Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 385

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="lonen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Loontrekkende of zelfstandige geen vrije keuze \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2016
De laatste maanden is er een verscherpt toezicht op het fenomeen van de schijnzelfstandigheid. Vaak gaat men ervan uit dat iemand die een factuur opmaakt of sociale bijdragen betaalt als zelfstandige, automatisch ook een zelfstandige is. Dit is echte ...
help
Flexwerker krijgt meer rechten met nieuwe wetgeving \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De wet- en regelgeving voor het ontslaan van personeel, het inzetten van uitzendkrachten en werkloosheid is gewijzigd. Daarnaast wordt de Wet aanpak schijnconstructies dit jaar van kracht. Deze regels hebben gevolgen voor bollentelers en –broeiers di ...
help
‘Seizoenswerk is geen tijdelijk en flexibel werk’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De nieuwe Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies veranderen het speelveld van werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw. Voorzitter Albert Jan Maat van boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen om de wij ...
help
Landbouwinkomen 2015 : lichte omzetdaling sierteeltsector \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Huyghe, F. \ 2015
Boerenbond berekende het Vlaamse landbouwinkomen 2015 en noteert een verdere daling van 1% ten opzichte van de dramatische daling in 2014, waarin het landbouwinkomen terugliep met 19% tegenover 2013. Ondanks de gedaalde kosten blijft het inkomen zwaa ...
help
Forfaitaire winstbarema's : inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Phlypo, G. \ 2015
Voor het inkomstenjaar 2014 werden volgende semi-brutowinstcijfers met de fiscale administratie overeengekomen voor de boomkwekerij en de snijbloemen in België.
help
Arbeidsmarkt Colland 2014 [Boek]
Donker van Heel, P. \ Hoevenagel, R. \ 2015
Het bestuur van Colland Arbeidsmarkt heeft het initiatief genomen om via onderzoek actuele arbeidsmarktgegevens te verzamelen ter ondersteuning van beleidsvorming door sociale partners in de agrarische en groene sectoren. De uitkomsten van dit onderz ...
help
Ondernemer, pas op met die niet-werknemers! \ KAS magazine [Artikel]
Broeders, A. \ Dijkshoorn, M. \ 2015
De tuinbouwsector kent pieken en dalen in werkdruk. Veel tuinbouwondernemingen maken daarom regelmatig gebruik van derden: arbeidskrachten die niet op de loonlijst staan van de onderneming. Vaak zijn de derden wel in dienst bij een ander. Of is sprak ...
help
Living wage \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
2015
Workers’ pay on Kenyan flower farms needs to double or even triple to attain the level of a living wage. But besides benefitting workers, is higher pay also better for the businesses? Partly yes, research suggests. But higher costs are unavoidable. S ...
help
Eerste vaste werknemers worden goedkoper \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
Er zijn in ons land heel wat verminderingen van sociale bijdragen. In Boer&Tuinder van 18 november 2014 kon je hierover meer lezen. In deze bijdrage willen we dieper ingaan op de lastenvermindering die voorzien is voor de eerste vijf vaste werknemers ...
help
Loonoffer als financieringsbron in crisistijd? \ KAS magazine [Artikel]
Strating, H. \ 2015
Het aantal faillissementen lag in 2014 een stuk lager dan in 2013. Ook in de tuinbouwsector. Maar dat geeft nog geen reden tot juichen, want 2013 was een absoluut dieptepunt. Ook in de tuinbouw. Veel bedrijven staat het water nog steeds aan de lippen ...
help
Bijzondere aandachtspunten tewerkstelling seizoenpersoneel \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
We krijgen soms verraste reacties van werkgevers wanneer ze een brief ontvangen van de RSZ dat tijdens controle van de sociale inspectie werd vastgesteld dat bepaalde zaken niet helemaal in orde zijn. De gevolgen kunnen soms zeer groot zijn. Dit is z ...
help
Het recht op uitgesteld loon in land- en tuinbouw \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dillen, I. \ 2015
Wanneer je als kind op het ouderlijk land- of tuinbouwbedrijf hebt gewerkt en je hiervoor vroeger geen vergoeding hebt ontvangen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitgesteld loon. Dit artikel schenkt aandacht aan de Belgis ...
