Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 184

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Irrigation of a golf course in the southern part of The Netherlands: simulation versus practice \ Soil physical data and modeling soil moisture flow [Hoofdstuk uit boek]
Wesseling, J.G. \ 2009
On one of the greens of a golf course in The Netherlands, soil physical proporties have been determined, and rainfall, irrigation applications, and soil water contents measured during a one-year period. The numerical model SoWaM has been applied to c ...
help
Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clercq, J. de \ Nopens, I. \ Defrancq, J. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2009
Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partike ...
help
Management of flood catastrophes : an emerging paradigm shift? \ Water policy in the Netherlands : integrated management in a densely populated delta [Hoofdstuk uit boek]
Bočkarjova, M. \ Steenge, A.E. \ Hoekstra, A.Y. \ 2009
This chapter focuses on developments in water policy and management in the Netherlands, including a discussion of currently circulating methodologies on economic flood consequence estimation, which differ significantly in background philosophy, objec ...
help
De Leefbaarometer: leefbaarheid à la carte \ VI matrix [Artikel]
Boksic, S. \ Verweij, A. \ Horst, J. van der \ 2009
Als een ‘APK voor wijken’ levert de Leefbaarometer permanent informatie over de kwaliteit van alle woonlocaties in Nederland. Hoe staat het er voor, ook in vergelijking met andere buurten? Gekeken wordt naar bevolkingssamenstelling, sociale samenhang ...
help
Greenportkas: the lessons learned 2009 \ Tomagazine : greenportkas - sunny tom [Artikel]
Weel, P. van \ Janse, J. \ Raaphorst, M. \ 2009
Een belangrijk onderdeel van de greenportkas is het onderzoek is het onderzoek dat Wageningen UR Glastuinbouw uitvoert. Het doel is de teler te ondersteunen, o.a. door het nauwkeurig volgen van het klimaat en de plantreacties. We willen het maximale ...
help
Floral Nail Art \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Lanooy, C. \ 2009
Voor haar proeve Floral Nail Art onderzocht Margreet Klinkhamer op welke manier zij plantaardige materialen op en aan nagels kan bevestiging, maar ook welke bloemen en materialen hiervoor het meest geschikt zijn. Om dit te realiseren volgde zij diver ...
help
Catchment2Coast : a systems approach to coupled river-coastal ecosystem science and management [Boek]
Monteiro, P.M.S. \ Marchand, M. \ 2009
Catchment2Coast was an interdisciplinary research and modelling project that aimed to improve understanding of the linkages between coastal ecosystems and the adjacent river catchments. The project involved 9 partner organizations from 3 European and ...
help
Bouwstenen voor overstromingsveiligheid in Rijnland : verkennend onderzoek naar een gebiedsgerichte veiligheidsaanpak voor het Hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
Spijker, M.J. \ Graaf, J. de \ Zantvoort, M. \ HydroLogic, Onderzoeksbureau voor watervraagstukken \ 2009
Het rapport is het resultaat van een door HydroLogic uitgevoerd onderzoek naar regionale overstromingsveiligheid in het beheersgebied van Rijnland. In dit onderzoek zijn met gedetailleerde modellen de huidige en toekomstige overstromingsrisico's onde ...
help
Een ontwerpproces met rekenmodellen voor ruimtelijke planvorming \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Groot, J. \ Jellema, A. \ Rossing, W. \ Stobbelaar, D.J. \ Meer, F. van der \ Loon, E. van \ 2009
Bij het maken van inrichtingsplannen in regio's met veel natuur, landschap en landbouw zijn vele actoren betrokken, zoals boeren, inwoners, landschapbeheerders, toeristen, gemeentelijke en provinciale overheden. Deze partijen hebben vaak verschillend ...
help
"Ook miniatuurtrekker moet van metaal zijn" : net echt \ Trekker : maandblad over trekkers en werktuigen [Artikel]
Smits, M. \ 2009
Bert van Loon uit het Gelderse Ammerzoden begon omstreeks 1980 met het verzamelen van landbouwminiaturen, maar al snel ging hij ertoe over om zelf miniatuurtrekkers te maken
help
De invloed en de modellering van stedelijke afwatering op piekafvoer in waterlopen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Feyaerts, T. \ Swartenbroekx, P. \ 2009
Oppervlaktewateren en rioleringssystemen worden meestal apart bestudeerd. Toch kunnen er belangrijke interacties zijn tussen deze twee watersystemen. Rioleringen kunnen een belangrijke impact hebben op oppervlaktewateren, vooral ter hoogte van de ove ...
help
DON in tarwe al op akker te bepalen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Fels-Klerx, H.J. van der \ Booij, C.J.H. \ 2009
Het is mogelijk vroegtijdig het optreden van mycotoxinen te voorspellen. Een model berekent – al tijdens de teelt – de verwachte contaminatie van tarwe met Deoxynivalenol bij de oogst. De voorspellingen kunnen helpen de voer- en voedselveiligheid ver ...
help
Kan men met modellen voorspellen? : de economie, het weer, het klimaat \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Ramaer, J.C. \ 2009
Hert geloof in de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen met modellen heeft door de recessie een klap gekregen - althans wat de economie betreft. Het geloof in modellen is echter gebleven op andere terreinen. Helaas, meent de auteur van dit artik ...
help
Literature report: Uncertainty analysis of hydrodynamic river models [Boek]
Warnink, J. \ 2009
The outline of the report is as follows. Chapter 2 deals with hydrodynamic river models, hydraulic roughness and modelling practice. Chapter 3 describes a framework for uncertainty and gives the strengths and weaknesses for several methods of uncerta ...
help
Meten van 'Duurzaamheid' in het 'Web of Water' \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schaik, A. van \ Reuter, M.A. \ Stokkom, H. van \ 2009
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, ...
help
Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jiang, T. \ Myngheer, S. \ Pauw, D.J.W. De \ Spanjers, H. \ Nopens, I. \ Kennedy, M.D. \ Amy, G. \ Vanrolleghem, P.A. \ Maere, T. \ 2009
Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpe ...
help
Hydrologisch modelleren van de Drentse veenkoloniën met SIMGRO voor het WaterSense project [Studentenverslag]
Bouman, J. \ 2009
help
Klimaatverandering en de implicaties voor het modelleren van de waterkwaliteit in gemengde rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ashley, R.M. \ Clemens, F.H.L.R. \ Schellart, A. \ 2009
Onzekerheden in zowel de modellering van afvalwater (kwalitatief en kwantitatief) en de toekomstige klimaatveranderingen maken het gebruik van simulatiemodellen voor het ontwerpen, verbeteren en plannen van rioolsystemen en verwante systemen problema ...
help
Modelgebaseerde analyse en optimalisatie van biosystemen: naar een evenwichtige complexiteit van geïntegreerde modellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nopens, I. \ 2009
Mathematische modellen worden vaak gebruikt in de afvalwaterwereld, maar waarom gebruiken we ze? Er wordt kort ingegaan op gebruik van modellen voor enerzijds analyse en anderzijds optimalisatie. De deeltaken voor het opstellen van een model worden k ...
help
Het inbedden van vernieuwingen in de bestaande praktijk : verdiepingsstuk [Boek]
Buuren, R. van \ Wessel, M. van \ Woerkum, C. van \ 2009
In het verleden richtte het waterschap zich voornamelijk op de veiligheid en het verbeteren van de waterafvoer. Dat waren relatief ongecompliceerde doelen, die destijds konden rekenen op grote steun van bewoners en grondeigenaren. Deze benadering bli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.