Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="melkproductie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Naar meer inzicht in de eiwitvoeding van melkvee \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Andries, J. \ Brabander, D. de \ 1986
Aandacht voor de fysiologie van de eiwitvertering, manieren ter verbetering van de eiwitvoorziening van hoogproduktieve dieren en praktijkgericht onderzoek naar de invloed van bestendig eiwit bij melkvee
help
Beter en sneller melken met laag geplaatste meetglazen \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Sleurink, D. \ 1986
Verslag en conclusies van een I.V.O.-onderzoek, waarbij hoog en laag geplaatste meetglazen werden vergeleken
help
Enzygnost milk progesterone \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
1986
Dit testmidel voor melk geeft een vroege drachtdiagnose. Door bepaling van het progesteron in de melk kan worden vastgesteld in welke fase van de sexuele cyclus een koe zich bevindt. De kleurreactie na genoemde test kan met het blote oog worden waarg ...
help
Krachtvoer met bufferende stoffen aan weidend melkvee \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
1986
Tijdens de weideperiode 1985 is een vergelijking uitgevoerd, waarbij aan een groep koeien normaal krachtvoer werd verstrekt en aan de andere groep een krachtvoer, waaraan bufferende stoffen waren toegevoegd, grotendeels bestaande uit natriumcarbonaat ...
help
Hoeveel melk geeft de Nederlandse koe in 2000? \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Sikkema, M. \ 1986
Een aantal verwachtingen worden op een rijtje gezet
help
Beperkt voeren opfokzeugen de beste resultaten \ De landbode / Groninger Maatschappij van Landbouw [Artikel]
Hutten, B. \ 1986
Naast erfelijke aanleg is de wijze van opfok, waaronder de voeding, bepalend voor de uiteindelijke prestaties van dieren. Onderscheid wordt gemaakt tussen de eisen die gesteld worden aan dieren voor de fokkerij en die voor de mestbiggenproduktie. De ...
help
Beschermd vet als energiebron in het krachtvoer voor hoogproduktieve koeien \ Veehouden nu : voorlichtingsblad voor de veehouder [Artikel]
1986
Goede resultaten zijn verkregen met een vet dat een chemische reactie heeft ondergaan met een calciumbron, waardoor het in het maagdarmkanaal wordt opgenomen en verteerd, maar toch geen negatieve invloed op de pensflora heeft. Hoogproduktieve dieren ...
help
Braks heeft Quotumbank niet echt aangepakt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Velde, M. van der \ 1986
Op 27 februari 1986 is de Beschikking Superheffing 1985 uitgebreid met twee artikelen, waarin het leveren van melk op andermans naam strafbaar is
help
Veel melk met weinig krachtvoer \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Bruins, W.J. \ 1986
Onderzoek op de Waiboerhoeve toonde aan dat vermindering van het krachtvoer niet ten koste hoeft te gaan van de melkproduktie, mits het ruwvoer van uitstekende kwaliteit is. De te nemen maatregelen in zomer en winterperiode zijn weergegeven
help
Extra eiwit moet samengaan met extra energie \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Bos, F. \ 1986
Verhoging van het eiwitgehalte van het rantsoen is alleen zinvol in het begin van de lactatieperiode. De koe moet dan tevens onbeperkt over ruwvoer kunnen beschikken. Door het eiwit in de vorm van bestendig eiwit te verstrekken zal het effect van ext ...
help
De waardeverhouding tussen botervet en melkplas \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Landheer, J.D. \ 1986
Een rekenkundige kwantificering is gegeven met als eindconclusie dat in de huidige situatie een wijziging van de vet-plas-verhouding van melk noch de veehouder noch de EG voordelen van betekenis biedt
help
Krachtvoersamenstelling : koolhydraten beinvloeden melkproduktie \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Meijs, J.A.C. \ 1986
Resultaten van proeven waarin nagegaan werd of de energie-opname en de stikstofbenutting kunnen worden verbeterd middels bijvoedering van krachtvoer
help
Koers roodbontfokkerij Zuid Nederland naar eenzijdige melkrichting? \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Visscher, P. \ 1986
Aan de hand van de huidige feiten en tendensen is getracht om de koers aan te geven die door de K.I.-verenigingen wordt uitgestippeld. Afhankelijk van markt- en prijsontwikkelingen en in het kader van de superheffing moet gekozen worden voor een zuiv ...
help
Superheffing beperkt voordeel van BST-hormoon \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bos, F. \ 1986
Toediening van BST injecties (bovine somatotropine of rundergroeihormoon) verhoogt de produktie met 20 tot 25%, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De superheffing voorkomt dat dit saldo per koe volledig doorwerkt in het saldo per ha en de a ...
help
Gebruikersenquete : "Hogere voeropname en meer melk met voermengwagen" \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Melse, J. \ 1986
Uit de enquete kwam naar voren dat het produktieniveau op de bedrijven met een voermengwagen duidelijk hoger is dan het landelijk gemiddelde. De belangstelling in de melkveehouderij voor de voermengwagen, die beslist niet nieuw is, dateert van de laa ...
help
Putenaufzucht: gruendliche Vorbereitung sichert den Erfolg \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Meyer, H. \ 1986
Technische aanbevelingen voor het mesten van kalkoenen op het gebied van stalinrichting, temperatuur, vochtigheid en strooiselbeheer
help
Structurele ontwikkelingen in de veehouderij : een blik in de toekomst \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Giessen, L.B. van der \ 1986
Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die doen veronderstellen dat toeneming van de melkgift per koe zich in de komende jaren weleens in een versneld tempo zou kunnen voltrekken. Een aantal van deze ontwikkelingen (7) is in het kort besproken zoal ...
help
"Mijn zogende zeugen krijgen brij uit de emmer" \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Damman, H. \ 1986
Een bedrijfsrapportage van de heer S. Hanegraaf die zijn hoogdrachtige en zogende zeugen brij voert. Technisch vormt dit geen probleem maar de kosten van een geautomatiseerde brijvoedering zijn hoog. Het voeren met de emmer is een redelijke oplossing ...
help
Quotum volmelken is terugkijken en vooruitzien \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Bijleveld, H. \ 1986
Om tijdig bijsturen of corrigeren van de toegestane melkproduktie mogelijk te maken kan de veehouder gebruik maken van computerprogramma's voor het berekenen van de krachtvoergiften en daarmee samenhangend de mekgift. De instanties welke deze service ...
help
Flatfeeding voor hoogproduktieve koeien goed alternatief \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vries, C. de \ 1986
Het voeren van een vaste krachtvoergift gedurende een groot deel van de lactatie geeft even goede resultaten als normvoedering. Het grote voordeel van flatfeeding is dat het veel eenvoudiger is en dat bij hoogproduktieve koeien een aantal risicos van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.