help
Nieuwe cao arbeidsduur voor tuinaanlegsector \ Tuinaannemer [Artikel]
2014
Tijdens de vergadering van het Paritair Comité van 9 januari 2014 werd voorzien in een verruiming inzake arbeidsduur voor de werkgevers die als hoofdactiviteit de aanleg of het onderhoud van parken en tuinen hebben.
help
Nieuwe minimumlonen groene sectoren vanaf 1 januari 2015 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dirix, T. \ 2014
Het federaal regeerakkoord voorziet een indexsprong (met 2 %) met ingang van 1 januari 2015 maar omwille van technische redenen zal de publicatie van deze maatregel niet tijdig in het Staatsblad kunnen gepubliceerd worden. Zodoende moet er dus wel ee ...
help
Verrekening 'min- en plus'-uren soms niet voor rekening werkgever \ BloembollenVisie [Artikel]
2014
Een bekend probleem voor veel werkgevers is de wisselende drukte in het bedrijf. De ene week kan er daardoor meer gewerkt worden dan de andere week. In beginsel behoort het risico van wisselende drukte in redelijkheid voor rekening van de werkgever t ...
help
Uit lijfsbehoud doen telers soms rare dingen \ KAS magazine [Artikel]
Karadarevic, A. \ 2014
FNV Bondgenoten luidde onlangs de noodklok over de tuinbouw in een brief aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De Russische boycot is de spreekwoordelijke druppel voor een sector die al jaren niet meer zijn eigen broek kan ophouden en w ...
help
Schijnzelfstandigheid en hoofdelijke aansparakelijkheid voor de loonschulden van aannemers : werken met zelfstandigen \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2013
Op 28 juni 2013 werd een KB gepubliceerd voor de land- en tuinbouwsector - waaronder de tuinaanleg - inzake schijnzelfstandigheid. Daarnaast werd op 28 augustus 2013 een tweede belangrijk KB gepubliceerd in verband met de mogelijke aansprakelijkheid ...
help
Gunstige deal met Belastingdienst over cafetariaregeling : eindelijk nieuwe afspraken voor NFO/LTO-leden en buitenlandse seizoenarbeider \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Baltus, P. \ Bus, H. \ 2012
Meerkosten die seizoenarbeiders maken omdat zij tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Dat pakt zowel voor u als voor de werknemers financieel gunstig uit. Het gaat om reiskosten tu ...
help
Kosten diverse arbeidsregelingen in beeld : hoge WW premie is de bottleneck \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2011
De Regeling Gelegenheidswerk (GLW) is niet veranderd. De hoge WW-premie is echter de bottleneck. NFO en LTO willen dat de lage premie weer wordt toegepast omdat de groep gelegenheidswerkers ook geen beroep doet op de achterliggende verzekering. Voor ...
help
Principeakkoord Cao Golfbranche \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2010
Eind maart hebben de vakbonden FNV, CNV en VPP met de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) een cao-principeakkoord afgesloten voor de werknemers op golfbanen. De vakbonden hebben aangegeven het akkoord met een positief advies aan de led ...
help
Kosten arbeidsregelingen in beeld : hoge WW-premie is bottleneck \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2010
De regeling gelegenheidswerk is nog niet in zijn oude glorie hersteld. De hoge WW-premie is de bottleneck. NFO en LTO willen dat de lage premie weer wordt toegepast. Voor fruittelers die langer dan twee maanden en maximaal zes maanden werk hebben, is ...
help
Belast loon inruilen voor onbelast loon met Cafetariaregeling \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Assche, C. van \ 2010
Sinds 2010 kunnen werkgevers en werknemers ervoor kiezen een deel van het loon in te ruilen voor onbelast loon in de vorm van reiskostenvergoeding en huisvestingskosten : de zogenaamde Cafetariaregeling. Dit levert beide partijen voordeel op : een ve ...
help
Rendement vruchtgroenten sterk onder druk : thema economie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vanoirbeek, L. \ Van Neck, W. \ 2010
Regelmatig worden we geconfronteerd met berichten over de groenteprijzen die sterk onder druk staan. Dat is echter slechts één zijde van het verhaal. Naast de prijzen is er ook het verhaal van de stijgende kosten. Dit laatste speelt een zeer sterk ro ...
