Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 94 / 94

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="houtwallen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Op zoek naar doelsoorten in het landschap [Boek]
[2014]
Voor het project Levend landschap inventariseren studenten Pieter Wytze Venema, Reinder Nauta, Christiaan Bouwknegt, Guido Bijlsma en Bart Visser de natuurwaarden van de hout- en elzensingels rond Sebaldeburen. Dat is belangrijk om bij het toekomstig ...
help
Erosie bestrijden in een notendop [Boek]
[ca. 2013]
Er bestaan heel wat technieken en maatregelen om erosie te bestrijden. Elk met zijn voor- en nadelen, zijn verplichtingen en steunmaatregelen. In de technische fiches vind je alle praktische informatie die je nodig hebt bij het plaatsen van een erosi ...
help
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen [Boek]
Pronk, A. \ Ogink, N. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Vermeij, I. \ 2013
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit on ...
help
Beoordelen landschap Gemeente Tubbergen [Boek]
Oude Luttikhuis, L. \ [2012]
In de Gemeente Tubbergen zijn door Wageningen Universiteit genaamd Alterra houtwallen in kaart gebracht die eventueel weg zouden kunnen om de landbouw de ruimte te geven. Verder wil de Gemeente Tubbergen een mooier beeld van het landschap krijgen. St ...
help
Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012 [Boek]
2012
Jaarvergoeding per hectare voor het begrotingsjaar 2012, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer. Apart voor de onderdelen: natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, landschapselementen binnen en daarnaast buiten natuurterreinen. ...
help
Klimaat- en landverdroging : natuurlijke en menschelijke invloeden [Boek] - Gew. herdr. / met een voorw. van S.B. Kroonenberg ; [eindred. voorw.: Maarten Ettema]
Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. van \ Kroonenberg, S.B. \ Ettema, M. \ 2012
In verschillende streken van ons land kwamen in het voorjaar van 1942 zandstormen voor, die onwillekeurig herinneringen opwekten aan hetgeen in Amerika op zoveel grotere schaal is gebeurd: de ontbossing van uitgestrekte gebieden, intensieve teelten e ...
help
Hagen met knoteiken in historisch-ecologisch perspectief : een voorbeeldstudie in Lummen (Limburgse Kempen, België) [Boek]
Burny, J. \ cop. 2012
Op tal van plaatsen in het boerenland komen en kwamen hagen voor. Op de zandgronden was de haag vaak op een wal geplant. Omdat informatie over rol, oorsprong en beheer van deze landschapselementen ontbrak, zijn oudere inwoners hierover ondervraagd. H ...
help
Tot hier en niet verder : historische wallen in het Nederlandse landschap : de stand van kennis [Boek]
Baas, H. \ cop. 2012
In het Nederlandse landschap - inclusief bossen en natuurterreinen - ligt nog altijd een groot aantal aarden wallen. Hierover bestaat bij veel partijen grote onduidelijkheid: wat zijn dat voor wallen, welke functies hadden ze, waar komen ze precies v ...
help
Casco-benadering in Noordoost-Twente [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ Maas, G.J. \ 2012
Met de in dit rapport beschreven casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de gemeenten van Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud en ontwikkeling van het landschap ...
help
Review of available evidence regarding the vulnerability of off-crop nontarget arthropod communities in comparison to in-crop non-target arthropod communities [Boek]
Lange, H.J. de \ Lahr, J. \ Brouwer, J.H.D. \ Faber, J.H. \ 2012
EFSA is revising and updating the Ecotoxicology Guidance Document on Terrestrial Risk Assessment of Pesticides. For this purpose an overview was written of available scientific information on the composition of non-target arthropod species that occur ...
help
Model - subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer [Boek]
2011
help
Model-subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap [Boek]
2011
Besluiten voor provincies vast te stellen de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
help
Tarieven agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2011 [Boek]
2011
Jaarvergoeding per hectare voor het begrotingsjaar 2011, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer. Apart voor de onderdelen: natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, landschapselementen binnen en daarnaast buiten natuurterreinen. ...
