Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 213

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="kalibratie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kalibratie pH meter InoLab [Video]
2016
Instructievideo over de kalibratie van de InoLab pH meter
help
Kalibratie pH meter Schott [Video]
2016
Instructievideo over de kalibratie van de Schott pH meter
help
3D model van het Volkerak-Zoommeer voor waterkwaliteit en primaire productie : modelbeschrijving, kalibratie- en validatiedocument [Boek]
Kramer, Lilith \ Los, Hans \ Troost, Tineke \ Genseberger, Menno \ Thiessen, Meinard \ Boderie, Pascal \ 2016
Dit rapport is het basisdocument voor het 3D Volkerak-Zoommeer model voor de waterbeweging, waterkwaliteit, primaire productie en graas. De afbakening daarbij is dat het te ontwikkelen model de huidige zoete situatie in het Volkerak-Zoommeer gaat bes ...
help
NIRS-mestanalyse : overheid start pilot \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
NIRS kan de mineralengehalten van aan- of afgevoerde mest direct bepalen. Maar voordat de methode wordt erkend, moet eerst de wet worden aangepast. De overheid onderneemt stappen.
help
Regeling Kwaliteitsborging Watermeters [Boek]
2015
Voor u ligt een geactualiseerde versie van de regeling ter waarborging van een goede werking van watermeters voor huishoudelijk gebruik: de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW). De RKW vervangt de Regeling Onderhoud Watermeters (ROW), die er ...
help
Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0 [Boek]
Mulder, Martin \ Cleij, Peter \ 2015
Bij de laatste validatie van het Landelijk KRW-Verkenner Model (Cleij et al. 2014) is gebleken dat de concentraties voor N-totaal en P-totaal vaak matig tot slecht voorspeld worden. Eén van de manieren om de voorspellende waarde van een model te verh ...
help
Beoordeling grondwatermeet-reeksen voor ijken en valideren van grondwatermodellen [Boek]
Vugt, A.C. van \ Witjes, Th.G.J. \ 2015
In Overijssel wordt zowel door de provincie als door Vitens intensief aan freatische grondwaterstanden en stijghoogten (hierna samengevat in de term grondwaterstanden) gemeten. Grondwaterstandmetingen zijn belangrijk voor beleidsontwikkeling en toest ...
help
Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal Waters (NEA 1/26) : final report [Boek]
Van Hoey, G. \ Bonne, W. \ Salas Herrero, F. \ 2015
This report gives a technical description of the intercalibration of the different benthic assessment approaches for soft sediment habitats (mud to muddy sands) in coastal waters in the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group (NEA-GIG ...
help
Definitiestudie verlagingsbeelden Overijsselse drinkwaterwinningen [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ Boukes, H. \ 2015
Van een aantal Overijsselse drinkwaterwinningen is een stationair verlagingsbeeld beschikbaar, dat is afgeleid met tijdreeksanalyse van grondwaterstandreeksen. Het betreft een grootschalig ruimtelijk beeld van de stationaire verlaging van de grondwat ...
help
Kalibratie veiligheidsfactoren voor piping bij regionale keringen : memo [Boek]
Schweckendiek, T. \ 2014
De invoering van de herziene rekenregel Sellmeijer voor piping heeft tot de vraag geleid welke veiligheidsfactoren voor dit faalmechanisme van toepassing zijn voor regionale keringen. Deze notitie geeft een beknopt overzicht van verkennende berekenin ...
help
On data requirements for calibration of integrated models for urban water systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Langeveld, J. \ Nopens, I. \ Schilperoort, R. \ Benedetti, L. \ Klein, J. de \ Amerlinck, Y. \ Weijers, S. \ 2013
Modeling of integrated urban water systems (IUWS) has seen a rapid development in recent years. Models and software are available that describe the process dynamics in sewers, wastewater treatment plants (WWTPs), receiving water systems as well as at ...
help
Correct gebruik van rugspuiten en handspuiten : afstellen, berekening spuitvloeistof, omgeving en veiligheid, nazorg \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Declercq, J. \ 2013
Rugspuiten en handspuiten worden frequent gebruikt door zowel professionelen als particulieren. Bij gebruik wordt vaak weinig of geen aandacht besteed aan de afstelling, reiniging, spuitmethode of het onderhoud. Dikwijls wordt ook de gebruikte dosis ...
help
Controle van kalibratiegegevens \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ 2013
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI 3.0) wordt onderdeel van het Deltamodel. Op donderdagmiddag 25 april organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging en STOWA een bijeenkomst over het NHI 3.0. Tijdens de bijeenkomst is getracht ge ...
help
Reactie op het artikel ‘Controle van kalibratiegegevens’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2013
Grondwaterstandsinformatie van goede kwaliteit vinden wij belangrijk. Iedere inspanning om deze kwaliteit vast te stellen en te verbeteren juichen wij toe, vooral als zo’n inspanning wetenschappelijk degelijk is onderbouwd. Wat betreft dat laatste wi ...
help
Toepassen data-assimilatie voor de kalibratie van tijdreeksen voor hydrodynamische rioleringsmodellen \ WT-afvalwater [Artikel]
Post, J. \ 2013
Kalibratie van rioleringsmodellen wordt veelvuldig toegepast voor het verkrijgen van meer betrouwbare modelresultaten. Omdat de parameterwaarden verkregen met modelkalibratie een beperkte houdbaarheid hebben in de tijd, is er een grotere afwijking tu ...
help
Hydraulische vingerafdruk als indicator voor de noodzaak van onderhoudsmaatregelen aan riolering \ WT-afvalwater [Artikel]
Stegeman, B. \ Clemens, F. \ Bijnand, M. van \ Korving, H. \ Meijer, D. \ 2013
Rioleringsbeheer wordt in Nederland vaak uitgevoerd met een vaste frequentie in plaats van dat naar de daadwerkelijke riooltoestand en het bijbehorende noodzakelijke onderhoud gekeken wordt. Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek om m ...
help
KD10P06 - Wouter Zomer - Livedijk Eemshaven [Video]
Zomer, W. \ STOWAvideo \ 2012
2 presentaties op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 over de LiveDijk Eemshaven pilot. Met de LiveDijk Eemshaven pilot wordt kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het toepassen van nieuwe (sensor) inspectietechnieken in de beheerpra ...
help
KD10P09 - Huub de Bruin - IJkdijk Piping Experiment [Video]
Bruin, H. de \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 7e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2010 met als titel: 'IJkdijk, pipingproeven juli - december 2009' met een toelichting op de resultaten van het pipingexperiment met de IJkdijk.
help
Meten met ion specifieke meters : praktijkervaringen in een gerbera- en paprikateelt [Boek]
Blok, C. \ Steenhuizen, J. \ Winkel, A. van \ Ayik, A. \ Lekkerkerk, H. \ Klein, P. \ cop. 2012
Het gebruik van een ionspecifieke meter in de tuinbouw maakt het naar verwachting mogelijk de behoefte van het gewas per dagdeel in beeld te brengen. Vervolgens kan snel en per element worden bijgestuurd. Hierdoor kan de uitstoot van meststoffen omla ...
help
CloudSat as a global radar calibrator \ Journal of atmospheric and oceanic technology [Wetenschappelijk artikel]
Protat, A. \ Bouniol, D. \ O'Connor, E.J. \ Klein Baltink, H. \ Verlinde, J. \ Widener, K. \ 2011
The calibration of the CloudSat spaceborne cloud radar has been thoroughly assessed using very accurate internal link budgets before launch, comparisons with predicted ocean surface backscatter at 94 GHz, direct comparisons with airborne cloud radars ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.