Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="lonen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Koopkrachtdaling van gezinnen met kinderen en met een minimuminkomen \ Vakblad voor huishoudkunde [Artikel]
Cankrien, C.E.E. \ 1982
Achtergrond van de bezwaren die de Nederlandse Gezinsraad heeft tegen de plannen van de regering die zullen leiden tot koopkrachtdaling voor de minima en korting op de kinderbijslag wordt uiteengezet
help
De inkomensverdeling van huishoudens, 1977 [Boek]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ 1982-1983
help
Dubbele inkomens : verslag van het wetenschappelijk gedeelte van de dies-viering op 12 mei 1982 van de Kring van Amsterdamse Economen \ Sociaal maandblad arbeid : tijdschrift voor sociaal recht en sociaal beleid [Artikel]
Siegers, J.J. \ 1982
Met bijdragen van H. Vredeling, J.M.M. Ritzen, J.G. Odink en H.A. Pott-Buter
help
Het eigen arbeidsinkomen van gehuwde vrouwen \ Tijdschrift voor politieke ekonomie / Stichting Politieke Ekonomie [Artikel]
Pott - Buter, H. \ Odink, J. \ 1982
Daar het inkomen van de werkende gehuwde vrouw een nivellerende werking op de inkomens van echtparen heeft en het inkomen van deze vrouwen bovendien vrij laag is is er naar de mening van de auteurs geen reden om de werkende gehuwde vrouw extra te lat ...
help
Dubbel en dwars : over dubbele inkomens in 1979 \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kam, C.A. de \ Pommer, E.J. \ Wiebrens, C.J. \ 1982
De invloed van dubbele inkomens op de inkomensverdeling staat in dit artikel centraal. Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de berekeningen van Odink en Pott-Buter.
help
Women's labour force activity and responsibilities for disabled dependents : a study for families with disabled children. \ Journal of Health and Social Behavior [Artikel]
Breslau, N. \ Salkever, D. \ 1982
Primary focus on this study was the question : does child disability have a greater negative effect on maternal labor force activity in low-income families and black families than on high-income and white families? Does it, thereby, constitute a grea ...
help
Verzelfstandiging van inkomens bant discriminatie uit. \ Welzijnsweekblad [Artikel]
Koning, T. \ 1982
De toepassing van de "Derde Richtlijn Gelijke Behandeling mannen en vrouwen" van de Europese Gemeenschap en de (botsende) meningen die daarover op dit moment bij betrokken (belangen) groepen bestaan.
help
Egalitarian sex-role attitudes and female income \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Acock, A.C. \ Edwards, J.N. \ 1982
A revised version of Scanzoni's model of female status attainment is presented.
help
Research productivity and salaries of academic home economists \ Home economics research journal [Artikel]
Abdel - Ghany, M. \ 1982
help
Het inkomenswaarderingspanel, 1980 - 1981 \ Sociale maandstatistiek [Artikel]
Stadt, H. van de \ 1982
Er wordt een overzicht gegeven van de basisresultaten van het onderzoek naar de waardering van inkomen en vrije tijd in 1981. Aan de hand van enkele empirische voorbeelden worden de mogelijkheden van panelonderzoek gedemonstreerd.
help
Vrouw in gezin en maatschappij : de Europese conferentie van de ACWW \ De plattelandsvrouw : maandblad van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen [Artikel]
Amoureus-Mulder, G. \ 1982
Een samenvatting van antwoorden van vragen opgesteld door een commissie bestaande uit leden van de Katholieke Plattelandsevrouwen, Vereniging van Huisvrouwen en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, die de Europese conferentie hebben voorbereid ...
help
65 - plussers onder de min-lijn \ Welzijnsweekblad [Artikel]
Malten, F. \ 1982
Onvoldoende prijscompensatie en een steeds zwaarder bezuinigende overheid dringen het merendeel der bejaarden in de richting van de 'echte minima'. Resultaten van onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (o.a. Inkomen en rondkomen).
help
Determinants and patterns of family saving \ Home economics research journal [Artikel]
Hefferan, C. \ 1982
The relative importance of income, wealth, and family characteristics in explaining the decision to save, the level of saving in households, and the patterns of saving in several types of families.
help
Een geemancipeerde inkomensverdeling \ Tijdschrift voor politieke ekonomie / Stichting Politieke Ekonomie [Artikel]
Pott - Buter, H. \ 1982
In dit artikel over 'dubbele inkomens' wordt getracht de suggestie te ontzenuwen dat dubbele inkomens de inkomensongelijkheid vergroten. Uit een onderzoek blijkt, dat de buitenshuis werkende gehuwde vrouw gemiddeld slechts 9.000 gulden per jaar verdi ...
help
Als er geen betaald werk is, moet er ook geen sollicitatieplicht zijn : mensen zonder baan over het 'werkvrije tijdperk' \ Welzijnsweekblad [Artikel]
1982
In een voorpublikatie van een brochure over de loskoppeling van arbeid en inkomen starten werklozen een discussie over een controversiele kwestie. Aansluitend een reactie van de Federatie Nederlandse Vakbeweging
help
Raming van het aantal huishoudens met een minimuminkomen \ Sociale maandstatistiek [Artikel]
1982
Raming is gemaakt van de omvang van de groep huishoudens met een minimuminkomen, op basis van in 1977 gehouden onderzoek berustend op fiscale administratie.Omvang bedraagt (excl. alleenstaanden) voor 1977 iets minder dan 200.000 ofwel 5 % van het tot ...
help
Cijfers, overwegingen en toekomst van de verzorgingsstaat \ Buut [Artikel]
Kok, A. de \ 1982
Wie leeft op de bodem van de verzorgingsstaat? (n.a.v. SCP rapport "Inkomen en rondkomen") Hoe groot is de kollektieve sektor? (met kritiek op de vaagheid van Achterhuis)
help
De inkomenspositie van ouderen \ Leeftijd : tijdschrift over ouder worden [Artikel]
Nie, H. de \ Fonk, M. \ 1982
Gaat in op het manifest "Voor ouderen is de maat vol" dat door de drie ouderenbonden, samenwerkend in COSBO-Nederland, is opgesteld
help
Een algemene arbeidsduurverkorting met tien procent : enkele gevolgen voor inkomens, collectieve uitgaven en werkgelegenheid [Boek]
Groot, H. de \ Kam, C.A. de \ Pommer, E. \ 1982
help
Begripsomschrijvingen [Boek]
N.C.I.V. Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.