Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 210

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="melkproductie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ruwvoederwaarde 2016 [Boek]
2016
De brochure Ruwvoederwaarde 2016 bevat alle informatie over succesvolle ruwvoerteelt anno 2016, vanuit het perspectief van de koe. De invloed op gezondheid en melkproductie, voederwaarde, bedrijfsresultaat, efficiëntie en mineralen, smakelijkheid, te ...
help
Wie houdt het hoofd boven water? \ Management&techniek [Artikel]
Audenaert, D. \ 2016
De cijfers van de bedrijfseconomische boekhouding Tiber van het boekjaar 2015 bewijzen dat de melkveehouders technisch nooit betere resultaten konden voorleggen. De melkproductie per koe ging er fors op vooruit, met een lager krachtvoerverbruik per l ...
help
Fokwaarde voeropname op volle kracht : vanaf komende Interbull-draai is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar in Nederland en Vlaanderen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Een lage voeropname en een hoge melkgift. Fokken op koeien met een hoge voereffi ciëntie helpt om de technische en economische bedrij fsresultaten te optimaliseren. Vanaf april is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar.
help
Historisch hoog: 1,40 miljoen mpr-koeien : eerste mpr-statistieken in quotumvrij tijdperk laten nauwelijks verschuivingen zien \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2015
Een klein plusje voor de melkproductie, een klein minnetje voor de levensproductie. De mpr-cijfers van CRV over het jongste boekjaar tonen een constant beeld. Wel nam het aantal mpr-koeien opnieuw fors toe, haakten er nauwelijks mprbedrijven af en daald ...
help
Grote bedrijfsverschillen in melkinkomsten \ Management&techniek [Artikel]
Lommelen, K. \ 2015
In het kader van de studiedagen ‘Gezond groeien’ voerde MCC-Vlaanderen een studie uit over de verschillen in bedrijfsopbrengsten op basis van melkkwaliteit en melksamenstelling.
help
Cashflowbarometer voor de intensieve veehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Leyten, J. \ 2015
De barometer intensieve veehouderij op basis van cashflows geeft een zicht op de actuele rentabiliteit in de Vlaamse veehouderij en blikt terug op de voorbije jaren. Zowel de varkens,- melkvee- als pluimveehouderij komen aan bod.
help
Vlaamse koeien boeken record voor levensproductie : groeiende Vlaamse bedrijven realiseren ook groei in rollend jaargemiddelde \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2014
In het boekjaar 2013-2014 weten de Vlaamse mpr-bedrijven de opgaande trend opnieuw op te pakken, na de daling in productiekengetallen vorig jaar. Opmerkelijk is wel de sterke daling, die te zien is in het vetgehalte van de Vlaamse melk.
help
Levensproductie op een haar na 31.000 kg melk : Nederlandse mpr-koeien noteren een record voor levenstotaal en een toename van het rollend jaargemiddelde \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2014
Een record voor levensproductie, een toename van het rollend jaargemiddelde, een verbetering van de tussenkalftijd en weinig bedrijven, die stopten met mpr. Dat zijn in een notendop de belangrijkste conclusies uit het mpr-jaar 2013-2014.
help
Levensproductie per koe opnieuw gestegen : het gemiddelde Nederlandse bedrijf telde in 2012-2013 vijf mpr-koeien meer dan vorig jaar \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2013
De gemiddelde productiecijfers over het afgelopen mpr-jaar tekenen exact de geschiedenis van 2012-2013. Een matige kwaliteit ruwvoer en een onderschrijding van het quotum zorgden ervoor dat koeien (langer) bleven lopen. Het gevolg: een flink lagere g ...
help
Leren van Israël \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Groot Nibbelink, N. \ 2013
De Israëlische melkkoe staat aan de wereldtop voor wat betreft melkproductie. Dat een dergelijk topresultaat alleen haalbaar is bij een goede diergezondheid, spreekt voor zich. Wat kunnen wij van Israël leren? Nederlandse dierenartsen zochten dat uit ...