help
Toereikendheid van het sociaal minimum \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Vrooman, C. \ Soede, A. \ 2010
Het sociaal minimum hield de afgelopen 25 jaar de algemene prijsinflatie bij, maar bleef achter bij de welvaartsontwikkeling en de toenemende uitgaven aan huur en energie. Het huidige sociaal minimum is voor een alleenstaande desondanks toereikend. V ...
help
Nieuwe CAO voor de groene branche : VHG bewerkstelligt loonsverhoging van 0,6% \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2009
De nieuwe CAO is sinds kort een feit en sterk beïnvloed door de slechte economische omstandigheden. Drie onderhandelaars blikken terug op de gesprekken
help
'Loonwerkers zijn flexibel, maar de rek is wel opzijn eind' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Smits, M. \ 2009
Jan Maris van Cumela Nederland, de organisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse loonwerker, verwacht dat loonbedrijven in de landbouw de omzet op peil houden. Maar rendabel draaien blijft een hele opgave
help
'Ik heb zo vaak om hulp gevraagd' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2009
José Jansen is 46 jaar en eigenaresse van een bedrijf in Someren dat ze samen met haar broer runt. Ze teelt hier sinds 1986 asperge. José is hard op weg een Bekende Nederlander te worden, ze kreeg de politie op de koffie omdat de brandveiligeheid op ...
help
Poolse werknemers absoluut onmisbaar \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Bijman-Kroon, B. \ 2009
De Nederlandse tuinbouw drijft op een kurk van Poolse arbeid. Oost-Europese arbeid zou misschien een correctere omschrijving zijn, maar behalve hier en daar een verdwaalde Roemeen komen bijna alle arbeiders toch echt uit Polen. En dat gaat voorlopig ...
help
Personeel, ja of nee? \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2009
Een veehouder die voor het eerst een medewerker wil inschakelen, gaat doorgaans niet over een nacht ijs. Hij moet zeker van zichzelf weten of hij personeel kan managen en of er financiele ruimte is om zijn arbeidsvraagstuk op te kunnen lossen. Drie v ...
help
Eindejaarstips voor de boomkwekerij \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mulder, J. \ 2009
Geldzaken geeft eindejaarstips over fiscale zaken, lonen, subsidies en wijzigingen in het mestbeleid
help
VHG laat lonen in sector vergelijken : gezocht: bedrijven die mee willen doen aan lonenonderzoek \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2008
In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt proberen werkgevers zich op allerlei manieren te onderscheiden. De meest voor de hand liggende manier is daarbij meer loon bieden dan de concurrentie. Maar betalen de buren ook écht meer? Samen met managemen ...
help
Goede sfeer belangrijk voor werkende scholieren \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]Bijbehorende website
Lier, A. van \ 2008
Om voor vakantiewerk scholieren te trekken en te binden is vooral een goede sfeer belangrijk. Daarom is het zaak niet het onderste uit de kan te willen. Een bezoek aan de ijscoman of een barbecue organiseren kan vaak al veel doen
help
Zet personeelskosten af tegen productie : CAO bepaalt minimale beloning, de markt dwingt vaak tot meer [: thema]: Personeel en scholing \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2008
De CAO Dierhouderij bepaalt de ondergrens in de beloning van de werknemers in de varkenshouderij. Door de krappe arbeidsmarkt ligt de beloning in de praktijk vaak hoger. Bovenop dat CAO-loon is de werkgever bovendien nog circa 40% kwijt aan werkgever ...
help
Boete voor werkgevers die geen minimumloon betalen : actueel \ BloembollenVisie [Artikel]Bijbehorende website - Bijbehorende website
2007
Met ingang van 4 mei 2007 geldt de nieuwe Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Werkgevers moeten hun werknemers ten minste het minimum(jeugd)loon en de minimumvakantiebijslag betalen. Doet de werkgever dit niet, dan is hij in overtreding en kan ...
help
Akkoord van Wassenaar keerpunt op de arbeidsmarkt \ CBS webmagazine [Artikel]
Langenberg, H. \ Zwan, J. van der \ 2007
Het Akkoord van Wassenaar heeft een grote weerslag gehad op de arbeidsmarkt. In de jaren zeventig raakte Nederland gevangen in een loon-prijsspiraal met jaarlijkse cao-loonstijgingen van 5 à 15 procent. Na 1982 zijn stijgingen van meer dan 5 procent ...