help
Tarieven natuurbeheer en landschapsbeheer 2011 [Boek]
2011
Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2011, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer
help
Index Natuur en Landschap - Onderdeel landschapsbeheertypen [Boek]
2011
Onderverdeling naar landschapselementen als: groen blauwe landschapselementen, historische gebouwen en omgeving, recreatieve landschapselementen.
help
Manual "Usage and modification of the model framework" [Boek]
Bruin, Q. de \ ACTGROUP 826 \ 2011
This manual accompanies the "WESTERKWARTIER BIOMASS AND LANDSCAPE MANAGEMENT MODEL" which was developed for the biomass committee of the Westerkwartier. The current revision of the model, version 14, comprises of a model framework upon which can be e ...
help
Het bosbeheer van Geldersch Landschap & Kasteelen [Boek]
Gelders landschap en kasteelen \ 2011
Het Geldersch Landschap beheert bijna 7000 hectare bos in de provincie Gelderland. Dit bos bestaat uit loofbossen, naaldbossen en gemengde bossen; bos op zandgronden, op rivier- of beekklei, op veengronden en als broekbos.
help
Model-subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) [Boek]
2010
Besluiten voor provincies vast te stellen de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
help
Model-subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) [Boek]
2010
help
Model-wijzigingsverordening Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap [Boek]
2010
help
De bodem uitgezocht : kansen voor een gezonde bodem onder de Brabantse boomteelt [Boek]
Dinther, B. van \ 2010
Onderzoek naar het bodemleven als voedselbron voor de das in de boomteelt, in vergelijking met het bodemleven in grasland en akkerpercelen. Om de bruggenhoofdfunctie voor de Brabantse dassenpopulatie intact te laten, is het van belang dat het landsch ...
help
Kwaliteitsimpuls : model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer [Boek]
2009
help
Model Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer [Boek]
2009
help
Index Natuur en Landschap - Onderdeel landschapsbeheertypen [Boek]
2009
Onderverdeling naar landschapselementen als: groen blauwe landschapselementen, historische gebouwen en omgeving, recreatieve landschapselementen,
help
Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland [Boek]
Wallis de Vries, M. \ Boesveld, A. \ Bosman, W. \ Reemer, M. \ Regelink, J. \ Rossenaar, A.-J. \ Schaminée, J. \ Veling, K. \ 2009
Kalkgraslanden en hellingbossen zijn voorbeelden van soortenrijke natuur in het Limburgse Heuvelland. In het kader van OBN is een verkennend overzicht van natuurwaarden van lijnvormige elementen gemaakt, met een visie op mogelijk herstel van natuur i ...
help
Over heggen, heggenvlechten en de Rooise vlechtstijl [Boek]
Roeleveld, L. \ 2008
In opdracht van Stichting Het Roois Landschap is een korte studie uitgevoerd die tot doel had: oude heggen en houtwallen in de gemeente in kaart brengen, een 'gebiedseigen' model voor een vlechtheg ontwikkelen, kansrijke plekken voor aanplant van (vl ...
help
Oude bossen en wallen in Het Groene Woud : verslag van een verkenning najaar 2008 [Boek]
Leenders, K. \ cop. 2008
Cultuurhistorische aspecten (behandeld door KAHW Leenders), de landschapsecologie en bosecologie (B. Maes), geomorfologie, bodem en landschap (PD Jungerius, H. van den Ancker) van een nationaal landschap
help
Linten in de leegte : handboek groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden - Dl. 1: Beeldkwaliteit en ontwikkeling [Boek]
Leeuw, K. de \ Dekker, A. \ cop. 2008
De linten zijn oerstructuren in de Utrechtse Waarden. Van hieruit bewerkten boeren het land en bouwden zij boerderijen met rieten daken en functionele schuren. Het erf werd ingericht met de moestuin aan de voor- of zijkant, de huisboomgaard naast het ...
help
Linten in de leegte : handboek groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden - Dl. 2: Streekeigen elementen [Boek]
Leeuw, K. de \ Dekker, A. \ cop. 2008
De linten zijn oerstructuren in de Utrechtse Waarden. Van hieruit bewerkten boeren het land en bouwden zij boerderijen met rieten daken en functionele schuren. Het erf werd ingericht met de moestuin aan de voor- of zijkant, de huisboomgaard naast het ...
help
Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin-& Bollenstreek : het creëren van kansen voor agrarische bedrijven en het landschap van de Duin- & Bollenstreek [Boek] - [Herdr.]
