Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 287

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : rapport 1e fase [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ 2013
Het doel van dit onderzoek is aanvullend op vernatting van beekdalen te kijken of extra maatregelen helpen bij het herstel van basenrijke kleine zeggen-slaapmos-vegetaties.Het deel dat dit rapport behandelt, bestaat uit een aantal literatuurreviews e ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
Land van Altena: Kornsche Boezem en Pompveld \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Beers, P.W.M. \ Weeda, E.J. \ 2011
In het Land van Altena, dat deel uitmaakt van het historische stroomgebied van de Maas in noordwestelijk Brabant, liggen twee oude boezemgebieden : de Kornsche Boezem en het Pompveld. Beide zijn als natuurreservaat in beheer, het eerste gebied bij St ...
help
Merkelbekerbeek : herinrichting van het beekdal van de Merkelbekerbeek : monitoringsresultaten 1998-2010 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Merkelbekerbeek is een bronbeek ten noorden van de bebouwde kom van Brunssum. In de winter van 1999 -2000 is de Merkelbekerbeek heringericht. Hierbij werd een gedeelte van de overkluizing en de gehele betegelde bodem verwijderd en werd de beek in ...
help
Hoogveen en klimaatverandering in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Limpens, J. \ Wallis de Vries, M.F. \ Witte, J.P.M. \ 2011
Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. ...
help
Vochtige ecosystemen kwetsbaar: klimaateffecten in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bodegom, P.M. van \ Verboom, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Cormont, C. \ Geertsema, W. \ Veen, M. van der \ 2011
Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lo ...
help
Is het Nationaal Hydrologische instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Pastoors, R. \ Hoek, D.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Loon, A. van \ Bodegom, P.M. van \ 2011
Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op ...
help
Laagveenherstel : een historisch perspectief \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Sarneel, J.M. \ Loon, A.H. van \ 2011
Het menselijk ingrijpen in veensystemen resulteerde rond 1900 in ecosystemen die geroemd werden om hun flora en fauna. Nu verdwijnen veel bijzondere soorten juist en in nieuw gegraven petgaten komt het verlandingsproces nauwelijks op gang. Hoe komt d ...
help
Naar eenvoudige dosis-effectrelaties tussen natuur- en milieucondities : een toetsing van de mogelijkheden van de Natuurplanner [Boek]
Dobben, H.F. van \ 2011
De Natuurplanner is een model om effecten van drukfactoren op de biodiversiteit te voorspellen. In- en uitvoer van de Natuurplanner uit een eerdere studie zijn in dit project gebruikt om een regressiemodel te maken. Met dit regressiemodel is (1) een ...
help
Beheer en herstel van kievitsbloemlanden : verslag veldwerkplaats, Rivierenlandschap Rouveen, 19 april 2010 [Brochure]
Corporaal, A. \ 2010
Over kievitsbloemlanden zijn er veel vragen. Welke (a)biotische omstandigheden zijn gunstig en hoe groot is de bandbreedte? Hoe zit het met de hydrologie? Is er een combinatie mogelijk van kievitsbloemen en weidevogels? Hoe kom je van dertig exemplar ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Kansen voor natuur in de veenweiden : eindsymposium waarheen met het veen [Presentatie]
Riet, B. van de \ [ca. 2009]
Moerasnatuur, veenweidenatuur: realiteit en mogelijkheden van natuurontwikkeling. Presentatie Eindsymposium 'waarheen met het veen' 8 oktober 2009
help
Wetland hydrology and tree distribution of the Apalachicola River flood plain, Florida [Boek]
Leitman, H.M. \ Sohm, J.E. \ Franklin, M.A. \ [ca. 2008]
help
Herstel van blauwgraslanden op de Empese en Tondense Heide? \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Sloot, A.M.J. \ Soede, S. \ Ham, M. van \ 2008
Op de heide in de IJsselvallei ten noorden van Eerbeek zijn nog enkele releicten van blauwgraslanden aanwezig. Op basis van ecohydrologische systeemanalyse worden herstelmogelijkheden voor dit gebied besproken. Zo'n analyse gaat na welke processen in ...
help
Habitat analysis for ecologists : (formerly 'Vegetation and site conditions') [Collegedictaat]
Braakhekke, W. \ Jongmans, T. \ Dam, J. van \ Heusinkveld, B. \ Hiemstra, T. \ Jacobs, A. \ Metselaar, K. \ Sterck, F. \ 2007
help
Integrated eco-hydrological modeling of fens : a brief review and future perspectives \ Wetlands: monitoring, modelling and management : proceedings of the international conference W3M "Wetlands: modelling, monitoring, management", Wierzba, Poland, 22-25 September 2005 [Hoofdstuk uit boek]
Fujita, Y. \ Ruiter, P. de \ Heil, G.W. \ 2007
Species-rich fens, a type of groundwater dependent vegetation, are one of the threatened ecosystems in Europe for which urgent conservation efforts are neded. Integrated eco-hydrological models have a potential to explore the optimal strategies of co ...
help
Mariapeel \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Munckhof, P.J.J. van den \ 2007
Excursieverslag 2001. Het doel van deze excursie was een aantal goed ontwikkelde boerenkuilencomplexen in een onderdeel van De Peel. Boerenkuilen van het Mariaveen zijn allemaal ontstaan in de periode 1890-1910. Enkele jaren geleden zijn in de Mariap ...
help
Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus: methodeontwikkeling aan de hand van drie vegetatieklassen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor 57 referentiepunten voor de Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer is onderzocht welke grondwaterkarakteristieken de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen het beste verklaren
help
Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor het bepalen van de abiotische randvoorwaarden van vegetatietypen in de SBB-Catalogus zijn door Alterra en Staatsbosbeheer ruim 300 referentiepunten beschreven van grondwater¬afhankelijke vegetatietypen met geringe vervangbaarheid. Het grondwater ...
help
Geohydrologische aanpassingen in historisch perspectief, tussen de Veluwe en het IJsseldal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veen, R. van der \ Hanhart, K. \ Jansen, A. \ Verhagen, F. \ 2007
De Havikerpoort was zeer nat vanwege het vele Veluwse grondwater dat uittrad. Op de overgang van Veluwe naar IJsseldal bevinden zich eeuwenoude landgoederen, die van oudsher de waterhuishouding manipuleerden. Met name sinds 1950 is de Havikerpoort ec ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.