Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 395

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landbouwministeries"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderwijsbekostiging OCW en EZ : vergelijking uitgaven en systematiek 2004-2014 [Boek]
Berger, Jurriaan \ Bokdam, Johan \ 2015
Het onderwijsstelsel in Nederland is zodanig ingericht dat er binnen de vier onderwijssectoren vo, mbo, hbo en wo verschillende opleidings- of studierichtingen kunnen worden gekozen. De meeste van deze richtingen vallen onder de verantwoordelijkheid ...
help
'Vernieuwd GLB biedt een goed perspectief' : Joost Korte, directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling in Brussel \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de rug of de verkiezingen voor het Europees Parlement staan in mei alweer voor de deur. In deze vijfde aflevering van de serie draaien we de rollen om. Welke invloed heeft de politiek op de cumela ...
help
Haagse landbouwkennis ebt langzaam weg \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, F. de \ 2013
De landbouw mag zich op een behoorlijke politieke belangstelling verheugen. Iedereen lijkt er wel een mening over te hebben. Maar hoe is het werkelijk gesteld met de kennis van de landbouw bij onze Tweede Kamerleden en wat betekent dit voor de keuzes ...
help
Beleidsdraaiboek aviaire influenza [Boek] - Versie 2.0
Ministerie van Economische Zaken \ 2013
Dit draaiboek dient als uitgangspunt voor de preventie en bestrijding van aviaire influenza (AI), ook wel vogelgriep of klassieke vogelpest genoemd. Het beleidsdraaiboek is een handleiding voor een effectief en zorgvuldig optreden van het Ministerie ...
help
'Leveren wat we verkopen' : regionale insteek is proof of the pudding \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2011
Het ministerie van EL&I stelt geld beschikbaar aan de scholen voor hun bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van dit departement. Hoe kan het groen onderwijs de meerwaarde hiervan waarmaken? De ‘gouden driehoek’ wordt pas realiteit bij een breed gedr ...
help
Landbouw bij EL&I op z'n plek : dadendrang van Henk Bleker mist nog effect \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ Esselink, W. \ Scheer, T. van der \ 2011
De eerste begroting van het Miniserie van EL&I bevestigt de volwaardige plek van de landbouw in het economisch beleid. De winst moet zich nu aftekenen. In dit artikelen staan de maatregelen voor 2012.
help
Stimulans voor twintig visprojecten : vier miljoen euro van EL&I \ Visserijnieuws [Artikel]
2011
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie steunt 20 projecten in de visserijsector die een bijdrage leveren aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. Hierbij o.a. het project 'Verbetering opkweekrendement MZI-mosselzaad'.
help
Dienst stapelt problemen op : betrokkenen geven ook politiek de schuld \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2011
Dienst Regelingen zit in een negatieve spiraal en komt daar niet uit, zo lijkt het. Slechte uitvoering van regels en gebrekkige communicatie zijn de oorzaak.
help
Nieuwsbrief dierbeleid in uitvoering, nr. 4 \ Dierbeleid in uitvoering : nieuwsbrief over dierenwelzijn en diergezondheid / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Nieuwsbrief]
2010
Nieuwsbrief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de de ontwikkelingen rond het beleid voor diergezondheid en dierenwelzijn. In dit nummer wordt opnieuw verslag gedaan van de voortgang op het gebied van dierenwelzijn (in Eu ...
help
Gerda [Boek]
Verburg, G. \ Maters en Hermsen \ 2010
Eenmalige "Gerda glossy" naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met aandacht voor alle beleidsterreinen van het jubilerende ministerie
help
Nieuwsbrief mondiaal \ Nieuwsbrief mondiaal : maandelijks periodiek over wereldwijde ontwikkelingen die LNV raken [Nieuwsbrief]
2010
Nieuwsbrief waarin wereldwijde ontwikkelingen die het ministerie van LNV raken worden gemeld.
help
Strategische agenda ethiekbeleid van LNV : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2010
Kamerbrief over de strategische agenda over de ontwikkelingen die zich tot ongeveer 2015 voordoen binnen de agroproductie en de ethische vragen hierbij. Bijvoorbeeld over convergerende technologieën.
help
Landbouw één met economie : samenvoeging EZ en LNV complexe klus \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2010
Maxime Verhagen wordt minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Boeren raken hun eigen ministerie kwijt. Het ineenschuiven gaat beginnen.
help
Regeling van 16 mei 2010 van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de instelling van een beperkingsgebied in verband met laagpathogene Aviaire Influenza 2010 [Boek]
Burger, A.M. \ 2010
Wijziging van 16 mei 2010 van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met het instellen van een beperkingsgebied en het treffen van maatregelen in verband met laagpathogene Aviaire Influenza 2010.
help
LNV komt in de versnippering : verkiezingsprogramma's bedreigen ministerie \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2010
De politieke partijen openen de jacht op de Haagse ambtenarij en de ministeries. Voor LNV dreigt een versnippering van taken onder andere ministeries.
help
Verder op de ingeslagen weg met nieuwe accenten \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2010
De aanpak van de doelen van de Groene Kennis Coöperatie komt goed overeen met de ambities van het ministerie van LNV. Topambtenaren van het ministerie bewonderden met de bestuurders van de groene onderwijsinstellingen op 12 februari 2010 het nieuwe s ...
help
Bleker: plattelander en probleemoplosser \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ 2010
Het ministerie van LNV is opgeheven. Daarvoor in ruil krijgt de landbouw en gedreven probleemoplosser als staatssecretaris, met een breed takenpakket.
help
Hoofdlijnen MeerJarenAfspraak Kennis en innovatie 2011-2015 : Minister LNV en de groene kennisinstellingen verenigd in de Groene Kenniscoöperatie (GKC) Velp, 22 juni 2010 [Boek]
2010
De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is het samenwerkingverband van de groene onderwijsinstellingen voor wetenschappelijk en beroepsonderwijs, het onderzoeksinstituut DLO en de Vereniging Buitengewoon Groen. De GKC omvat ca. 120 schoollocaties en 75.000 ...
help
Syntheserapport beleidsdoorlichting artikel 21 duurzaam ondernemen [Boek]
Blekemolen, M. \ 2010
In het kader van ‘Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording' (VBTB) dienen ministeries eens per jaar een beleidsterrein door te lichten, met als doel te komen tot een inhoudelijke onderbouwing van het beleid (probleemanalyse en motivering rol ov ...
help
Nieuwsbrief dierbeleid in uitvoering, nr. 3 \ Dierbeleid in uitvoering : nieuwsbrief over dierenwelzijn en diergezondheid / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Nieuwsbrief]
2009
Nieuwsbrief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de de ontwikkelingen rond het beleid voor diergezondheid en dierenwelzijn. In deze aflevering is er aandacht voor een zestal acties
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.