Reijers, N. \ Geers, F. \ Schreuder, R. \ 2008
Instrumentarium om de landschappelijke kwaliteitswinst zichtbaar te maken. De landschappelijke tegenprestaties die in aanmerking komen in dit gebied worden geïnventariseerd. Het betreft de aanleg van houtige beplantingen, de aanleg van biotopen, besc ...
help
Heggen rapportmaasheggen : over poesten, halve manen en deurewánte Maasboeren en -boerinnen vertellen over het vlechten van heggen [Boek]
Roeleveld, L. \ Gruiters, N. \ 2006
'Over poesten, halve maan en dêurewánté', is het verslag van een serie gesprekken gehouden in het kader van het project 'Mensen, verhalen en natuur', dat de Stichting Landschapsbeheer Nederland in 2005 is gestart. Het project heeft tot doel de toepas ...
help
Handboek cultuurhistorisch beheer [Boek]Bijbehorende website
Minkjan, P. \ 2006
Handboek; samengesteld door Minkjan, Baas (Landschapsbeheer Nederland), Renes (Universiteit Utrecht) en Veen (Vista). Het kwam tot stand op basis van intensieve samenwerking met diverse instanties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, RACM, IKL, LNV, e ...
help
25 jaar met daad en raad voor natuur en landschap [Boek]
Appeldoorn, K. \ Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg \ 2006
Publicatie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van IKL. Het bevat bijdragen over landschapsonderhoud en soortenbescherming, zoals: wilgen knotten, houtwallen, holle wegen, nieuwe boomgaarden, hoogstam, bosrandbeheer, boomkikkers, kerkuilen, weid ...
help
Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : resultaten van natuurlijke- en biologische bestrijding op kwekerijen [Boek]
Linden, A. van der \ 2006
Op tien boomkwekerijen (vier laanboomkwekerijen, vier siergewassen- en twee rozenkwekerijen) en op twee PPO locaties met diverse gewassen in het biologische en geïntegreerde bedrijfssysteen onderzoek werd van 2003 tot en met 2005 geïnventariseerd wat ...
help
De landhabitat van de knoflookpad in een agrarische omgeving, Groot Soerel - Noord-Empe [Boek]
Bosman, W. \ Janse, J. \ 2006
In 2003 is in het gebied Groot Soerel gestart met een onderzoek naar het landgebruik van de knoflookpad in een agrarische omgeving. Opnieuw dankzij de Provincie Gelderland kon het onderzoek in 2004 en 2005 worden voortgezet. Het onderzoek is uitgevoe ...
help
Over heggen en hagen [Boek]
Roeleveld, L. \ [ca. 2005]
help
Historische boselementen : geschiedenis, herkenning en beheer [Boek]
Jansen, P. \ Benthem, M. van \ 2005
In het landschap overal sporen te vinden van de mens, van sprengen tot galgenbergen en pestbosjes. Ze geven elk landschap zijn eigen karakter. Dit boek gaat in op het verleden en heden van cultuurhistorische elementen in onze bossen.
help
A management guide to birds of lowland farmland [Boek]
Winspear, R. \ Davies, G. \ 2005
help
Eetbare paddestoelen in houtwallen geeft meerwaarde [Boek]
Baar, J. \ Olijnsma, T. \ 2005
Het doel van dit project was om de ecologische en economische waarde van houtwallen in het Nederlands agrarisch landschap te vergroten. Daartoe is in dit project onderzocht of het mogelijk is om eetbare paddestoelen die van nature voorkomen in houtwa ...
