Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 2278

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="meren"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area [Proefschrift]
Waajen, Guido W.A.M. \ 2017
Deze studie had als doel te onderzoeken welke kansrijke aanpak effectief blauwalgenoverlast bestrijdt en de waterkwaliteit langdurig verbetert, met helder water en goede groeimogelijkheden voor waterplanten.
help
Geo-engineering experiments in two urban ponds to control eutrophication \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ Douglas, G. \ Lürling, M. \ 2016
Many urban ponds experience detrimental algal blooms as the result of eutrophication. During a two year field experiment, the efficacy of five in situ treatments to mitigate eutrophication effects in urban ponds was studied. The treatments targeted t ...
help
Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
help
PCLake - PCDitch : ecologisch model rond eutrofiering van ondiepe meren en sloten [Video]
STOWAvideo \ 2016
De ecologische modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor sloten) beschrijven de belangrijkste processen die bepalend zijn voor de waterkwaliteit. Met de modellen kan de nutriëntenbelasting van een plas of sloot waarbij waterplanten terugkeren, wo ...
help
Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zeeberg, J.J. \ Rijneker, B. \ Zantvoort, M. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
Sinds 2014 gelden nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Nieuw is dat gekeken wordt naar de kans op een overstroming en de gevolgen ervan (inclusief slachtoffers). Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude norm ...
help
Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab : invloed van grootte en variatie door het seizoen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Vries, P. de \ Leeuwen. S.P.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2015
De monitoringsstudies naar de vervuilingsgraad van Chinese Wolhandkrab (WHK) die vanaf 2010 in Nederlandse wateren worden uitgevoerd tonen aan dat de WHK sterk vervuild kan zijn met polychloordibenzo-p-dioxines en -furanen (PCDD/F's, verderop aangedu ...
help
Studiereis Estland – Platform Ecologisch Herstel Meren \ H2O online [Artikel]
Diek, R. \ Moria, L. \ Berg, M. van den \ Boogaard, B. van den \ Dijk, G. van \ Wal, B. van der \ 2015
In juni 2014 heeft een groep waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs een bezoek gebracht aan Estland. De Estse wateren verkeren over het algemeen in een veel natuurlijker toestand dan de Nederlandse. Tijdens de studiereis is onderzocht hoe de ecos ...
help
Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren \ H2O online [Artikel]
Belle, J. van \ Claassen, T.H.L. \ 2015
In en rond de veenplas De Leijen, in het noordoosten van de Friese boezem, zijn in 2002-2007 bron- en effectgerichte maatregelen genomen ter verbetering van de waterkwaliteit. In 2004 is een introductieproef gestart met glanzig fonteinkruid. Nadat he ...
help
Hoe de blauwalg duurzaam verdwijnt uit de Melanen : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Munoz, E. \ 2015
De recreatieplassen – voormalige vennen – Groote en Kleine Melanen in Bergen op Zoom worden al jaren geplaagd door blauwalg. De gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta slaan daarom de handen ineen om dit probleem aan te pakken. Dit gebe ...
help
Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Spengen, J. van \ 2015
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
help
Naar een Blauw Hart voor de Randstad [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Zwart, IJ. \ Iedema, W. \ 2014
Het Markermeer wordt geen Markerwaard. Toen dat eenmaal vaststond en bleek dat de natuurwaarden van het gebied achteruit holden werd het tijd om een nieuw toekomstbeeld te ontwikkelen : een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. Met een beperkt aantal ...
help
Mogelijke aanpassingen LD Toetsen regionale keringen, aspect hoogte : memo [Boek]
Meer, J. van der \ 2014
In RWS (2012), “Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel (BO) in de verlengde derde toetsronde” is veel nieuwe kennis beschreven omtrent golfoploop en golfoverslag bij primaire keringen en de sterkt ...
help
Flexibeler peil Naardermeer beter voor hoogveenbossen \ H2O online [Artikel]
Diek, R. \ Schep, S. \ Pelsma, T. \ 2014
Om de waterkwaliteit en de omstandigheden voor verlanding, waterrietvegetaties en broedvogels te verbeteren is het wenselijk de peilfluctuatie in het Naardermeer te vergroten van 20 centimeter naar 50 centimeter of meer. De vraag was echter of het ze ...
help
Marker Wadden : herstel van een onherstelbaar veranderd ecosysteem [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Posthoorn, R. \ 2014
Natuurmonumenten heeft in 2011 het initiatief van de Marker Wadden ontwikkeld als antwoord op een aantal structurele ecologische problemen in het Markermeer-IJmeer. Marker Wadden bouwt voort op de inzichten uit de onderzoekstrajecten zoals elders bes ...
help
Troebel water verhelderd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Penning, E. \ Rutjes, C. \ Bakker, L. \ Genseberger, M. \ Lucas Pardo, M. de \ Geest, G. van \ 2014
Veel ondiepe meren en plassen in Nederland zijn nog altijd te troebel. Hoewel algenbloei vaak als boosdoener wordt beschouwd, speelt de opwerveling van sediment ten gevolge van wind, stroming, (macro)fauna en menselijk gebruik ook een belangrijke rol ...
help
Waterplanten maaien, conserveren en verwerken [Boek]
Heerdt, G. ter \ 2014
Dit rapport beschrijft een ontdekkingstocht in de wereld van het maaien van waterplanten in meren en plassen. Gezocht is naar methoden om waterplanten in plassen efficiënt te maaien en de regels die daarbij gelden. Daarnaast is gezocht naar methoden ...
help
Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen : resultaten over 2004 t/m 2013 [Boek]
Belle, J. van \ Postma, J. \ 2014
Sinds 2003 zijn in en rond het meer De Leijen bij Drachten diverse maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van de vereiste aquatisch ecologische KRW-doelstellingen en het ontwikkelen van kennis. Eén van ...
help
Een klimaatbestendige delta na openen Afsluitdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Al, M. \ Braaksma, J. \ 2014
Wat zou er gebeuren wanneer het IJssel- en Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee? Het door de zee gevormde landschap zou zijn ziel weer terugkrijgen. Zalmen zwemmen weer vanaf zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen ...
help
Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2012 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
Bossen en agrarische gebieden zijn favoriet bij het bezoek aan groenblauwe gebieden voor recreatieactiviteiten. In 2012 werd het agrarisch gebied voor het eerst meer bezocht dan de bossen.
help
Controlling eutrophication by combined bloom precipitation and sediment phosphorus inactivation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Oosterhout, F. van \ 2013
The hypothesis that the combination of the flocculent polyaluminium chloride (PAC) with the lanthanum-modified bentonite Phoslock (Flock & Lock) could sink effectively a water bloom of cyanobacteria and could shift a turbid, cyanobacteria infested la ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.