebieden, onderzoek bij waterkeringen (bv archeologie, bodemenergiesystemen), grondverzet bij waterkeringen, toetsing van profielen. voor: b. Waterk ...
help
Verwerking van extreme neerslag in stedelijk gebied [Boek]
Vergroesen, T. \ Brolsma, R. \ Tollenaar, D. \ 2013
De afvoer van stedelijk water bestaat in grote lijnen uit drie componenten, die meestal onderling in verbinding staan. Het grondwater is de langzaam reagerende, de riolering en oppervlaktewater daarentegen een snel reagerende component. Dit rapport b ...
help
Doelgroepenanalyse gebiedsgericht grondwaterbeheer [Boek]
Uitvoeringsprogramma bodemconvenant \ 2013
Het doel van het maken van deze doelgroepanalyse is om een beter beeld te krijgen van de betrokken partijen bij gebiedsgericht grondwaterbeheer vanaf het initiatief tot en met het willen instellen van het daadwerkelijke beheer zodat je vraag en aanbo ...
help
De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid : wat is er veranderd in het landelijke bodembeheer en de aanpak van (grondwater)verontreinigingen door de implementatie van de KRW? [Brochure]
Tiebosch, T. \ [ca. 2013]
Deze brochure geeft uitleg over het nationale waterbeleid en bodemsaneringsbeleid aan de ene kant, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR)1 aan de andere kant. De raakvlakken worden benoemd. Daarmee vormt de tekst een b ...
help
Watersysteemanalyse de Veluwe : op weg naar een helder beeld van het Veluwe water [Boek]
Jansen, F. \ 2013
Nationaal park de Veluwe is een heel bijzonder gebied wat betreft ecologische, recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Om deze kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen is weet van het watersysteem van de Veluwe een b ...
help
(Grond)watersysteemanalyse De Veluwe, complex? : bodem, grondwater –en afvoeranalyses voor een eenduidige beschrijving van het Veluwesysteem [Boek]
Helderman, R. \ 2013
In dit rapport wordt een eenduidige beschrijving van de Veluwe gecreëerd door middel van de analyse en visualisatie van peilbuizen verspreid over de Veluwe, geohydrologische beschrijvingen door middel van analyse van grondboringen en analyse van afvo ...
help
A climate robust integrated modelling framework for regional impact assessment of climate change \ Proceedings of the 10th European Geosciences Union, General Assembly [Congresverslag]
Janssen, G. \ Bakker, A. \ Ek, R. van \ Groot, A.E. \ Kroes, J.G. \ Kuiper, M. \ Schipper, P.N.M. \ Walsum, P.E.V. van \ Wamelink, W. \ Mol, J. \ 2013
Decision making towards climate proofing the water management of regional catchments can benefit greatly from the availability of a climate robust integrated modelling framework, capable of a consistent assessment of climate change impacts on the var ...
help
Inzet voor de structuurvisie ondergrond [Boek]
Eijsink, R. \ 2013
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt een structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). De ondergrond is cruciaal voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Circa 55% van het drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Verspreid over circa 23 ...
help
Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
help
Lokale maatregelen om efficient met zoetwater om te gaan in zoute gebieden [Presentatie]
Baaren, E. van \ Oude Essink, G. \ 2013
Zoet grondwater in kustgebieden, zoetwaterbellen en de kreekrug infiltratieproef in Zeeland. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 2013, Wageningen.
help
GO-FRESH : drains2buffer : klimaatrobuuste zoete regenwaterlenzen in een verziltende omgeving [Poster]
[2013]
In zoute kwelgebieden is landbouw mogelijk dankzij de dunne zoete tot brakke regenwaterlenzen die drijven op het zoute grondwater. Echter, op enkele plaatsen in de Nederlandse Delta zijn deze regenwaterlenzen zo dun of zelfs afwezig dat zoutschade op ...
help
GO-FRESH : 3 showcases zoetwatervoorziening in de ZWD [Poster]
Oude Essink, G. \ [2013]
Doelstelling van GO-FRESH is: onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwater beschikbaarheid voor landbouw in de zuidwestelijke delta kunnen vergroten in een veranderend klimaat. Via optimaliseren zoetwatervoorraden dunne regenwaterlenzen en ...
help
GO-FRESH : Kreekrug Infiltratie Proef [Poster]
Baaren, E. van \ [2013]
Doel van de infiltratieproef is: droogteschade op en rond kreekruggen verminderen. Via hogere grondwaterstand en vervolgens meer irrigatiemogelijkheden vanuit het grondwater.
help
Veldproef freshmaker Ovezande (Zeeland) [Poster]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ [2013]
In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is in droge perioden sprake van een zoetwatertekort: onvoldoende zoetwater is voorhanden voor irrigatie en lagere gewasopbrengsten zijn het gevolg. Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenze ...
help
VVD-fractie : denk aan zoet water \ PZC [Artikel]
Kutterink, J. \ 2013
Zoet water wordt hèt probleem van de toekomst. Zowel voor gebruik als drinkwater als voor industrie en landbouw. Daarom moet minister Schultz steun bieden aan lokale initiatieven zoals het Zeeuwse Go Fresh.
help
Extra onderzoek Oosterscheldekering \ PZC [Artikel]
Kutterink, J. \ 2013
Minister Melanie Schultz geeft tijdens uitleg over Oosterscheldekering tevens haar mening over het Zeeuwse project Go Fresh.
help
Uncertainty estimation of end-member mixing using generalized likelihood uncertainty estimation (GLUE), applied in a lowland catchment \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Delsman, J.R. \ Oude Essink, G.H.P. \ Beven, K.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2013
End-member mixing models have been widely used to separate the different components of a hydrograph, but their effectiveness suffers from uncertainty in both the identification of end-members and spatiotemporal variation in end-member concentrations. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.