help
Boeren voor natuur op Twickel [Boek]
Stortelder, A. \ Buizer, M. \ Corporaal, A. \ 2005
Het landgoed is zo'n 4000 hectare groot en ongeveer de helft daarvan bestaat uit weilanden en akkers die aan boeren worden verpacht. Iedereen is het erover eens dat dit mooie gebied met zijn boerentraditie in stand moet blijven. Maar voor de vijftig ...
help
Op weg naar duurzaam elzensingellandschap : voorstudie naar haalbaarheid van verbreding van elzensingels [Boek]
Boer, J. de \ Oosterbaan, A. \ 2004
Met een aantal actoren uit de Friese wouden is een beschouwing uitgevoerd van een nieuw concept voor verbreding van elzensingels met een mantel en zoom, waarbij meerder functies worden gediend. Gekeken is naar de productiewaarde, natuurwaarde, landsc ...
help
Boerenland als natuur : verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen [Boek]
Burm, P. \ Haartsen, A. \ 2003
Landschapsbeheer Nederland wil via 'oral history' het streekgebonden landschapsbeheer van vroeger overdragen. Het betreft o.a verhalen over eendenkooien, elzensingels, heidevelden, houtwallen, houtkaden, rietlandjes, grienden, meidoornheggen, hoogsta ...
help
Opgaande beplantingen in de praktijk [Boek]
Wientjes, H. \ 2003
Elementen zijn vroeger met een bepaalde reden aangelegd. Vaak verschilden de elementen van streek tot streek. Hierdoor is een grote diversiteit in het landschap ontstaan. Als je deze diversiteit wilt behouden of terug wilt brengen, moet je streekgebo ...
help
Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap : achtergronddocument natuurbalans 2002 [Boek]
Geertsema, W. \ 2002
het betreft halfnatuurlijke landschapselementen als sloten, slootkanten, houtwallen en bomenrijen
help
De bevrijding van het landschap : vlechtheggen en houtwallen in Nederland [Boek]
Geus, M. de \ Slobbe, T. van \ [2001]
help
Begrenzingenplan WCL - Winterswijk [Boek]
Gedeputeerde Staten van Gelderland \ 1997
Dit begrenzingenplan geeft de mogelijkheden aan voor een evenwichtige relatie tussen natuur en landbouw in het Waardevolle CultuurLandschap Winterswijk.
help
Hagen, graften, singels : een uitwerking van de lijnvormige beplantingen in Mergelland Oost en Centraal Plateau [Boek]
Santen, E. van \ 1996
help
Bosjes in het cultuurlandschap als ecologische eilanden voor ongewervelden : de rol van oppervlakte en isolatie [Boek]
Mabelis, A.A. \ Velden, M.C. van \ 1992
help
Een verkenning van de randvoorwaarden voor de instandhouding van de houtwal in het bestemmingsplan "Koerheuvel" te Rhenen [Boek]
Kopinga, J. \ Peeters, J.P. \ Stortelder, A.H.F. \ 1989
help
Die Hecke : die kleine Schwester des Waldes [Boek] - 2. Aufl.
Haenel, G. \ 1988
A book on the function, cultivation and use of hedges. Plant and animal species living in hedges are inventarized. The author also describes cultural aspects of hedges in songs and legends
help
Achtergrond bij het vrijwillig landschapsbeheer in Drenthe [Boek]
Ginkel, J.W.H. van \ 1988
help
Tussen bos en houtwal : broedvogels in een Twents cultuurlandschap [Boek]
Schotman, A. \ 1988
Deze studie had tot doel het verband tussen de broedvogels en de hoeveelheid opgaande begroeiing in een kleinschalig cultuurlandschap kwantitatief te beschrijven. Het gaat in het bijzonder om de invloed van de hoeveelheid bos, de lengte aan houtwalle ...
