Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwater"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verdienmodellen gebieds-gericht grondwaterbeheer : praktijkwijzer [Boek]
Blom, M.J. \ Koopman, M. \ Veld, M, in 't \ 2014
In deze praktijkwijzer laten we zien dat er verdienmodellen zijn om tot een duurzame financiering van GGB te komen. Van simpele verdienmodellen tot meer complexere vormen, om maatschappelijke baten te realiseren bij verschillende private partijen.
help
De bodem: een stevige basis : een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen [Brochure]
[ca. 2014]
In de huidige praktijk van ruimtelijk planning en gebiedsontwikkeling speelt de ondergrond volgens de lagenbenadering uit de Nota Ruimte een medebepalende en sturende rol. De ondergrond bepaalt mede op welke plek binnen de gemeente het beste woningen ...
help
Waterplan Waalfront 2014 : update Waterhuishoudingsplan Waalfront 2006 naar 2013 - inclusief waterhuishoudkundige samenhang met Mercuriuspark en Stadsbrug “de Oversteek” [Boek]
Zuurman, A.H.J. \ 2014
Door de crisis sinds 2008 zijn de plannen voor de ontwikkeling van het Waalfront gewijzigd in een meer organische ontwikkeling. Dit houdt in dat meer kleinschalig en flexibel ontwikkeld wordt. Een dergelijke ontwikkeling is gebaat bij een helder ontw ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Pleijter, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2014
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijf ...
help
Soil and water optimisation : practical tips for handling soil and water in agricultural business operations [Boek]
Vechtstromen Water Board \ 2014
This publication explains the measures that may contribute to climate-proof and profitable business operations and describes potential solutions that have been developed, applied and tested in practice in the 'Agriculture at the required level' proje ...
help
Protocol : beschrijving behandeling verzoeken om onderzoek naar schade [Boek]
2014
Het voorliggend protocol beschrijft de werkwijze van de commissie bij de behandeling van verzoeken om onderzoek naar schade. De beschrijving is gericht op de inhoudelijke behandelingbehandeling; de procedurele behandeling van een verzoek om onderzoek ...
help
Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen: berekening van grondwaterstroming onder een dijk [Boek]
Gaast, J. van der \ Velstra, J. \ Burger, S. \ 2014
Het voorliggende rapport gaat dieper in op de bepaling van het stijghoogteverloop in de zandondergrond onder een dijk of kade als gevolg van grondwaterstroming vanuit een boezem. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gradiënt in de zandondergrond, ee ...
help
GS verdedigen zoetwaterproef \ PZC [Artikel]
2014
Het dagelijks bestuur van Zeeland schaart zich achter een experiment waarbij water uit zandige kreekruggen wordt opgepompt.
help
Hoe bloemkool nog jaren kan groeien [zoet water] \ PZC [Artikel]
Kutterink, J. \ 2014
De Zeeuwse bodem wordt droger en zouter. Driftig wordt door Deltares gezocht naar manieren om zoet water op te slaan. Aandacht voor opslag van regenwater in een kreekrug (Esther van Baaren), Frershmaker en Drains2buffer (Gualbert Oude Essink)
help
Animatie Structuurvisie Ondergrond (STRONG) : [Video]
Groene Steden \ 2014
Het is druk in de grond onder onze voeten. Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en ...
help
In de Ondergrond [Video]
Schroevers, M. \ 2014
Bodem, water en ondergrond zijn een natuurlijk systeem dat voor steeds meer functies gebruikt wordt: infrastructuur, energiewinning, waterwinning etc. De drukte in de ondergrond dwingt ons samen te werken en keuzes te maken op basis van kennis en vis ...
help
Motivatie keuze geofysische meettechnieken tweede pilot boezembodem [Boek]
Kruiver, P. \ 2014
Het doel van dit memo is het geven van een overzicht van bestaande geofysische technieken, waarvan ingeschat wordt dat deze succesvol kunnen worden ingezet bij het onderzoek naar de aanwezigheid en dikte van slecht doorlatende grondlagen onder de boe ...
help
Kennisbundeling nitraatmeting bodemvocht lössgronden : vergelijking meetprotocollen WML, LMM en BVM [Boek]
Ros, G.H. \ Vaessen, F. \ 2014
Doelstelling van deze studie: Verzameling, interpretatie, kritische beoordeling en integratie van de verzamelde kennis uit de kennisbijeenkomsten met als doel te komen tot gezamenlijk inzicht over de beste methode(n) voor meting van het nitraatgehalt ...
help
Water: een belangrijke factor voor goede productieresultaten [Brochure]
Sleeckx, N. \ 2014
Dit is een folder met tips voor het waarborgen van de waterkwaliteit in de pluimveehouderij. Water heeft rechtstreeks effect op de productieresultaten. Onvoldoende water of waterkwaliteit hebben een vaak onderschat, negatief effect op de productie.
help
De rijke watermacrofauna van het hellingveen in de Brunssumserheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dijk, G. van \ Kleef, H. van \ Duinen, G.J. van \ Kuper, J. \ Smolders, A.J.P. \ 2014
Centraal in de Brunssummerheide ligt een klein maar gevarieerd hellingveen, waaruit de Roode Beek ontspringt. Het is landschappelijk relatief onaangetast en bevat in tegenstelling tot veel andere veengebieden een grote diversiteit aan habitats (hoogv ...
help
Sector zoekt alternatief voor lagere stikstofnorm \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Stallen, J. \ 2014
Equivalente maatregelen zouden in het zuidoostelijk zand- en lössgebied een alternatief kunnen zijn voor verlaging van de stikstofgebruiksnormen.Bemestingsdeskundigen, waaronder Jaap Schröder van het PRI, schetsen een beeld van de situatie met betrek ...
help
Hoe energiezuinig is de watersector? : 6 slimme technieken uit de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
De watersector neemt haar maatschappelijk taak serieus en zet nieuwe technische snufjes in die energie besparen en bijdragen aan verduurzaming. Welke technieken zijn dat en wat zijn de resultaten? Een overzicht aan de hand van 6 veelbelovende project ...
help
LGR brengt registraties van grondwater en bodemenergie bijeen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
De vernieuwing van het Landelijk Grondwater Register (LGR) is voltooid. Het LGR is uitgebreid met de mogelijkheid om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen te registreren. Hiermee is een landelijk dekkend informatiesysteem ontstaan voor alle lo ...
help
Mijngangen als reservoir voor stadsverwarming : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Onder Heerlen zit een enorm stelsel van gangen van de vroegere steenkoolwinning. Na sluiting van de mijnen in de jaren '60 en '70 liepen die gangen vol grondwater: het onverwachte begin van een heel duurzaam project.
help
Op zoek naar een gen voor zouttolerantie \ Kennislink [Artikel]
Testerink, C. \ 2014
De meeste planten houden niet van zout. Handig dus dat nu uit onderzoek blijkt dat planten de groeirichting van hun wortels kunnen aanpassen in de buurt van zout. Dat is wel bijzonder omdat de wortels zich normaal gesproken laten leiden door de zwaar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.