help
Op zoek naar handige handen : bedrijven nemen massaal personeel aan of zijn op zoek \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2007
Loonbedrijven zijn naarstig op zoek naar personeel. Voor 2007 dreigt zich een krapte op de arbeidsmarkt af te tekenen. Loonbedrijven verwachten grote problemen met betrekking tot het werven van personeel. Als gevolg hiervan stijgen de lonen. Die beta ...
help
Thema arbeid \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hulst, M. van der \ Assche, C. van \ Bruchem, J. van \ Bus, H. \ Sleegers, J. \ 2007
Zes artikelen over het thema arbeid: 1). Project Seizoenarbeid wordt Digitaal Werkgeversloket; 2). Automatisering; 3). Re-entry doet zijn intrede in de fruitteelt; 4). Veranderingen in regeling Gelegenheidswerk belicht; 5). Veilig spuiten met de juis ...
help
Open teelten boomkwekerij : lonen per 1-1-2006 in euro's [Boek]
2006
help
Open teelten tuinbouw : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2006
help
Allochtone hbo’ers: minder vaak werk, minstens even hoge lonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Verschuren, L. \ Das, M. \ 2006
Allochtonen met een diploma hoger onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeft ...
help
Europa versus VS: starre lonen of geringe consumentenvraag? \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Hollanders, D.A. \ Salverda, W. \ 2006
Een verklaring voor de werkgelegenheidsverschillen tussen Europa en de VS is te vinden door te kijken naar verschillen in consumptiepatronen. Dat verschuift de aandacht van een verklaring vanuit de aanbodskant naar (structurele) vraagfactoren op met ...
help
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2006
De incidentele loonontwikkeling van de jaarlonen kwam in 2004 uit op –0,7 procent. Deze negatieve ontwikkeling is vooral veroorzaakt door een daling van het aantal voltijders en een stijging van het aantal deeltijders en flexwerkers. Dit zogenoemde d ...
help
Banen en lonen van werknemers in 2004: flexibilisering en vergrijzing \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Trijssenaar, M. \ Vos, A. \ 2006
Sinds 1995 is het aantal voltijdbanen sterk afgenomen, terwijl het aantal deeltijdbanen maar bovenal het aantal flexibele banen sterk toeneemt. De gemiddelde werkweek is vergeleken met 1995 met ruim twee uur bekort. De arbeidsmarkt vergrijst ook: jon ...
help
Lonen open teelten sector landbouw [Boek]
2005
Lonen open teelten
help
Open teelten bloembollen : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2005
help
Krijgen allochtone werknemers evenveel betaald? \ CBS webmagazine [Artikel]
Vliet, R. van der \ 2005
Verschillen in uurloon tussen allochtone en autochtone werknemers zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, zijn de uurlonen van Turkse en Antilliaanse werknem ...
help
Banen en lonen van werknemers, 2003 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Weltens, W. \ Gringhuis, G. \ 2005
De gegevens over banen en lonen van werknemers in Nederland zijn afkomstig uit de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL) van het CBS. In dit artikel wordt op twee verschillende manieren gekeken naar de verdeling van banen in Nederland. Eerst wordt be ...
help
Incidentele loonontwikkeling in 2003 hoger dan in 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2005
De incidentele loonontwikkeling van jaarlonen inclusief bijzondere beloningen kwam in 2003 uit op 0,9 procent. Deze ontwikkeling werd gedrukt door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Dit zogenaamde demografisch-economisch ef ...
help
Feiten en valkuilen van het minimumloon \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Berg, G.J. van den \ Gautier, P.A. \ Teulings, C.N. \ 2005
De werkgelegenheidseffecten van het minimumloon zijn voor de meeste werknemers bescheiden, maar kunnen voor laagopleiden aanzienlijk zijn. Het recente kabinetsvoorstel waarin een verlaging van het minimumloon gekoppeld wordt aan scholing is nogal gek ...
help
'Very Important Growers' zijn zelf ook Oké \ Vakblad AGF : vakblad voor de handel in aardappelen, groenten en fruit [Artikel]
2005
Reportage over de uitreiking van de Oké Trofee aan vier sinaasappeltelers uit Zuid-Afrika en Argentinië
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.