Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="kunstmeststoffen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu : beantwoording van de ex-postvragen in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet [Boek]
Velthof, G.L. \ Koeijer, T. \ Schröder, J.J. \ Timmerman, M. \ Hooijboer, A. \ Rozemeijer, J. \ Bruggen, C. van \ Groenendijk, P. \ 2017
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Bikker, P. \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2013
De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2011 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijde ...
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2012
De werkgroep Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) heeft in opdracht van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een rekenmethodiek ontwikkeld, waarmee de NH3-emissie kan worden berekend uit stallen en mestopslagen voor de diercategor ...
help
Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers in 2009 : calculated with the Dutch National Emissions Model for Ammonia (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2012
De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2009 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijde ...
help
Mineral Concentrates Pilot : synthesis of the results of 2011 [Boek]
Velthof, G.L. \ 2012
The agronomic and environmental impacts of the production of mineral concentrate and its use as mineral nitrogen (N) fertilizer are examined in a pilot. In this pilot, the mineral concentrate is applied as fertilizer above the application standard fo ...
help
Stikstofwerking van organische meststoffen op bouwland : resultaten van veldonderzoek in Wageningen in 2010-11 en 2011-12 [Boek]
Schröder, J.J. \ Uenk, D. \ Visser, W. de \ Ruijter, F.J. de \ Assinck, F.B.T. \ Velthof, G.L. \ 2012
De stikstofwerking van organische meststoffen uit mestverwerking is in 2010 en 2011 vergeleken met de stikstofwerking van onbewerkte mesten. Daartoe is het effect van mineralenconcentraat, varkensdrijfmest, rundveedrijfmest, dikke fractie van geschei ...
help
Stikstofwerking van mineralenconcentraten : stikstofwerkingscoëfficiënten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden [Boek]
Ehlert, P. \ Nelemans, J. \ Velthof, G. \ 2012
Vervaardiging van mineralenconcentraten uit de dunne fractie van dierlijke mest met omgekeerde osmose biedt perspectief om stikstof uit mest beter te benutten. In veldonderzoek werd vastgesteld dat de stikstofwerkingscoëfficiënt van mineralenconcentr ...
help
Calculation of nitrous oxide emission from agriculture in the Netherlands : update of emission factors and leaching fraction [Boek]
Velthof, G.L. \ Mosquera, J. \ 2011
A study was conducted to update the NO2 emission factors for nitrogen (N) fertilizer and animal manures applied to soils, based on results of Dutch experiments, and to derive a country specific methodology to calculate nitrate leachting using a leach ...
help
Ammoniak- en lachgasemissie na toediening van mineralenconcentraten : resultaten van laboratoriumproeven in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten [Boek]
Velthof, G.L. \ Hummelink, E. \ 2011
Nederland heeft na overeenstemming met de Europese Commissie in pilots onderzoek uitgevoerd of het mineralenconcentraat dat ontstaat bij mestverwerking als kunstmest kan worden gebruikt. Dit rapport beschrijft de resultaten van drie laboratoriumproev ...
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2011
De landbouw is de belangrijkste bon van ammoniak (NH3) in Nederland. In 2009 heeft de CDM-werkgroep ‘Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak’ (NEMA) een nieuwe methodiek ontwikkeld om de ammoniakemissie uit de landbouw te berekenen. De nieuwe rekenmetho ...
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2011
De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2009 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijde ...
help
Synthesis of the research within the framework of the Mineral Concentrates Pilot [Boek]
Velthof, G.L. \ 2011
The agronomic, economic and environmental impacts of the production of mineral concentrate and its use as mineral fertilizer were examined in a pilot in 2009 and 2010. In this pilot, the mineral concentrates were applied as fertilizer above the appli ...
help
Anorganische en organische microverontreinigingen in mineralenconcentraten : resultaten van de eerste verkenningen = Inorganic and organic contaminants in concentrates of minerals [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Hoeksma, P. \ Velthof, G.L. \ 2009
Mestverwerking wordt gezien als een van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Een van de mogelijkheden is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat dat na ultrafiltratie uit de dunne fractie ontstaat, ...
help
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest : actualisering van kennis en de mogelijke gevolgen van aangepaste forfaits [Boek]
Schröder, J.J. \ Middelkoop, J.C. van \ Dijk, W. van \ Velthof, G.L. \ 2008
De stikstofwerking van dierlijke mest bepaalt mede in welke mate mest belastend is voor de omgeving. De verstekwaarden (‘forfaits’) voor de stikstofwerking waarmee boeren geacht worden te rekenen, zijn verder bepalend voor de aanvullende kunstmestgif ...
help
Nitrous oxide emissions from multiple combined applications of fertiliser and cattle slurry to grassland \ Plant and soil : international journal on plant - soil relationships [Wetenschappelijk artikel]
Schils, R.L.M. \ Groenigen, J.W. van \ Velthof, G.L. \ Kuikman, P.J. \ 2008
Fertiliser and manure application are important sources of nitrous oxide (N2O) emissions from agricultural soils. The current default IPCC emission factor of 1.0% is independent of the type of fertiliser and manure, and application time, method and r ...
help
Nitraatuitspoeling in duinzand en lössgrond [Boek]
Velthof, G.L. \ Fraters, B. \ 2007
De stikstofgebruiksnormen voor akkerbouw- en tuinbouwgewassen worden in 2008 aangepast om te kunnen voldoen aan de nitraatnorm in het bovenste grondwater (50 mg nitraat per liter).LNV heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet verzocht om ...
help
Inzet van modellen voor evaluatie van de meststoffenwet : advies van de CDM-werkgroep harmonisatie modellen [Boek]
Velthof, G.L. \ Grinsven, J.J.M. van \ 2006
WOT Natuur en Milieu evalueert namens de Commissie Deskundigen Meststoffenwet de effecten van bemesting op het nitraatgehalte van bodem en water. De analyse is gebaseerd op de modellen STONE, WOD, SOBEK / Duflow
help
Randvoorwaarden aan het scheuren van grasland met betrekking tot volggewas, periode en bemesting [Boek]
Velthof, G.L. \ 2005
Na het scheuren van grasland in het kader van graslandvernieuwing of wisselbouw komt veel stikstof in de bodem vrij, waardoor het risico op nitraatuitspoeling toeneemt. In het Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009) voor de Nitraatrichtlijn staa ...
help
Eindrapport Reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1 - 2: Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden [Boek]
Velthof, G.L. \ 2002
In het kader van het Reductie Plan Overige Broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijk-heden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit bemeste landbouwgronden bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002 zijn door mi ...
help
Reductie van lachgasemissie door ontwikkeling van "Best management practices" - Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden : een systeemanalyse [Boek]
Velthof, G.L. \ 2000
In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) worden de mogelijkheden bestudeerd voor het verminderen van de lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden. In een bureaustudie is een beschrijving gegeven van de huidige bemestingsstrateg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.