Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 144

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Interferentie bij bodemenergiesystemen : let op het verschil tussen theorie en praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Terpstra, W. \ Zwamborn, M. \ 2013
Op drukke bodemenergie-locaties kan sprake zijn van thermische interferentie, die kan leiden tot rendementsverlies. In juni-nummer van Bodem stond een artikel over de invloed van interferentie. De theoretische invloed was kleiner dan verwacht.
help
Toepassen data-assimilatie voor de kalibratie van tijdreeksen voor hydrodynamische rioleringsmodellen \ WT-afvalwater [Artikel]
Post, J. \ 2013
Kalibratie van rioleringsmodellen wordt veelvuldig toegepast voor het verkrijgen van meer betrouwbare modelresultaten. Omdat de parameterwaarden verkregen met modelkalibratie een beperkte houdbaarheid hebben in de tijd, is er een grotere afwijking tu ...
help
Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief \ WT-afvalwater [Artikel]
Icke, O. \ Bentem, A. van \ Dijk, E. van \ Leusden, M. van \ 2013
FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinkt ...
help
Hydraulische vingerafdruk als indicator voor de noodzaak van onderhoudsmaatregelen aan riolering \ WT-afvalwater [Artikel]
Stegeman, B. \ Clemens, F. \ Bijnand, M. van \ Korving, H. \ Meijer, D. \ 2013
Rioleringsbeheer wordt in Nederland vaak uitgevoerd met een vaste frequentie in plaats van dat naar de daadwerkelijke riooltoestand en het bijbehorende noodzakelijke onderhoud gekeken wordt. Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek om m ...
help
Missie Copier Milieu & Water : Imago Beschadiging Af laten nemen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Ga midden in een groep rioolbeheerders staan en roep 'IBA' (Individuele Behandeling van Afvalwater). Wedden dat je een hoop reacties krijgt en er een levendige discussie - of misschien wel klaagzang - ontstaat? IBA's hebben zich de afgelopen jaren ni ...
help
Op weg naar de volautomatische kas : thema plantmonitoring \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2013
Verschillende partijen werken aan modellen waarmee het klimaat automatisch gestuurd kan worden, naar de behoefte van de plant. Zullen groene vingers ooit overbodig worden? Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig dient plantmonitoring vooral als verfij ...
help
Begroeide daken houden hemelwater vast : over effect van begroeide daken op rioleringen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ravesloot, C.M. \ 2013
Om planten op een dak te laten groeien is water nodig. Op daken valt voldoende water dat voor de groei beschikbaar is. Dat is geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat uitgerekend kan worden welke invloed het vertragend effect van begroeide daken in mode ...
help
Gemeente Wijchen verkleint gat theorie en praktijk : oude BRP-problemen in perspectief geplaatst \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Peters, W. \ Huizenga, B. \ Peters, O. \ 2013
Voor een gemeente is er in de wereld van de riolering niets zo standaard als het opstellen van een Basisrioleringsplan (BRP). Zo ook voor de gemeente Wijchen. Begin 2012 heeft de gemeente Wijchen het actualiseren van één van hun basisrioleringsplanne ...
help
Onzekere ruwheid in riviermodellen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Warmink, J.J. \ 2013
In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen voor het berekenen van de maatgevende waterstanden, die worden gebruikt voor het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen. Bij de afdeling Waterbeheer van de Univ ...
help
Interactive simulation and visualisation of realistic flooding scenarios \ Intelligent systems for crisis management : Geo-information for Disaster Management (Gi4DM) 2012 [Wetenschappelijk artikel]
Kehl, C. \ Haan, G. de \ 2013
Floods are a permanent threat for urban environments and coastal regions. Due to the numerous environmental and climatological factors that cause floods, their prevention and prediction is complicated. Flood protection and prevention plans are assess ...
help
"Neem verstoring mee in ecologie" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2013
Volgens Mooij zullen ecologen een aantal mooie uitdagingen tegenkomen. Hij noemde die in zijn inaugurele rede bij aanvaarding van buitengewoon hoogleraarschap aquatische voedselwebecologie (Wageningen Universiteit)
help
Een model met een smaakje \ KAS magazine [Artikel]
Langen, E. \ 2013
Over smaak valt niet te twisten. En toch gebeurt dat maar al te vaak. "Er kan oeverloos over de smaak van paprika's worden gepraat en gediscussieerd. Daarom is het belangrijk dat de smaak van paprika's geobjectiveerd wordt", vertelt Caroline Labrie v ...
help
Bosbeheer en klimaatverandering : resulaten van de LANDCLIM-simulaties voor Zuidoost-Veluwe [Boek]
Clerkx, A.P.P.M. \ Didion, M. \ Hengeveld, G.M. \ Schelhaas, M.J. \ 2013
Binnen het EU-FP 7-project MOTIVE is voor Nederland het studiegebied Zuidoost-Veluwe met behulp van het model LANDCLIM de bosontwikkeling gesimuleerd voor een periode van 100 jaar, waarin combinaties van drie beheer- en klimaatscenario’s zijn doorger ...
help
Waterschadeschatter (WSS) : gebruikershandleiding [Boek]
Hoes, O. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ 2013
Doel van het project is het ontwikkelen van een praktisch toepasbaar en breed gedragen standaard schademodel voor regionale wateroverlast. Dit schademodel moet kunnen worden gebruikt bij kosten-baten analyses van verbeteringsmaatregelen. Dit rapport ...
help
Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) [Boek]
Bruggen, C. van \ Bikker, P. \ Groenestein, C.M. \ Haan, B.J. de \ Hoogeveen, M.W. \ Huijsmans, J.F.M. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2013
De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2011 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijde ...
help
Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0 [Boek]
Voorn, G.A.K. van \ Bogaart, P.W. \ Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2013
In dit werkdocument worden de resultaten behandeld van de toetsing van de evaluatielijst modelcomplexiteit (EMC v1.0) die in een eerdere fase is ontwikkeld. Deze lijst is bedoeld om de complexiteit te beoordelen van modellen en bestanden die de WOT N ...
help
Trends van zeldzame plantensoorten voorspeld [Boek]
Knegt, B. de \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Hennekens, S.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2013
Deze publicatie beschrijft een nieuw ontwikkelde methode om aan de hand van vegetatiekundige karakteristieken van vegetatieopnamen de frequentie van zeldzame plantensoorten te voorspellen. De trefkans van zeldzame plantensoorten, zoals doelsoorten, R ...
help
Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0 [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Reijnen, M.J.S.M. \ Ozinga, W.A. \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Bruijn, A.M.G. de \ Kuipers, H. \ Hennekens, S.M. \ Malinowska, A.H. \ 2013
Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hier ...
help
Olie op de golven : leren van olieramp met de Deepwater Horizon \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2013
Om de gevolgen van de enorme olieramp in de Golf van Mexico te beteugelen, werd door de bestrijders een wanhoopsoffensief ingezet. Vermoedelijk was het middel erger dan de kwaal, zegt hoogleraar Tinka Murk. Ze werkt aan een model dat de gevolgen van ...
help
SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.