Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 172

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="lauwersmeergebied"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
help
The long-term influence of grazing by livestock on common vole and raptors in man-made wetlands in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Beemster, N. \ Vulink, J.T. \ 2013
In deze studie analyseren we de lange termijn-effecten (3-27 jaren) van begrazing met landbouwhuisdieren op vegetatieontwikkeling, vegetatiestructuur, talrijkheid van de veldmuis en de daarvan afhankelijke muizenetende roofvogels in recent door de me ...
help
Op zoek naar een optimaal ontwerp voor een groot uitwateringsgemaal in het Lauwersmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Becker, B. \ Dahm, R. \ Heeringen, K. van \ Goorden, N. \ Kramer, N. \ Kooij, K. \ Gooijer, J. \ Jansen, J. \ 2012
Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest ontwikkelen plannen om bij Lauwersoog een groot uitwateringsgemaal te bouwen. Het hoogwater in het noorden van Nederland in de eerste week van januari 2012 toonde het belang van dit gemaal opnieuw aan. ...
help
Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Eernink, N.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Tangelder, M. \ 2012
Bij Lauwersoog komen een aantal functies bij elkaar: haven, visserij, toerisme, natuur, maar ook waterveiligheid. De waterkering vormt een belangrijk element in het gebied. In dit rapport worden de ervaringen met het bepalen van de meerwaarde van inn ...
help
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer : vijfde voortgangsrapportage (2011/2012) [Boek]
Bijkerk, W. \ Bakker, R. \ Buijs, R. \ 2012
In het kader van de gaswinning onder de Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is een monitoringsprogramma opgesteld waarin voor de periode 2007-2012 verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd in de Wadd ...
help
Het succes van Lauwersmeer \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Böck, R. \ 2010
Het is wonderbaarlijk hoe in een periode van veertig jaar zoveel wilde orchideeën zich in het Lauwersmeergebied hebben kunnen gevestigen. Het was pas in 1969 dat de toenmalige Lauwerszee definitief door een dijk van de Waddenzee werd afgesloten. Het ...
help
Droge voeten in het noorden : R.J. Cleveringsluizen : thema Bruggen, stuwen, sluizen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2010
Pakweg 100 tot 150 liter vet smeert Jacobus Mollema samen met vier collega's van het waterschap Noorderzijlvest per jaar weg op de bewegende delen van de R.J. Cleveringsluizen bij Lauwersoog. Onderhoudsmonteur/machinist Mollema is daarmee één van de ...
help
Kleine zilverreigers in de Waddenzee: van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Kleefstra, R. \ Horn, H. \ Leopold, M. \ Overdijk, O. \ 2009
De Kleine Zilverreiger zal menigeen niet direct associëren met kwelders, stranden en slikken. Toch maakt de soort een stormachtige ontwikkeling door als bewoner van West-Europese kustgebieden. Net als in Frankrijk en Groot-Brittannië namen de aantall ...
help
'Je hebt altijd fanatiekelingen nodig' \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
2009
STREEK-bewoners portretteert in ieder nummer vier mensen die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Ditmaal vier deelnemers aan de internationale Leaderconferentie in Finland, in het voorjaar van 2009. Nico Boele van de werkgroep s ...
help
Natura 2000 : special \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ Hartman, B. \ Dijkema, W. \ Joostema, S. \ 2009
In de special Natura 2000 vijf artikelen: 1) Boer en natuur in wurggreep; 2) 'Natura is boerenbedrog'; 3) NB-wet verziekt verplaatsing; 4) Soap met stevige cliffhander; 5) Alle hens aan dek bij Steunpunt
help
Historie: "moet de Lauweerzee dicht" \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2009
Met de watersnood van 1953 groeide in het noorden het besef dat ook daar de zee kon doordringen. Onder de leus "De Lauwerssé moat ticht" werd de druk op de overheid opgevoerd. Zoutkamp was er niet blij mee. De Lauwerszee was op 23 mei dan toch defini ...
