Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="kunstmeststoffen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kleine hoeveelheid startfosfaat geeft meerwaarde : fosfaatproef andijvie : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ 2011
Met de verscherpte normen voor fosfaat in groenten is het belangrijk te weten of fosfaat via kunstmest een meerwaarde biedt. Dat ammoniumpolyfosfaat (APP) de groei en opbrengst van andijvie positief beïnvloedt, werd de voorbije jaren al verschillende ...
help
Groene kunstmest : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Accoe, F. \ 2011
In maart 2011 werd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) een conferentie georganiseerd: 'Een nieuwe markt voor mest'. De aandacht ging uit naar de mogelijkheden om de nutriënten N, P en K uit mest te recycleren, en deze te vermarkte ...
help
Verwerken van mest is lastig : afzet voor producten is een langdurig proces \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2011
Mestverwerking wordt gezien als een een belangrijke factor om het mestoverschot op te lossen. Voor het slagen is gegarandeerde mestaanvoer cruciaal.
help
Verwerken of minder dieren : veel onderdelen moeten nog uitgewerkt worden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2011
Toekomstig mestbeleid van de regering zet in op verplichte kunstmestverwerking, 'voerspoor' en dierlijke mest als kunstmestvervanger. In 2013 moet het ingaan.
help
Voordeel van fertigatie verschilt per seizoen : groter plukvenster, hogere producties, minder beurtjaren en betere grondkleur \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hoeff, E. van der \ 2011
Een teler die fertigatie heeft aangelegd, kan gedurende het siezoen goed inspelen op het weerverloop. Dit jaar hadden de telers te maken met een erg droge bloei- en celdelingperiode. Het was juist erg nat in de tweede helft van het seizoen. Door in t ...
help
Meer mogelijk met simpeler toepassing : fertigeren met internet en mobiele telefoon \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Oostveen, A. \ 2011
Fertigeren is zo ingeburgerd in de fruitteelt dat nieuwe ontwikkelingen nauwelijks meer opvallen. Maar die zijn er wel degelijk. Met eenvoudiger toepassingen is meer mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de computerprograma's die de water- en meststo ...
help
Meer met minder : trefdag Proclam \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Blum, K. \ 2011
Soms staan landbouw en milieu lijnrecht tegenover elkaar. Na enig overleg is er meestal toch wel een compromis mogelijk. Gedeputeerde Naeyaert formuleerde het als volgt: uit een botsing van ideeën ontstaat dikwijls iets nieuws, iets beters. Dat was d ...
help
Veel geleerd van waterkwaliteitsproject \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Kamminga, H. \ 2011
In het project 'Boomkwekerij voor verbetering van de waterkwaliteit' werd de afgelopen jaren op vijf manieren geprobeerd de emissie van middelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te beperken. Of dat is gelukt, is nog niet bekend. Wel hebben kw ...
help
LevensCyclusAnalyse (LCA) pilot mineralenconcentraten = Life Cycle Assessment (LCA) mineral concentrates pilot [Boek]
Vries, J.W. de \ Hoeksma, P. \ Groenestein, C.M. \ 2011
Dit rapport beschrijft de resultaten van de verandering in de milieubelasting ten gevolge van de productie en het gebruik van de eindproducten uit de pilotbedrijven mineralenconcentraat. De verandering is berekend met behulp van de LCA-methodiek en v ...
help
Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010 [Boek]
Verloop, J. \ Akker, H. van den \ 2011
Het doel van deze studie was het verkennen van ervaringen bij gebruik van mineralenconcentraten, het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen daarvoor en communiceren over de ervaringen. De meeste gebruikers concluderen dat concentraat als mest ...
help
Kunstmestvervangers onderzocht : tussentijds rapport van het onderzoek in het kader van de pilot mineralenconcentraten [Boek]
Velthof, G. \ [ca. 2011]
In deze pilot wordt onderzocht of het mineralenconcentraat, dat ontstaat door mestscheiding en omgekeerde osmose, gebruikt kan worden als kunstmest. Nederland heeft voor deze pilot van de Europese Commissie toestemming gekregen om gedurende twee jaar ...
help
Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland - Samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking [Boek]
Geel, W. van \ Berg, W. van den \ Dijk, W. van \ Wustman, R. \ 2011
Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat (MC), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is ...
help
Calculation of nitrous oxide emission from agriculture in the Netherlands : update of emission factors and leaching fraction [Boek]
Velthof, G.L. \ Mosquera, J. \ 2011
A study was conducted to update the NO2 emission factors for nitrogen (N) fertilizer and animal manures applied to soils, based on results of Dutch experiments, and to derive a country specific methodology to calculate nitrate leachting using a leach ...
help
Jaarrapportage 2010 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2011
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd i ...
help
Een zachte landing? : over noodzaak en mogelijkheid van paradigmawissel in de landbouwwetenschappen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Visser, J. \ 2011
Na de tweede Wereldoorlog heeft in Europa, in navolging van de USA en Rusland, een versnelde omvorming plaatsgevonden van de landbouw naar vermeend industrieel model. Schaalvergroting, uniformering en mechanisering moesten de toepassing in de landbou ...
help
Multicote in een nieuwe samenstelling : NPK-formule Multicote 17-11-11+2 sporen getest bij DLV Plant \ Boom in business [Artikel]
Geentjes, D. \ 2011
In 2010 heeft Haifa North West Europe aan DLV Plant opdracht gegeven om, naast de bestaande Multicote 15-7-15+2+sporen, in drie verschillende boomkwekerijgewassen een nieuwe NPK-formule Multicote te testen.
help
Blik op gewaskosten : hoogste kunstmestgift leidt niet tot hoogste gewasopbrengst : achter de komma \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Hoksbergen, R. \ 2011
De bedrijfskundig adviseur geeft zijn visie op een specifiek kengetal in de melkveehouderij: dit keer de gewaskosten.
help
Ook zonder recirculatie efficiënter bemesten : met langzaam werkende meststoffen recirculeren even uitstellen \ Boom in business [Artikel]
Brachter, E. \ 2011
Sinds afgelopen nazomer heerst her en der onrust en onduidelijkheid door de vooraankondiging van het Activiteitenbesluit. Bij het ingaan van dit Activiteitenbesluit zullen o.a. boom- en vasteplantenkwekers geconfronteerd worden met landelijke regels ...
help
Positief effect B!ofeed Start op Pythium in krokus en hyacint \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2011
Al enkele jaren werkt een groeiende groep telers met producten van B!ofeedStart . Eén van die producten is B!ofeed. Eén van die producten is b!ofeed Start. Leverancier Van Gent Van der Meer Nuyens volgde samen met een aantal gebruikers de wortelontwi ...
help
Fosfaat bemesting en emissie [Poster]
Voogt, W. \ Winkel, A. van \ [2011]
Proef bij een praktijkbedrijf met chrysant, waar een kraanvak wél en een níet bijbemest is met P. Gedurende een teelt is tweemaal per week de grond en het gewas bemonsterd.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.