help
Broedvogels en landschapsstructuur in een houtwallandschap bij Steenwijk [Boek]
Sierdsema, H. \ 1988
help
Hedegerows : their history and wildlife [Boek]
Muir, R. \ Muir, N. \ 1987
help
Inventarisatie houtwalbeken [Boek]
Verkerk, L. \ Hamhuis, D. \ Overmars, W. \ 1985
help
Ruimtelijke structuur en vegetatiekundige kwaliteit van houtwallen als onderdeel van de ecologische infrastructuur van het landelijk gebied [Boek]
Kollen, J. \ 1984
Onderzoek naar de invloed van de ruimtelijke structuur (mate van isolatie, dichtheid van houtopstanden, oppervlakte en factoren als breedte, ouderdom en beheerstoestand) op de soortensamenstelling en -rijkdom van houtwalvegetaties in Oost-Gelderland
help
Geriefhoutbosjes : ontstaan onderhoud en toekomst van boerengeriefhoutbosjes in het Hollands-Utrechts veenweidegebied [Boek]
Teeuwisse, J.J.T. \ 1984
Aandacht voor de historische en biologische aspekten van de boerengeriefhoutbosjes; richtlijnen voor het beheer en onderhoud en huidige en toekomstige mogelijkheden ten aanzien van het behoud van windsingels
help
Houtsingels in Staphorst, nu en in de toekomst? : inventarisatie van de huidige toestand en een visie op de landschapsontwikkeling van h [Boek]
Berg, J. v.d. \ 1983
help
Verslag van de themadag houtwallen, functie en toekomst in een veranderd landschap, gehouden op 13 november 1982 te "Allardsoog" [Boek]
Wuring, G. \ 1983
help
Natuurtechnisch beheer van bossen en houtwallen op Tongelaar : vooronderzoek beheersplan landgoed Tongelaar [Boek]
Lucassen, R. \ 1983
help
Vegetatiekundige inventarisatie van houtwallen, heggen en andere beplantingsstroken in Nederland [Boek]
Nooren, M.J. \ 1982
help
Houtwallen en houtsingels in de Utrechtse Vallei, omgeving Leusden, Maarn en Woudenberg [Boek]
Utrecht. Provinciale Waterstaatsdienst \ 1982
help
Het voorkomen van broedvogels in houtwallen in de Utrechtse Vallei rond Achterveld en Woudenberg [Boek]
Knol, W.C. \ 1982
Vogelinventarisatie bij de Gelderse Vallei
help
Van berm tot houtwal : de relatie tussen struikbedekking en vegetatie in lintvormige elementen : met gegevens over historie en beheer van Tongelaar [Boek]
Zoon, K. \ Bovendeert, A. \ 1982
help
De houtwal als mogelijke bron van inkomsten : orienterend onderzoek naar de ekonomische gebruiksmogelijkheden van kleine houtopstanden op het boerenbedrijf [Boek]
Ommeren, J.W.A. van \ 1982
help
De vegetatie van houtwallen en andere lijnvormige landschapselementen in het "Landinrichtingsprojekt Oostermeer" [Boek]
Mes, R.G. \ Vreugdenhil, A. \ 1982
help
Houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier anno 1981, inventarisatierapport naar de situatie van het houtsingel bestand in het ZWK rond 1981 [Boek]
Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier \ 1982
help
Loopkeverfauna van houtwallen en bossen in de Utrechtse Vallei [Boek]
Beenen, R. \ 1981
help
De soortenrijkdom van houtwalvegetaties : een onderzoek naar de beïnvloeding door beheer en omgeving [Boek]
Waard, W. de \ 1981
help
Beheer bossen en singels in Doniawerstal (Fr.) [Boek]
Schaik, M. van \ 1981
Windsingels in het landschap
help
De problematiek van de houtwallen met name in de Friese Wouden [Boek]
Krikke, A.T. \ Liemburg, A. \ 1981
help
Heggen en houtwallen [Boek]
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ 1981
help
Houtsingels en hun broedvogels in het ZWK : relatieonderzoek 1980 [Boek]
Hut, H. \ Helmig, F. \ 1980
help
Een onderzoek naar dynamiek en diversiteit aan mosvegetaties op houtwallen in de Kaapse Bossen te Doorn [Boek]
Sandt, L. van der \ 1980
help
Houtwallen in het boerenland : ontstaan en onderhoud van houtwallen, -singels en -kaden, heggen en graften [Boek]
Alleijn, W.F. \ 1980
Achtereenvolgens worden behandeld de houtwallen in de Friese Wouden, in Drenthe en in Twente (ontstaan, vroegere functie en onderhoud, biologische betekenis, huidige toestand); houtsingels, houtkaden, heggen en graften (ontstaan, vroegere functie en ...
