Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1381

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondwaterwinning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vanaf nu is de wateraangifte digitaal \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2016
In het begin van het jaar dienen de verschillende voorjaarsaangiftes zich aan, onder meer de wateraangifte. De jaarlijkse aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en/of heffing op de winning van grondwater gebeurt voor heffingsjaar 2016 vo ...
help
Beïnvloeding grondwaterstand in Notterveen : effecten van peilopzet aan de randen [Boek]
Beekman, Wouter \ Caljé, Ruben \ 2016
In deze studie ligt de focus op het Notterveen. Dat impliceert dat voor dit deel de beschikbare data zo goed mogelijk met elkaar in verband zijn gebracht. Deze omvatten de volgende aspecten: a. maaivelddetails, b. bodemprofielen en veen-verbreiding, ...
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2016
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland min ...
help
Natuurlijk kapitaal: naar waarde geschat [Boek]
Egmond, Petra van \ Ruijs, Arjan \ 2016
De waarde en het duurzaam benutten van natuur worden wel samengevat in de metafoor van ‘natuurlijk kapitaal’. Natuur is van grote waarde omdat ze allerlei diensten levert aan de mens. Hoe zijn die diensten zo goed mogelijk te benutten zonder het natu ...
help
Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd? \ H2O online [Artikel]
Gerritsen, H. \ Tuinenburg, A. \ Putter, P. de \ 2016
In de praktijk komt het voor dat grote industriële grondwateronttrekkingen na jaren of zelfs decennia worden verminderd of stopgezet. Als gevolg van die stopzetting kan er op sommige plekken wateroverlast en schade optreden. Het gezag kan hier op ant ...
help
Kansenkaarten voor duurzaam benutten natuurlijk kapitaal \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Knegt, B. de \ Hoek, D.-J. van der \ Veerkamp, C. \ 2016
Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om de opged ...
help
Herbronnen over het watergebruik \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2015
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks - op hetzelfde formulier - een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor heffingsjaar 2015 (verbruik in kalenderjaar 2014) moet gebe ...
help
Waterbalans Huurnerveld [Boek]
Beekman, W. \ 2015
Het Huurnerveld beslaat de oostelijke kant van het natuurreservaat Wierdense Veld, gelokaliseerd ten noorden van de as Nijverdal~Wierden. Het gebied is een hoogveenrestant met een Natura2000 status. Het oorspronkelijke hoogveengebied is door vergravi ...
help
Drought damage determination in drinking water extraction areas using the NDVI : a pilot study for the drinking water extraction areas Haarlo and Vessem, The Netherlands [Studentenverslag]
Kuipers, K. \ 2015
Drinking water companies lower the ground water level by extracting water. This reduces the soil moisture content in the root zone possibly resulting in drought stress for the vegetation. Drought stress results in a lower yield compared to crops whic ...
help
Development of scenarios for drinking water produced from groundwater and surface water for use in the pesticide registration procedure of Ethiopia [Boek]
Adriaanse, P.I. \ Horst, M.M.S. ter \ Teklu, B.M. \ Deneer, J.W. \ Woldeamanuel, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ 2015
In the Pesticide Risk Reduction Programme Ethiopia the evaluation of risks of pesticides present in drinking water for man and cattle was selected as a priority protection goal. In cooperation with the Plant Health Regulatory Department of the Minist ...
help
Schaliegas & drinkwater: betrouwbaarheid [Boek]
Wezel, A. van \ Cirkel, G. \ Berg, g van den \ 2015
In de discussie rondom schaliegas zijn drinkwaterbedrijven sterk betrokken. Er staat voor drinkwaterbedrijven mogelijk veel op het spel. Het gaat daarbij om de betrouwbaarheid van drinkwater. Om een helder inzicht te krijgen wat de precieze uitdaging ...
help
Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Noord-Brabant : processen, ruimtelijke verbreiding en beschrijving van potentiële blootstellingssituaties [Boek]
Broers, H.P. \ Weert, J. de \ Bouma, R. \ 2015
Naar aanleiding van een incident met het vrijkomen van H2S gas, waarbij een jongetje ziek werd na het oppompen van grondwater in een waterspeeltoestel in het speelbos bij Deurne, is in 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd door een expert panel (Boukes ...
help
Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Leunk, I. \ Cirkel, D.G. \ Aarts, H.F.M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2015
Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele ...
help
Schoon Water : resultaten [Presentatie]
Klerks, R. \ 2015
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO, Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. Het doel van het project is het reduceren van bestri ...
help
Is de balans zoek? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2015
De juistheid van geohydrologische conclusies van het artikel van Kees Maas "Het geval Terwisscha" is aan opmerkingen onderhevig. De strekking van het betoog wordt gegeven via hydrologische kanttekeningen. Met daarna een naschrift van de redactie (die ...
help
Boekbespreking : Groundwater around the world : a geographic synopsis \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2015
Bespreking van het grondwaterboek: Groundwater around the world: a geographic synopsis, door Jean Margat en Jac van der Gun. Complexe zaken zoals aquifersystemen, grondwaterwinning, grondwaterbeheer en grondwaterbescherming worden uitgelegd. Het boek ...
help
Is er in 2040 genoeg grondwater voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
Als de huidige lichte stijging in het drinkwatergebruik zich doorzet, kan Nederland in 2040 voorzien in de drinkwaterbehoefte. Bij een hogere vraag zijn maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarbij drie scenario’s voor de beho ...
help
Presentaties kennis carrousel Kenniswerkplaats Achterhoek bij waterpompstation van Vitens in Eibergen 11 november 2015 [Presentatie]
2015
Drie presentaties die allemaal betrekking hebben op watervoorziening en waterkwaliteit. De onderwerpen zijn: zuivering van grondwater bij het pompstation Eibergen, Grondwaterbescherming door omgevingsmanagement en water als bijproduct.
help
Gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen: papieren tijger of ijzersterk instrument? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wuijts, S. \ Verweij, W. \ Aa, M. van der \ 2014
In een gebiedsdossier werken alle betrokken partijen samen aan een analyse van de risico's bij een drinkwaterwinnig en de noodzakelijke maatregelen om deze risico's per winning beter in beeld te hebben en deze te verminderen ook met het oog op de doe ...
help
Gevolgen van vermesting voor drinkwaterwinning : leidt het aangescherpte mestbeleid tot verbetering van de grondwaterkwaliteit bij kwetsbare drinkwaterwinningen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Aa, N.G.F.M. van der \ Boumans, L. \ 2014
Het RIVM heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van vermesting op onze drinkwaterwinning. Dankzij het aangescherpte mest- en ammoniakbeleid sinds 1992 komt er minder nitraat in het grondwater terecht. Door het huidige 5e Nitraatactiep ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.