Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 22

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="melkproductie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Focus op het melkkwaliteitsjaar 2007 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Dijck, L. \ Leloup, E. \ 2008
In deze Focus op negen artikelen over het melkkwaliteitsjaar 2007. 1) Officiële kwaliteitsbepaling 2007; 2) Goede staalname is eerste stap naar sluitend controlesysteem; 3) Sancties voor melk die niet aan de normen voldoet; 4) Ophaalverbod bij onguns ...
help
Evolutie melkquota in België \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2006
Evaluatie van de Belgische melkveehouderij en hoe deze zich heeft ontwikkeld tenopzichte van andere Europese landen
help
Economische schaalefficiëntie op Vlaamse melkveebedrijven \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandermersch, M. \ Leloup, E. \ 2004
De aanpepaste mobiliteitsregeling voor de melkquota en de deels herwonnen vrije quotaverhandelbaarheid brengt de vraag naar de meest optimale bedrijfsgrootte opnieuw in de belangstelling
help
Economische en ecologische efficiëntie goed doorgelicht \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandermersch, M. \ Leloup, E. \ 2003
Bij een efficiëncy onderzoek van Vlaamse melkveehouderijbedrijven is gekeken naar het bedrijfseconomisch en milieukundig rendement. Bij de analyse is rekening gehouden met schaalgrootteverschillen van de betreffende bedrijven
help
Structuur Belgische melkveesector blijvend onevenwichtig! \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2003
Uit de beschikbare statistische informatie inzake het melkquotabeheer kunnen jaarlijks de structuurkenmerken en -evoluties binnen de Belgische melkveesector worden afgeleid. In dit artikel wordt ingegaan op de actuele stand van zaken, gebaseerd op de ...
help
Positionering van de Belgische melkveehouderijstructuur in EU-verband : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2001
Een vergelijking van de Belgische melkveehouderij met de andere EU-landen op het gebied van de gemiddelde melkleveringsomvang per melkveehouder, de officiële vetreferentiegehalten en de gemiddelde productieomvang per 'thuisverwerker'
help
Focus op ... melkkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2001
Overzicht van de resultaten die in het jaar 2000 bekomen werden bij de officiële melkkwaliteitsbepalingen in België. 5 artikelen: Melkkwaliteit 2000: eerder bereikt niveau houdt aan! - Algemeen resultatenoverzicht 2000 (AA-melk, nog steeds een voorbe ...
help
Een geactualiseerde 'foto' van de Belgische melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2000
Situatie in de Belgische melkveesector 1999/2000 op basis van melkquotainformatie en een vergelijking met 1988/1989
help
Focus op... melkkwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 2000
Overzicht van de officiele melkkwaliteitsbepalingen over 1999 in Belgie. Vijf artikelen: de melkkwaliteit 1999, het belang van kwaliteitscriteria (kiemgetal, celgetal, antibiotica), controle op de RMO-bemonstering, informatie over celgetallen, en beg ...
help
Overzicht van de evoluties in de gespecialiseerde melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1999
De opvallendste kenmerken en verschuivingen vanaf 1985
help
Structuurkenmerken en -evoluties van de Belgische melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1999
Op basis van de statistische informatie omtrent het melkquotabeheer bij het ministerie van Landbouw kunnen jaarlijks een aantal structuurkenmerken en -evoluties binnen de Belgische melkveehouderij in beeld gebracht worden. In dit artikel gaan we nade ...
help
Economisch sfeerbeeld van de Vlaamse melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1998
Bedrijfseconomische analyse van de Vlaamse melkveehouderij (periode 1994-1997). In tabellen gegevens over: 1) bedrijfsstructurele kenmerken (bedrijfsoppervlakte, aantal koeien, productie); 2) technische kengetallen (melkproductie per koe, vetgehalte, ...
help
Feiten en beschouwingen bij de huidige melkveehouderijstructuur \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1998
In tabellen gegevens over: 1) verdeling van de melkleveringen per provincie en gewest (periode 1988/89, 1997/98); 2) evolutie van het aantal melkproducten met een quotum 'levering aan zuivelfabriek' (periode 1988/89, 1996/98); 3) gemiddelde quotagroo ...
help
Structuurverschillen in Belgische melkveehouderij nog steeds groot en verontrustend : 60 procent van de Belgische melk wordt geproduceerd door amper 25 procent van de producenten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1997
help
Over verhoogde melkproducties met BST \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1996
Stand van zaken omtrent het BST-gebruik wereldwijd in het kader van een conferentie georganiseerd door de Internationale Zuivelbond (IDF/FIL) te Sandon in Zuid-Afrika
help
Vetcorrecties wegen zwaar door op de Vlaamse melkleveringen \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1995
Geografische spreiding van de melkaanvoer in Vlaanderen en Wallonie. Uit analyse blijkt dat de invloed van de vetcorrecties in Vlaanderen groot is
help
Quotaverdeling en -evoluties : indicatoren voor de structuur van de Belgische melkveehouderij \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1995
Geografisch overzicht in tabellen van de procentuele afname van het aantal producenten, de bedrijfsquotemgrootte met daaraan gekoppeld het percentage producenten en geleverde melk (periode 1988/89 - 1994/95)
help
Nationaal - geografische spreiding van de melkquota \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1995
In de tabellen overzichten van: verdeling van de quota leveringen aan zuivelfabrieken, verdeling van de quota "rechtstreekse verkopen", globale quota-evoluties en gemiddelde bedrijfsquota
help
Situering van de Belgische melkveehouderij in Europees perspectief \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1994
Overzicht van de procentuele afname van het aantal melkkoeien, het aantal bedrijven met melkvee, de melkproductie en het verloop van vet- en eiwitgehalte in Belgie (periode 1984-1993)
help
Enkele wetenswaardigheden over de zuivelsituatie op wereldvlak \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Leloup, E. \ 1993
Enkele tabellen met een overzicht van de melkproduktie op wereldniveau (periode 1984/1992) en het procentueel aandeel van de export van een aantal belangrijke zuivellanden op de wereldmarkt
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.