help
Onderzoek beheer rivierduincomplexen "De Lange Kampen" en de "Uilenkamp en Schalmmaat", gelegen langs de Overijsselse Vecht, speciaal met betrekking tot struweelvorming [Boek]
Roestel, J.J.M. van \ 1980
help
Houtwallen en boomsingels [Boek]
Raadgevend Ingenieursbureau ir. R. Hajema en Partners \ 1980
help
Beheer en onderhoud van graften in het Zuidlimburgse cultuurlandschap [Boek]
Waajen, G.W.A.M. \ 1980
help
Onderzoek naar de houtwallen in de kop van Schouwen [Boek]
Jens, J. \ Kokkelmans, H.M.H.B. \ 1980
help
Twente : broedvogels van begroeiingslijnelementen : relatieonderzoek tussen de structuur van begroeiingslijnelementen en de aanwezigheid van broedvogels in de omgeving van Saasveld en Weerselo : onderzoeksrapport [Boek]
Gerritsen, G.J. \ 1979
help
De biologische betekenis van houtsingels in Zuidelijk Westerkwartier : in het bijzonder voor loopkevers [Boek]
Nelemans, M. \ 1979
help
De bosjes in het dal van de kleine Dommel bij Heeze [Boek]
Brouwer, W. \ 1978
help
De boswallen in de gemeente Oostellingwerf : een onderzoek over de historie, natuurwetenschappelijke waarde en het beheer van boswallen : rapport [Boek]
Fokkema, J. \ 1977
Geschiedenis houtwallen
help
Rapport De Boswallen in de gemeente Ooststellingerwerf : een onderzoek over de historie, natuurwetenschappelijke waarde en het beheer van boswallen [Boek]
Fokkema, J. \ 1976, 1977
Geschiedenis houtwallen en natuurwaarde
help
De Hege Diken : oecologie en beheer van houtwallen in de gemeente Achtkarspelen en Tietjerksteradeel [Boek]
Schotsman, N. \ 1976
help
Heggen en houtwallen : biologische betekenis en biologische effecten op het aangrenzend kultuurland - Dl. 2: Vormt een heg of houtwal een "stabiliserend element" in het kultuurland? [Boek]
Gerritsen, A. \ 1975
help
Het verlies aan houtwallen : een onderzoek naar de afname van houtwallen, houtranden en aarden wallen, gedurende de periode 1896 tot 1973 in de ruilverkaveling Grollo-Schoonlo [Boek]
Nijsingh, B. \ 1974
help
Vegetatieonderzoek van A: wilgengrienden, B: essenhakhout [Boek]
Jansen, T.R. \ Kamerbeek, H.C. \ 1973
help
Tuinwallen (Texel) [Boek]
Heessen, H.J.L. \ 1973
help
Een onderzoek naar de flora en fauna in het wallenlandschap van een deel der gemeente Steenwijk en een kritische bestudering van de uitbreidings- en ruilverkavelingsplannen voor zover zij betrekking hebben op dit landschap [Boek]
Studiecentrum Steenwijkerwold \ 1973
help
Aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen in Noord-Brabant : adviezen voor aannemers en beheer [Boek]
Roersch, J.C. \ 1972
help
Verslag van het heggenonderzoek in het oostelijk deel van de polder "De brede watering bewesten Yerseke" in 1968 en 1969 [Boek]
Peeters, J.C.H. \ 1969
help
Veldbiologisch rapport over het Maasheggenlandschap en het reservaat "Groeningse en Vortumse bergjes" [Boek]
Londo, G. \ 1967
Het doel van het onderzoek was om een inzicht te krijgen in de botanische en landschappelijke waarde van de Maasheggen.
help
Vegetatiekundige opnamen van de heggen in het landschap rondom Gendringen [Boek]
Brons, H.A. \ Meulen, M.C.H. van der \ 1954
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.