Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landbouwproductie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Modern varieties, international agricultural research, and the poor [Boek]
Lipton, M. \ Longhurst, R. \ 1985
help
Enige informatie over areaal- en produktie-ontwikkelingen bij witlof \ Themadag 'Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof' [Hoofdstuk uit boek]
Snoek, N.J. \ 1985
help
Kleine landen domineren export van potplanten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Weijden, P.M. van der \ 1985
Deel 1 uit de serie: Potplanten in Europa
help
De betekenis van de Nederlandse agrarische produktie voor de handelsbalans en de werkgelegenheid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Harthoorn, R. \ Wossink, G.A.A. \ 1985
help
In EG en enkele derde landen : Ontwikkeling van de hardfruitproduktie tot in de negentiger jaren \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Winter, F. \ Welte, M. \ 1985
help
Topmelker Bertus Faber stopt zijn koeien niet vol krachtvoer \ Friesch landbouwblad : officieel orgaan der Friesche Maatschappij van Landbouw : tevens orgaan van de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en van de Jongerein [Artikel]
1985
Hoe door voeding en randvoorwaarden zoals fokbeleid, renovatie ligboxenstal, scherpe selectie en verzorging van het grasland een hoge produktie gehaald kon worden. Over het afgelopen jaar leverde deze een zodanige winst op, dat de derde plaats op de ...
help
The land resource for agriculture \ Philosophical Transactions of the Royal Society of London [Artikel]
Buringh, P. \ 1985
help
Dode aarde : waterstaat, landbouw en milieu in de Sovjetunie \ Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen [Artikel]
Broekmeyer, M. \ 1985
help
Agrarische produktie en werkgelegenheid in een Groninger gemeente : Beerta, 1800-1870. Analyse van een intensiveringsproces \ Tijdschrift voor sociale geschiedenis [Artikel]
Priester, P. \ 1985
help
Fusilade nu ook in hyacint en bijgoedgewassen: Bestrijding graanopslag e.d. in bloembolgewassen na opkomst \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Winter, J.A.Th. \ Vreeburg, P.J.M. \ Koster, A.Th.J. \ 1985
help
Freesia : Guernsey growers stage star turn \ Grower [Artikel]
Barletta, M. \ 1985
help
Sandai irrigation scheme : farmer's involvement in project formulation [Studentenverslag]
Brunt, D. \ Groen, A. \ 1985
help
Landgebruik door Nederland : wat is het beslag op landbouw-grond in de wereld door het consumptiepatroon van een Nederlander? [Boek]
Rietveld, H.J.S. \ [ca. 1985]
Present Dutch agriculture can not exist without enormous imports of resources and fodder crops from abroad. This study evaluates land use of Dutch agriculture and estimates land use per inhabitant, which shows that the difference in productivity betw ...
help
Women and agricultural production in the third world [Boek]
Shaw, A. \ 1985
Inleiding en geannoteerde bibliografie
help
Eten van eigen bodem : een modelstudie [Proefschrift]
Bakker, T.M. \ 1985
Dit proefschrift bestaat uit twee artikelen die eerder door het LEI werden gepubliceerd. In het eerste artikel, dat verscheen als Publikatie 1.17, worden de gevolgen geinventariseerd van een eventuele langdurige verstoring in de aanvoer van buitenlan ...
help
Boerenarbeid en stijlen van landbouwbeoefening : een sociaal-economisch onderzoek naar de effecten van incorporatie en institutionalisering op agrarische ontwikkelingspatronen in Italie en Peru [Proefschrift]
Ploeg, J.D. van der \ Bolhuis, E.E. \ 1985
help
Agrarisch inkomen en werkgelegenheid in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied [Boek]
Dekker, K.M. \ Kamphuis, B.M. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.