Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="herverdeling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten herverdeling soms fors \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Jongeneel, R. \ 2012
De vleeskalversector en zetmeelaardappelboeren zijn het meest gevoelig voor de voorgestelde veranderingen in het systeem van toeslagen van het GLB. Ze lopen het risico tienduizenden euro’s per bedrijf per jaar minder te ontvangen, een ongekende achte ...
help
Binnen EU blijft herverdeling beperkt \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Jongeneel, R. \ 2012
Als de laatste voorstellen van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden uitgevoerd, gaan de oude lidstaten, waaronder Nederland, minder landbouwsubsidie ontvangen en de nieuwe lidstaten iets meer. Maar de herverdel ...
help
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar 2020 \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Jongeneel, R. \ 2012
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid verkeert op dit moment in een aanpassingsproces. Recente hervormingsvoorstellen impliceren ontkoppelde betalingen aan boeren naar meer gerichte betalingen. Dat kan de effectiviteit van het beleid ten goede komen, ...
help
Redistribution of velocity and bed-shear stress in straight and curved open channels by means of a bubble screen: laboratory experiments \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Blanckaert, K. \ Buschman, F.A. \ Schielen, R. \ Wijbenga, J.H.A. \ 2008
Open-channel beds show variations in the transverse direction due to the interaction between downstream flow, cross-stream flow, and bed topography, which may reduce the navigable width or endanger the foundations of structures. The reported prelimin ...
help
Landbouwsubsidies voor natuur en landschap: economische effecten op melkveehouderij \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Helming, J.F.M. \ Schrijver, R.A.M. \ 2008
De huidige landbouwtoeslagen ondersteunen het sectorinkomen van de landbouw. Gebiedsgerichte betalingen doen dat niet langer, omdat tegenover de betalingen kosten staan in dezelfde orde van grootte. Daardoor zal het sectorinkomen in de melkveehouderi ...
help
Druk op verdeling Rijnwater neemt toe : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
De vraag is of de huidige afvoerverdeling bij Pannerdensche Kop van 2/3 Waal en 1/3 Rijn nog optimaal is. De senior adviseur Rivierkunde bij Rijkswaterstaat-Oost-Nederland, Hendrik Havenga, oordeelt dat aan de waterafvoer fysiek weinig te sturen valt
help
Naar een schokbestendig pensioenstelsel : verkenning van enkele beleidsopties op pensioengebied [Boek]
Westerhout, E. \ 2004
De verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen vraagt om een diepgaande analyse. Daarnaast noopt de aankomende vergrijzing van de bevolking tot een analyse van het stelsel van aanvullende pensioenen. Dit document verschaft deze analy ...
help
Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? : een onderzoek naar de consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget [Boek]
Vollaard, B. \ 2004
In dit onderzoek analyseren we de invloed van de verdeling van het politiebudget op verschillen in prestaties van de regiokorpsen. Dit onderzoek toont de consequenties van gemaakte keuzen en verheldert de afwegingen waar de overheid nu voor staat. Ee ...
help
Community consultation and national lobbying in South Africa \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Cousins, B. \ 2003
A proposed Communal Land Rights Bill is being discussed in South Africa. The legislation makes provisions for formalising customary land law. This article looks at the implications of these discussions for the bill and draws the conclusion that only ...
help
Beloon de voorloper : zo'n 120 miljoen voor verduurzaming landbouw \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Noorduyn, L. \ 2003
Haal 10 procent inkomenssteun weg bij alle boeren en verdeel die onder boeren die duurzaam werken, zo bepleit de Stichting Natuur en Milieu. Politici (waaronder minister Veerman), LTO en Natuurmonumenten geven hun mening omtrent dit voorstel
help
Inkomen verdeeld : trends in ongelijkheid, herverdeling en dynamiek [Boek]
Pommer, E. \ Leeuwen, J. van \ Ras, M. \ 2002
help
Beheer natuurgrasland met melkvee : een modelmatige benadering van opbrengsten en kosten [Boek]
Haan, M.H.A. de \ 2002
In dit project is getracht verschillende oppervlakten natuurgrasland in de bedrijfsvoering van een gangbaar melkveebedrijf op te nemen en het extra ruwvoer binnen het bedrijf te verwerken. Hiertoe zijn de kosten en opbrengsten integraal doorgerekend ...
help
Extra zekerheid met Twist : nieuw graanfungicide verdeelt zichzelf \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2002
Twist is een nieuw fungicide tegen afrijpingsziekten in de graanteelt met een zeer brede werking (o.a. tegen zowel netvlekkenziekte als bladvlekkenziekte). Het behoort tot de strobilurines; de werkzame stof is trifloxystrobine. Opvallend is de sterke ...
help
Landhervorming op de kaart : herverdeling boerenland centraal op VN-conferentie \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Groot, M. de \ 2002
Niet alleen blanke boeren zetten hun kaarten op de landhervormingspolitiek van de regering, ook de organisaties van zwarte 'opkomende boeren'. De Zuid-Afrikaanse en Zimbabwaanse politiek worden beheerst door heftige discussies over het herverdelen va ...
help
Peren wijken voor Betuwelijn : Van der Lippe blij met nieuw perceel \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Leth, P. van \ 2000
Een reportage over een fruitteler die een perceel van 3.5 ha moest verplaatsen ten behoeve van de Betuwelijn
help
Redistribution with air diffusion \ Water resources research [Artikel]
Philip, J.R. \ Duijn, C.J. van \ 1999
help
Goed water centraal [Boek]
Meeuwissen, B.A.J. \ Amesz, M. \ Hemel - Gommer, C.M. van \ Knoestler, M. \ Brorens, B.A.H.V. \ Croese, T.H.M. \ Haarman, F.G. \ Bloemen, P.J.T.M. \ Emke, M.J. \ Kieft, J.G. \ Goed Water Centraal \ 1998
help
Analyzing ground-water gley and surface-water (pseudogley) effects in paleosols \ Quaternary international [Artikel]
Pipujol, M.D. \ Buurman, P. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.