Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="inkomsten uit arbeid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inkomenskloof tussen economisch zelfstandige vrouwen en mannen gelijk gebleven \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ 2010
Steeds meer vrouwen zijn economisch zelfstandig. Verdiende in 2000 nog 39 procent van de vrouwen met werken ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande, in 2008 was dat 46 procent. Het verschil in het gemiddelde inkomensniveau met mannen ble ...
help
Uit de armoede werken : omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede [Boek]
Hoff, S. \ 2010
Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat h ...
help
Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ 2010
Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Het aandeel vrouwen van 15 tot 65 jaar dat met werken minstens het bijstandsniveau van een alleenstaande verdient, is in de periode 2000-2008 gestegen van 39 naar 46 procent. Het aandeel economische z ...
help
Inkomens van mannen en vrouwen: levensloop en generatie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Moonen, L. \ Jonge, T. de \ 2010
Vrouwen hebben in 2008 minder vaak een eigen inkomen dan mannen. Wel is dit aandeel veel hoger dan in 1990. Wanneer vrouwen een eigen inkomen hebben, is dat bovendien gemiddeld veel lager dan bij mannen. De hoogte van het inkomen hangt samen met de l ...
help
Verdeling inkomens in beeld \ CBS webmagazine [Artikel]
2008
De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2007 gemiddeld 31 500 euro te besteden. Huishoudens met inkomen uit arbeid of eigen onderneming en meerpersoonshuishoudens zijn sterk vertegenwoordigd in de hogere inkomensklassen. Vanaf vandaag pre ...
help
De ongelijkheid van inkomens in Nederland \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel-Hofmans, M. van den \ 2007
In 2005 waren de inkomensverschillen onder de Nederlandse bevolking groter dan in 1977. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig steeg de ongelijkheid. Dat is vrijwel geheel toe te schrijven aan stijgende lonen, stagnerende uitkeringen en meer ...
help
Lage opleiding zet allochtone mannen op flinke inkomensachterstand \ CBS webmagazine [Artikel]
Lautenbach, H. \ Otten, F. \ 2007
Het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone mannen van 25–59 jaar is ongeveer 30 procent lager dan dat van autochtone mannen. Dit komt voor een aanzienlijk deel door hun lagere opleiding
help
Merendeel vrouwen verdient minder dan partner \ CBS webmagazine [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 telde ons land 2,7 miljoen vrouwen (25-54 jaar) in paren. De vrouwen met inkomsten verdienden gemiddeld de helft van wat hun partners verdienden. Slechts een vijfde van deze vrouwen verdiende meer dan haar partner
help
Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun partners verdienden. Naarmate het opleidingsniveau van vrouwen hoger is en zij meer uren per week werken, zijn hun inkomsten uit arbeid hoger. Eén op ...
help
De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Michiels, J. \ Lautenbach, H. \ 2007
De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de ...
help
Lage opleiding zet veel allochtonen op inkomensachterstand \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Lautenbach, H. \ Otten, F. \ 2007
De centrale onderzoeksvraag in dit artikel is welk deel van de inkomensverschillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen toe te schrijven is aan verschillen in opleidingsniveau. Omdat het inkomen tussen mannen en vrouwen erg uiteenloopt en ...
help
Dertigers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Traag, T. \ Valk, J. van der \ Velden, R. van der \ Vries, R. de \ 2006
In dit artikel geven de auteurs antwoord op de volgende twee vragen: 1) Wat zijn de lange termijneffecten van de gevolgde opleiding op de kans op het hebben van betaald werk en de hoogte van het inkomen? 2) Wat is de invloed van sociale hulpbronnen e ...
help
Inkomensdynamiek 2001–2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bos, W. \ 2006
Dit artikel beschrijft de inkomensdynamiek tussen 2001 en 2004. Eerst wordt ingegaan op de verschillen in inkomen en inkomensontwikkeling naar de voornaamste inkomensbron van het huishouden waartoe men behoort. Vervolgens komen de gevolgen van een ve ...
help
Reëel beschikbaar inkomen vier jaar achtereen gedaald \ CBS webmagazine [Artikel]
Dijk, H. van \ Ramaker, J. \ 2006
Het reëel beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens daalde in 2005 met 0,7 procent ten opzichte van 2004. Daarmee was 2005 het vierde jaar op rij waarin het reëel beschikbaar inkomen daalde
help
Steeds meer vrouwen financieel onafhankelijk \ CBS webmagazine [Artikel]
Bos, W. \ 2006
In 2004 telde Nederland bijna 11 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Van hen was ruim 60 procent financieel onafhankelijk: hun netto jaarinkomen lag op 10 300 euro of hoger. Van de vrouwen was 44 procent financieel onafhankelijk, van de ...
help
Prestatieloon en productiviteit \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Gielen, A.C. \ Kerkhofs, M.J.M. \ Ours, J.C. van \ 2006
Zal de invoering van prestatiebeloning in Nederlandse bedrijven leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit en tot een toename van de werkgelegenheid? De auteurs onderzoeken in dit artikel of er inderdaad een relatie bestaat tussen prestatie ...
help
How dual are dual-income couples? : documenting change from 1970 to 2001 \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Raley, S.B. \ Mattingly, M.J. \ Bianchi, S.M. \ 2006
Using Current Population Survey data for 1970, 1980, 1990, and 2001, the authors documented change in the prevalence of couples where (a) the wife contributes less than 40% of the family income, (b) income contributions are relatively equal, and (c) ...
help
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2006
De incidentele loonontwikkeling van de jaarlonen kwam in 2004 uit op –0,7 procent. Deze negatieve ontwikkeling is vooral veroorzaakt door een daling van het aantal voltijders en een stijging van het aantal deeltijders en flexwerkers. Dit zogenoemde d ...
help
Krijgen allochtone werknemers evenveel betaald? \ CBS webmagazine [Artikel]
Vliet, R. van der \ 2005
Verschillen in uurloon tussen allochtone en autochtone werknemers zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, zijn de uurlonen van Turkse en Antilliaanse werknem ...
help
Incidentele loonontwikkeling in 2003 hoger dan in 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2005
De incidentele loonontwikkeling van jaarlonen inclusief bijzondere beloningen kwam in 2003 uit op 0,9 procent. Deze ontwikkeling werd gedrukt door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Dit zogenaamde demografisch-economisch ef ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.