help
Modale melkproductie rendeert het best : lager inkomen op bedrijven met producties vanaf 9500 kg melk per koe : special economie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2012
Het klinkt tegenstrijdig: naarmate koeien meer melk geven, daalt het gezinsinkomen van de melkveehouder. Toch blijkt uit een analyse van Alfa Accountants dat bedrijven beter af zijn als de koeien minder dan 9500 kg melk produceren.
help
Winst uit elke kilo melk : Jan Offenberg: 'Lagere productie zorgde voor tiende procent meer eiwit' : special economie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2012
Melkveehouder Jan Offenberg schroefde de productie van zijn koeien doelbewust terug om een beter rendement uit zijn bedrijf te halen. Offenberg: ‘Hoeveel de koeien produceren, is mij om het even; het gaat erom hoeveel je per kilogram verdient.’
help
Bedrijven vergeleken : bedrijfsvergelijking 2011 \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Hoof, C. van \ 2012
Elk jaar publiceert Elda de bedrijfsvergelijking: de gemiddelde productieresultaten op volgorde van de geleverde kg vet en eiwit per geit per jaar. In 2011 is de productie per geit opnieuw gestegen. Nieuw is een uitsplitsing tussen biologische en gan ...
help
Wegwijs in mpr-cijfers \ De boerin [Artikel]
Drie, I. van \ 2012
Een brij aan cijfers bevat de mpr-uitslag. Wie niet gewend is om het formulier te bestuderen, kan erin verdwalen. Hoe lees je nu een mpr-uitslag en waar moet je op letten? De Boerin geeft een aantal praktische handvatten.
help
'Hoogste productie geen doel op zich' : Van Lenthe haalt hoogste economisch jaarresultaat van Nederland \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2012
Voor het eerst in de geschiedenis voert een robotboer de lijst met topmelkers aan. De 75 koeien van Herman van Lenthe uit Dalfsen realiseerden het afgelopen jaar een rollend jaargemiddelde van 12.686 kg melk met 4,25 procent vet en 3,50 procent eiwit ...
help
Eerste kwartaal 2011 melkvee: melkprijs en saldo boven langjarig gemiddelde \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J.H. \ Bolhuis, J. \ 2011
De gestegen melkprijs in het eerste kwartaal 2011 kan de hogere voerkosten ruim compenseren. Hierdoor ligt het saldo van de melkveebedrijven in het eerste kwartaal hoger dan in dezelfde periode van 2010.
help
Melkveehouderij: kritieke melkprijs blijft hoog \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J. \ 2011
Door een daling van de voerkosten is in 2009 en 2010 de kritieke melkprijs op gangbare bedrijven iets gedaald maar blijft die op een relatief hoog niveau. Maar op de biologische bedrijven is de kritieke melkprijs in 2010 juist gestegen doordat de bet ...
help
Economisch kengetal bruikbaar, bij gebrek aan beter : analyse van het economisch jaarresultaat \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginniken, R. van \ 2010
De beste melkers uit Nederland en Vlaanderen zijn weer gerangschikt op basis van het behaalde economisch jaarresultaat (EJR). De leidraad in deze ranglijst zijn de melkproductieregistratiegegevens (MPR) van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 201 ...
help
Derde kwartaal 2010 melkvee: melkprijs stijgt \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J. \ Bolhuis, J. \ 2010
Oplopende melkprijzen zorgden in het derde kwartaal van 2010 tot een hoger saldo dan in het derde kwartaal van 2009, ondanks de voerprijsstijging. Landen van buiten de EU nemen steeds meer Nederlandse kaas af.
help
Tweede kwartaal melkvee: melkprijs en saldo boven langjarig gemiddelde \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J.H. \ Bolhuis, J. \ 2010
Het saldo van melkveebedrijven ligt in het tweede kwartaal van 2010 ruim 13.000 euro hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de melkprijs, die in het tweede kwartaal van 2009 op een dieptepunt kwam ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.