Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 132

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Reactie op "Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" door André Blonk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, K. \ 2016
De redactie van Stromingen doet in het meest recente nummer (jrg 22 #1) een oproep aan de lezers om de gepubliceerde artikelen kritischer te lezen en te reageren wanneer onderzoeksresultaten te rooskleurig worden gepresenteerd. Dit artikel is een rea ...
help
Weerwoord op "Reactie Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" Kick Hemker \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2016
Reactie van André Blonk op "Reactie Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" van Kick Hemker (Stromingen, 2016, nr. 2, p. 71-74). Na het herhaaldelijk lezen van zijn reactie omtrent de berekeningsmethode ...
help
Gezamenlijk slotwoord "Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ Hemker, K. \ 2016
Gezamenlijk slotwoord.
help
Debietontwikkeling van een onvolkomen putfilter en het effect ervan op de verlagingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2016
In zijn eerste baan als geohydroloog bij het grondboorbedrijf Haitjema in Dedemsvaart heeft de auteur veel over de praktijk van putonttrekkingen geleerd. Hij heeft in die periode veel bemalingen ontworpen en pompproeven uitgevoerd en geïnterpreteerd. ...
help
Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veenhof, R. \ Lenders, H.J.R. \ Termes, A.P.P. \ 2013
Om gebruik te maken van het zelfregulerende karakter van een rivier, worden constructies aangelegd die de hydromorfologie beïnvloeden. Recent afstudeeronderzoek laat zien dat deze constructie ook effect hebben op de ecologie, hoewel vaak zeer lokaal
help
STOWA Corporate 2013 English version Field & Purpose [Video]
STOWAvideo \ 2013
Engelse versie van de STOWA-video over de werkwijze en aandachtsgebieden van STOWA op de onderdelen: - visie en werkwijze; - waterweren; - watersysteembeheer; - stedelijk waterbeheer; - waterzuivering.
help
STOWA [Video]
STOWAvideo \ 2013
Een serie van 5 video's over de werkwijze en aandachtsgebieden van STOWA: 1. Visie en werkwijze; 2. Waterweren; 3. Watersysteembeheer; 4. Stedelijk waterbeheer; 5. Waterzuivering.
help
Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
Kranenburg, W.M. \ Horstman, E.M. \ Wijnberg, K.M. \ 2012
The NCK Program Committee establishes the framework for the research and other activities to be carried out by NCK. Based hereon, researchers prepare proposals, which NCK submits for funding to national and international agencies. Several times a yea ...
help
Bepaling van toetspeilen voor de regionale keringen langs de Mark-Dintel-Vliet boezem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Douben, K.J. \ Maijers, J. \ 2012
De beveiliging tegen overstromingen en inundaties vanuit regionale wateren vormt een wezenlijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid in grote delen van West-Brabant. Deze veiligheid wordt in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta gegarandeerd ...
help
Closure to "Interacting divided channel method for Compound channel flow" \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2009
When floodplains become overflown, the difference between flow velocities in the main channel and the in floodplain cause large-scale mixing patterns in the river bank zone. To calculate the discharge capacity of a river, it is important to accuratel ...
help
Monitoring maakt hoge vlucht in regionaal waterkeringbeheer \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Het voorkomen van wateroverlast en overstromingen wordt - ook in het regionale waterbeheer - steeds belangrijker. Het klimaat verandert. Dijken en kaden beschermen steeds grotere maatschappelijke en economische belangen. En burgers accepteren domweg ...
help
Handboek debietmeten in open waterlopen [Boek]
Hartong, H. \ Termes, P. \ 2009
Het thans voorliggende handboek behandelt alle voor ons land gangbare incidentele en continue debietmeetmethoden, zowel in theorie als in de praktijk. Speciale aandacht wordt gegeven aan criteria waarmee voor specifieke situaties de meest geschikte d ...
help
Aanpassen aan klimaatverandering: twee strategieën voor dijkverhoging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, J. de \ Hoekstra, A. \ 2008
De ontwerphoogte van een primaire dijk wordt in Nederland bepaald door de waterhoogte die hoort bij een in de wet gestelde overstromingskans plus een extra waakhoogte van 0,5 meter. Voor rivierdijken wordt een overstromingskans van eens in de 1.250 j ...
help
Interacting divided channel method for compound channel flow \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
A new method to calculate flow in compound channels is proposed: the interacting divided channel method (IDCM), based on a new parametrization of the interface stress between adjacent flow compartments, typically between the main channel and floodpla ...
help
Civil engineering of a wet land \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bruin, D. de \ Jong, T.M. de \ 2007
De Bruin en De Jong give an overview of the Dutch ‘Waterstaat’. How does this system of controlled rivers, polders, coastal protection, management and policy work? De Bruin is well-known for his contribution to the ‘Plan Ooievaar’ combining many spec ...
help
A fisheye view on fishways [Proefschrift]
Winter, H.V. \ 2007
Met vistrappen moeten snoekbaarzen, brasems en andere vissoorten stuwen en dammen kunnen passeren. Een succesvolle doorgang hangt af van de stroming uit de ingang van de vistrap, concludeert dr. Erwin Winter in zijn proefschrift. In Nederland zijn op ...
help
Waterloopkundige berekeningen Benedenrivierengebied voor hydraulische randvoorwaarden 2006 : technische beschrijving van de uitvoering [Boek]
Goederen, S. de \ 2007
De Wet op de Waterkering verplicht de beheerders hun primaire waterkeringen iedere vijf jaar te toetsen op veiligheid. Daartoe publiceert de Minister van Verkeer en Waterstaat elke vijf jaar nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden w ...
help
Waterwerken brengen deel Aralmeer terug \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
's Avonds zetten vissers hun netten uit. De volgende dag halen ze met zes vissersbootjes ruim een ton zoetwatervis op. Er wordt weer gevist op het bijna ten dode opgeschreven Aralmeer. Dankzij de aanleg van een dam en de regulering van de rivier Syr ...
help
Relevante nieuwe kennis in Denver voor Nederlandse drinkwatersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verliefde, A. \ Heijman, B. \ Hijnen, W. \ IJpelaar, G. \ 2006
In Denver vond van 5 tot 9 november het jaarlijkse Water Quality Technology-congres van de American Water Works association plaats. Hier kwamen nieuwe trends aan bod die ook voor de Nederlandse drinkwatersector erg belangrijk kunnen zijn
help
Waterkering Kampen; veiligheid op peil : een sluitende waterkering bij hoog IJsselwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2006
Kampen beschikt over een uniek waterkerend stelsel. Een waterkering die voor een belangrijk deel bestaat uit de middeleeuwse stadsmuur. Maar er zijn ook plaatsen waar de waterkering wordt onderbroken door straten en stegen. Juist op die plaatsen moet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.