Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1397

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mestoverschotten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mestbewerking : wat kan en wat is zinvol? \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Wientjes, H. \ 2017
Door de hoge afzetkosten neemt de belangstelling voor mestbewerking toe. Een overzicht van de (on)mogelijkheden.
help
Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken [Boek]
Gies, T.J.A. \ Kros, J. \ Voogd, J.C. \ 2017
help
Mest en milieu veehouderij [Dossier]
[2016]
Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem. In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt o ...
help
Rundveemest duwt varkensmest over de grens : export van mest van runderen stijgt explosief, de schaal blijft bescheiden \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2016
De groeicijfers zijn indrukwekkend, maar de export van mest uit de melkveehouderij is in absolute getallen nog beperkt. Overschotten vinden relatief gemakkelijk hun weg naar de binnenlandse akkerbouw en de hogere mineralengehalten maken varkens- en kippe ...
help
Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, P. \ Rutjes, S. \ Aarnink, A. \ Blaak, H. \ Buisonjé, F. de \ 2016
Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Die vraag wordt belangrijker nu een deel van de mestoverschotten verwerkt moet worden, waarmee en mesttransport en mestverw ...
help
Grenzen aan groei melkveebedrijven \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2015
Het melkquotum is verdwenen waardoor de melkproductie niet meer wordt beperkt. De overheid wil echter geen ongebreidelde groei van de melkveestapel waardoor het mestoverschot stijgt boven het maximum dat de EU ons heeft opgelegd. Er is dan ook recent ...
help
Fosfaatregelwoud leidt tot run op volkstuintjes \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De veehouderij wordt overspoeld door regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMvB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog maar amper droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al ...
help
Grondgebondenheid in melkveehouderij [Video]
2015
Melkveebedrijven moeten hun grondgebonden karakter behouden en versterken. Dat betekent dat melkveebedrijven die uitbreiden dat voor een deel moeten baseren op meer grond.
help
Fosfaat is het nieuwe quotum \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2015
Nu het melkquotum ten einde is, is de weg vrij voor verdere uitbreiding van de Nederlandse melkproductie. De sector moet wel voldoen aan de Europese richtlijnen voor excretie van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Ook zijn afspraken gemaakt over ee ...
help
Stront aan de knikker : melkveehouderij door fosfaatplafond geknald \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2015
Nederland is in 2014 nog maar net onder het fosfaatplafond gebleven – of misschien toch al er overheen geschoten. Vooral dankzij de melkveehouderij, die haar eigen limiet fors heeft overschreden. De sector moet zichzelf reguleren, anders doet Den Haa ...
help
Kamerbrief Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2015
Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) over de invulling van productiebegrenzing via de Meststoffenwet in het geval onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen er in zal slagen de fosfaatproductie te verminderen.
help
Mest! : goed voor het land, slecht voor het water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Minder dan de helft van de Nederlandse wateren voldoet aan de Europese normen voor stikstof en fosfaat. Vooral in de regionale wateren worden de ecologische normen overschreden. De grootste boosdoener? Mest!
help
Met mest meer mogelijk : verschraling van Europese bodem biedt kansen voor Nederlandse mest [Boek]
Hilkens, W. \ 2015
Afgelopen jaren is de plaatsingsruimte van mest in Nederland sterk gekrompen en daarnaast heeft de Nederlandse overheid alle veehouders met een mestoverschot verplicht om een deel van de mest te verwerken. Dit zorgt ervoor dat mestverwerking in Neder ...
help
KringloopWijzer verder verbeterd \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Sinds 1 januari 2015 moeten melkveehouders met een fosfaatoverschot de KringloopWijzer invullen. De KringloopWijzer is voor 2015 weer aangepast en verbeterd; een nieuwe versie kan worden gedownload op de website www.mijnkringloopwijzer.nl. Op 6 janua ...
help
Melkveewet is politiek en technisch lastig dossier \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vermaas, M. \ 2015
Hoe voorkom je intensivering van de melkveehouderij tot bedrijven met veel dieren en weinig grond? Het ministerie van Economische Zaken heeft vooralsnog geen antwoord.
help
Geen fosfaatoverschot op Koeien & Kansen-bedrijven [Brochure]
Hilhorst, G. \ Evers, A. \ [2015]
Op de Koeien & Kansen bedrijven is de fosfaatopbrengst van het grasland in 2014 25 procent hoger dan in 2013. Door die hoge gewasopbrengst is het fosfaatbodemoverschot gedaald van 9 kg/ha in 2013 naar -16 kg/ha in 2014.
help
Producten uit rundermest : de landbouwkundige waarde onderzocht \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Middelkoop, J. van \ Verdoes, N. \ 2015
Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Veehouders kunnen dit regelen door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Dit artikel beschrijft de landbouwkundige waarde van diverse me ...
help
Melkveewet verdeelt boeren : Boerderij-peiling: 60 procent melkveehouders tegen grondloze groei \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Snoo, E. de \ Vermaas, M. \ 2015
Boerderij peilde ruim 1.000 boeren over vraag of grondloze groei melkveehouderij moet kunnen en hoe de sector het best grondgebonden kan blijven.
help
Relatie tussen stikstofbodemoverschot en waterkwaliteit \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Hooijboer, A. \ Oenema, J. \ Doornewaard, G. \ 2015
Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater is een doel van het mestbeleid. Bij efficiëntere stikstofbemesting zou het overschot aan stikstof in de bodem moeten dalen. Daarmee zou je verwachten dat ook de nitraatconcentratie in het grondwater ...
help
Fosfaatoverschot in de melkveehouderij [Boek]
Koeijer, T. de \ Blokland, P.W. \ Luesink, H. \ 2014
De invoering van het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij heeft tot doel dat bedrijven met melkvee bij uitbreiding de extra mest op een verantwoorde manier afzetten. Bij invoering van het wetsvoorstel krijgen alle bedrijven met melk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.