help
Ontgonnen verleden - Regiobeschrijvingen provincie Groningen [Boek]
Haartsen, A. \ Brand, N. \ Beusekom, E. van \ Lantschap, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie \ 2009
Het geografische informatiesysteem Cultgis is ontwikkeld in het monitoringsprogramma Meetnet Landschap, en is onderdeel van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH). Het drieluik historische geografie, historische bouwkunst en archeologie staat ...
help
Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning [Boek]
Wiersma, P. \ Roodbergen, M. \ Goedhart, P.W. \ Ens, B.J. \ 2009
De NAM is in 2007 gestart met nieuwe aardgaswinning in het Waddenzeegebied en de Lauwersmeer. Hierbij wordt het principe van ‘hand aan de kraan’ gehanteerd: de gaswinning moet worden gestaakt wanneer blijkt dat er schadelijke effecten zijn op abiotis ...
help
Visie Lauwersoog [Boek]
Provincie Groningen \ 2009
Deze visie op de ontwikkeling van Lauwersoog is dan ook ontstaan vanuit het besef dat Lauwersoog de potentie heeft om dé centrale toeristische en recreatieve trekpleister van het Lauwersmeergebied te worden.
help
Ruggenteelt als bedrijfssysteem in het noordelijke kleigebied : verslag van onderzoek in de periode 2006-2008 [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Wel, C. van der \ Paauw, J.G.M. \ Bakker, W.J. \ Kramer, P. \ 2009
Onderzoek in het kader van project "Ruggenteelt Lauwersland" of ruggenteelt een goede methode is voor het noordelijk kleigebied. Centraal staat het gebruik van lichte grondbewerkingsvoertuigen. Grote verschillen zijn er met de omstandigheden in Duits ...
help
Reactie op advies van de RvdW 'Kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied' [Boek]
Verburg, G. \ 2009
In de brief aan de Tweede Kamer gaat LNV specifiek in op verschillende gebieden waar de Raad voor de Wadden mogelijkheden ziet voor het herstellen van zoet-zoutovergangen. Dat betreft het Eems-Dollardgebied, het Lauwersmeer, de binnendijkse zone lang ...
help
Seizoenstiming bepalend voor concurrentie Kleine zwanen en Kobbelzwanen \ De levende natuur [Artikel]
Hidding, B. \ Nolet, B.A. \ Rienks, F. \ 2009
Het Lauwersmeer trekt al sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw grote aantallen Kleine zwanen aan op hun najaarstrek, vanwege de hoge dichtheid aan knolletjes van het Schedefonteinkruid, die hier in de herfst in de waterbodem te vinden zijn. De ...
help
Min of meer Lauwersmeer : scan economische baten en kansen natuur en landschap Lauwersmeer [Boek]
Bade, T. \ Middendorp, B. van \ 2008
In 2003 heeft de grote ecologische waarde van het gebied ertoe geleid dat de Lauwersmeer werd benoemd tot Nationaal Park. Hierdoor ligt de focus van het gebied op het behouden van de natuur(waarden) en op natuurgerichte recreatie en educatie. In de L ...
help
Duindoornbessen als wintervoedsel van de koolmees \ Limosa [Artikel]
Vollmer, A. \ Both, C. \ Tinbergen, J.M. \ 2007
Universiteit Groningen onderzocht de voedselkeuze van de koolmees, in een gebied, waar duindoornbessen een belangrijke voedselkeuze blijkt te zijn
help
Henk van 't Land, dijkgraaf Noorderzijlvest: "Belangstelling voor nutsbedrijf dat riolering beheert" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Met een zekere regelmaat komt ook het noorden van Nederland in beeld: de aardgaswinning onder de Waddenzee, de paarden van Marrum, het onderzoek naar een nieuwe primaire zeewerende dijk, de discussie over getijdenbeweging in het Lauwersmeer, om maar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.