Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 483

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Deneer, J. \ 2014
The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level. The model concepts of TOXSWA are described bri ...
help
Integrale dynamische modellering afvalwaterketen Eindhoven : de rwzi in detail \ WT-afvalwater [Artikel]
Amerlinck, Y. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Nopens, I. \ Claessen, V. \ Flameling, T. \ Weijers, S. \ Langeveld, J. \ 2012
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de knelpunten met de ...
help
Dynamics in groundwater and surface water quality : from field-scale processes to catchment-scale models [Proefschrift]
Velde, Y. van der \ 2011
In dit proefschrift wordt beschreven hoe innovatieve metingen van afvoer en waterkwaliteit leiden tot de formulering van nieuwe concepten over interacties tussen grondwater en oppervlaktewater op stroomgebiedsschaal. We laten zien dat simpele modelle ...
help
Waterstromen model; recirculeren op het bedrijf : Kennisdag Water 3 juni 2010 [Poster]
Blok, C. \ Os, E. van \ Voogt, W. \ [2010]
Met het op deze poster beschreven model kan de ophoping van natrium in het teeltsyisteem berekend worden. Hierbij wordt rekening gehouden met gewassoort en bedrijfsuitrusting
help
De invloed en de modellering van stedelijke afwatering op piekafvoer in waterlopen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Feyaerts, T. \ Swartenbroekx, P. \ 2009
Oppervlaktewateren en rioleringssystemen worden meestal apart bestudeerd. Toch kunnen er belangrijke interacties zijn tussen deze twee watersystemen. Rioleringen kunnen een belangrijke impact hebben op oppervlaktewateren, vooral ter hoogte van de ove ...
help
Inspelen op weerstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coenen, D. \ Peerboom, J. \ 2009
Door waterhoogte- en afvoermetingen slim te combineren met een hydraulisch model is de weerstand door begroeiing in waterlopen snel en eenvoudig te bepalen. Uit onderzoek door Waterschap Peel en Maasvallei blijkt de hydraulische weerstand van extensi ...
help
Process description of SWQN : a simplified hydraulic model [Boek]
Smit, A.A.M.F.R. \ Siderius, C. \ Gerwen, L.P.A. van \ 2009
SWQN is a simplified hydraulic model for surface water systems which computes water levels and flows in a network of nodes labelled as ‘volumes’ and segments labelled as ‘connectors’. The user can specify a variety of connectors like open water cours ...
help
Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken [Studentenverslag]
Duijvestijn, R.C. \ 2009
De beken die in dit onderzoek centraal staan zijn de Lemseler- en de Saasvelderbeek. De bedoeling is dat de beken natuurlijk zullen gaan afstromen. Dat komt neer op het verwijderen van de vele stuwen en het ophogen van de bodem. Dit onderzoek tracht ...
help
2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zantvoort, M. \ Kruiningen, F. van \ Heggeler, N. ten \ Spijker, M. \ 2008
Voor het beantwoorden van watervraagstukken maken waterbeheerders in toenemende mate gebruik van 2D-modellen. Vooralsnog worden deze modellen vooral toegepast om overstromingen te berekenen die het gevolg zijn van het doorbreken van primaire waterker ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
help
Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
help
RISTORI, modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken [Boek]
Ertsen, D. \ Verdonschot, P. \ Wortelboer, R. \ Wal, B. van der \ 2007
In 1997 zijn RIVM, STOWA en RIZA het project RISTORI gestart. Het doel was om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschap voorspeld kunnen worden. In parallelle sporen is door meerdere instanties gewerk ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek, fase 2 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Grensoverschrijdende ecohydrologische modellering met EcoDSS : verschil in gegevens vormt geen belemmering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loenen, A. van \ Reichard, L. \ Slikker, J. \ Iersel, P. van \ 2006
Wat zijn de gevolgen van het bergen of vasthouden van water in natuur- en landbouwgebieden vanuit ecologisch/agrarisch oogpunt? Met deze vraag worden waterbeheerders geconfronteerd bij het zoeken naar maatregelen om de watersystemen te laten voldoen ...
help
Sharing transboundary waters : an integrated assessment of equitable entitlement: the legal assessment model [Boek]
Wouters, P.K. \ 2005
help
Development of habitat and migration models for the prediction of macroinvertebrates in rivers = Ontwikkeling van habitat- en migratiemodellen voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren [Proefschrift]
Dedecker, A. \ 2005
Verspreiding, migratie van waterorganismen; een voorspellingsmodel
help
Variable selection for modelling effects of eutrophication on stream and river ecosystems \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
Models are needed for forecasting the effects of eutrophication on stream and river ecosystems. Most of the current models do not include differences in local stream characteristics and effects on the biota. To define the most important variables tha ...
help
Effecten van verdrogingbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op extreem hoge afvoeren : een modelstudie met SIMGRO en statistische analyse van de effecten van verdrogingsbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op het optreden van extreem hoge afvoeren op de Stortelersbeek [Studentenverslag]
Cirkel, D.G. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.