Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 75

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
'Bevings' bedreigen Groninger dijken [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Middel, B. \ 2013
In Nooordoost-Groningen beeft en schokt de aardbodem. Het begon jaren geleden met lichte trillingen, nu doen zich echte aardbevingen voor. De plaatselijke bevolking - die spreekt over bevings - lag er tot voor kort niet wakker van. Tot de beving augu ...
help
Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veenhof, R. \ Lenders, H.J.R. \ Termes, A.P.P. \ 2013
Om gebruik te maken van het zelfregulerende karakter van een rivier, worden constructies aangelegd die de hydromorfologie beïnvloeden. Recent afstudeeronderzoek laat zien dat deze constructie ook effect hebben op de ecologie, hoewel vaak zeer lokaal
help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
Handboek Hydromorfologie 2.0 : afleiding en beoordeling hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Boek]
Osté, A.J. \ Groot, B. de \ Dam, O. van \ 2013
Hydromorfologie is de basis voor de ecologische toestand van een watersysteem en de waterkwaliteit die daarmee samenhangt. Ingrepen in de hydromorfologische condities van een waterlichaam kunnen consequenties hebben voor het functioneren van het syst ...
help
How robust is Oologah Lake water supply for droughts? [Presentatie]
Mens, M. \ 2013
Robustness explains the ability to remain functioning during a range of disturbance magnitudes. Deltares explains the water balance model
help
Impact van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op lage afvoeren van de Rijn [Presentatie]
Boccalon, A. \ Sprengers, C. \ Beek, E. van \ 2013
Deltascenario’s beschouwen bovenstrooms alleen hydrologische veranderingen. Maar zijn er socio-economische veranderingen te verwachten die leiden tot meer / minder waterverbruik. Het betreft het gehele stroomgebied van de Rijn.
help
Towards a proper integration of hydrology in predicting soil nitrogen mineralization rates along natural moisture gradients \ Soil biology and biochemistry [Wetenschappelijk artikel]
Fujita, Y. \ Bodegom, P.M. van \ Olde Venterink, H. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2013
The controlling effects of soil moisture on soil nitrogen (N) supply to plants have been well established from lab experiments, and are often incorporated in soil organic matter (SOM) models, but rarely tested in the field along natural gradients of ...
help
Kwalitatieve analyse onzekerheden [Presentatie]
Schipper, P. \ 2013
Als voorbeeld van kwalitatieve analyse onzekerheden is genomen Nationaal Modellen- en Data Centrum (NMDC) onderzoek integraal waterbeheer van kritische zone tot kritische onzekerheden. Presentatie tijdens kennisconferentie Deltaprogramma, 23 april 20 ...
help
Afspraken maken over implementatie : flexibele beleidsarrangementen reflexieve monitoring! & Schakelen tussen de schalen [Presentatie]
Ellen, J. \ 2013
Uit (onderzoeks)projecten blijkt dat bij klimaatadaptatie de fase van implementatie / keuzes maken lastig is: •risico minimalisatie en maximalisatie rendement •korte en lange termijn verbinden •noodzaak en mogelijkheden voor aanpassen van gemaakte af ...
help
Uncertainty estimation of end-member mixing using generalized likelihood uncertainty estimation (GLUE), applied in a lowland catchment \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Delsman, J.R. \ Oude Essink, G.H.P. \ Beven, K.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2013
End-member mixing models have been widely used to separate the different components of a hydrograph, but their effectiveness suffers from uncertainty in both the identification of end-members and spatiotemporal variation in end-member concentrations. ...
help
A framework to assess the realism of model structures using hydrological signatures \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Euser, T. \ Winsemius, H.C. \ Hrachowitz, M. \ Fenicia, F. \ Uhlenbrook, S. \ Savenije, H.H.G. \ 2013
The use of flexible hydrological model structures for hypothesis testing requires an objective and diagnostic method to identify whether a rainfall-runoff model structure is suitable for a certain catchment. To determine if a model structure is reali ...
help
Eerste cyclus hydromorfologische afleiding en beoordeling afgerond [Boek]
[2013]
Uitdieping Westerschelde, Haringvlietsluizen op een kier, herstellen zoet-zout gradiënten langs de kust, nevengeulen rivierengebied, bodemsanering benedenrivieren, peilbeheer, dijken, vooroevers en andere waterbeschermingen: het zijn allemaal voorbee ...
help
Uitwerking kennisvragen pilot de Sloot in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer [Boek]
Roelsma, J. \ 2013
Naar aanleiding van een tweetal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten met grondgebruikers in het pilotgebied de Sloot zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. Deze kennisvragen zijn via LTO aangeboden aan Alterra. Het pilotgebied de Sloot is een hydrol ...
help
Ecohydrologische quickscan Fayersheide [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Fayersheide betreft een klein (circa 8 ha), langgerekt natuurgebied van Staatsbosbeheer ten oosten van Vriezenveen. In het natuurgebied is een grondwaterafhankelijke vegetatie aanwezig. Ten zuidwesten van het natuurgebied, ter plaatse van de Oosterwe ...
help
Uitwerking beïnvloedingszones N2000 : externe werking drainage en beregening [Boek]
Schunselaar, S.S. \ Dik, P.E. \ Rijpkema, S. \ 2013
De afgelopen jaren heeft de provincie voor een aantal Natura 2000-gebieden concept beheerplannen opgesteld. In de resterende Natura 2000-gebieden heeft het rijk het initiatief. Op twee waterrelevante onderdelen is er nog aanvullende informatie nodig ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
Herziening van het beregeningsbeleid van Brabant : een programma van eisen voor toetsend onderzoek aan de Natuurbeschermingswet [Boek]
Akker, Cees van den \ Roelofs, Jan \ 2013
De Brabantse grondwaterbeheerders zijn voornemens om het beregeningsbeleid op provinciaal niveau te flexibiliseren. Een cruciaal onderdeel van dit beleid is de instelling van zones rond Natura 2000 gebieden (in het vervolg ook wel N2000 genoemd) waar ...
help
Waterlandschap Hoge Veluwe : visie op de natte gebieden in het Nationale Park de Hoge Veluwe [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Sevink, J. \ 2013
Het is een groot aaneengesloten natuurgebied op de Veluwe dat door een breed publiek hoog wordt gewaardeerd. Weinig bekend en daardoor waarschijnlijk ook gewaardeerd zijn de aan water gebonden natuurwaarden van de Hoge Veluwe. Niet alle natte natuurg ...
help
Assessment of upstream flood risk in the Rhine Basin : synthesis report [Boek]
Bubeck, P. \ Linde, A. te \ Aerts, J. \ [2013]
This research shows that the risk from extreme flood events along the Rhine will not be stationary and might increase considerably during the coming decades. The implementation or strengthening of flood defense measures, such as retention basins and ...
help
Jaarverslag Landelijke Werkgroep Grondwater 2011 en 2012 [Boek]
Sterkenburg, A. \ Claessens, J.W. \ 2013
In de Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) werken provincies, ministeries, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstituten sinds 2003 aan de implementatie van het grondwatergedeelte van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaronder vallend ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.