Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 108

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Basisstochasten WTI-2017 : statistiek en statistische onzekerheid [Boek]
Chbab, Houcine \ 2016
Het modelinstrumentarium voor de wettelijke toetsing van primaire waterkeringen wordt ingrijpend veranderd. Vanaf 2017 zullen de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) voor de toetsing berekend worden met het programma Hydra-Ring. Een belangrijke invoer v ...
help
On the anatomy of nearshore sandbars : a systematic exposition of inter-annual sandbar dynamics [Proefschrift]
Walstra, Dirk Jan Roelof \ 2016
Het overkoepelende doel van dit onderzoek is om de anatomie en werking van het langjarig bankgedrag te doorgronden. De doelstellingen zijn: 1) Begrijpen waarom de kustdwars veranderende bank amplitude response optreedt (i.e. de overgang van bankgroei ...
help
Normering van de belastingsituatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven [Boek]
Oostindie, Klaas \ Wesseling, Jan G. \ Ritsema, Coen J. \ 2016
Deze studie naar het normeren van de situatie ‘langdurige droogte’ is uitgevoerd als onderdeel van de samenstelling van het Addendum op de Leidraad Toets op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden.
help
Validatierapport WANDA-Locks, het nieuwe zoutlekmodel [Boek]
Groot-Wallast, Ida de \ Vreeken, Tjerk \ 2016
Doel WANDA-Locks is ontwikkeld om te beschikken over een generiek model, waarmee de zoutzoetuitwisseling tijdens het schutproces door een sluiscomplex wordt gemodelleerd. Er is voor gekozen het oorspronkelijke Zoutlekmodel, ontwikkeld voor de Volkera ...
help
3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
help
Kansinschatting falen waterkeringen [Factsheet]
Schasfoort, F. \ Kramer, N. \ Asselman, N. \ Schielen, R. \ Waal, H. de \ Diermanse, F. \ 2014
Waterkeringen kunnen op verschillende manieren falen: Een waterkering kan onder andere te laag zijn, of te smal, of een te zwakke bekleding hebben. Hierdoor kan de waterkering bijvoorbeeld instabiel worden of kan er piping ontstaan. Dit zijn de versc ...
help
Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het rekenmodel Steentoets wordt gebruikt in het kader van de wettelijk verplichte zesjaarlijkse toetsing van de waterkeringen en wordt daarnaast als hulpmiddel voor het ontwerpen van steenzettingen gebruikt. Vanwege het enorme scala aan soorten steen ...
help
Voor hoeveel natuur is er ruimte in de uiterwaarden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, A. \ 2013
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden grote delen van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas op een meer natuurlijke manier beheerd. Gemaaid grasland maakt plaats voor ruig terrein. Dat leidt echter ook tot minder capaciteit v ...
help
Modelkeuze voor analyse macrostabiliteit van kades bij droogte : memo [Boek]
Meij, R. van der \ 2012
Dit memo inventariseert een aantal beschikbare methodes om de stabiliteit van kades tijdens droogte te analyseren en oordeelt vervolgens welke methode het best toegepast kan worden.
help
Meerlaagsveiligheid kansrijk in het Maasdal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, M. \ Eshuis, J. \ Brouwer, B. \ 2012
Als onderdeel van het Deltaprogramma ‘Veiligheid’ zijn zes gebiedspilots uitgevoerd naar de potentie van meerlaagsveiligheid voor het op efficiënte wijze verkleinen van het overstromingsrisico. Eén hiervan betreft de dijkringen Maastricht en Venlo. M ...
help
121122 UrbanFlood : P03 : Alexander Pyayt [Video]
Pyayt, A. \ STOWAvideo \ 2012
Data-driven modelling for flood defense structure analysis (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
121122 UrbanFlood : P04 : Fugro - Bob Woldringh [Video]
Woldringh, B. \ STOWAvideo \ 2012
High-tech advances in levee modeling and evaluation tools for flood risk management (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
121122 UrbanFlood : P05 : discussion [Video]
STOWAvideo \ 2012
Discussion on high-tech advances in levee modeling and evaluation tools for flood risk management on the FloodRisk 2012 Congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions.
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 2 : P21 - Myron van Damme [Video]
Damme, M. van \ STOWAvideo \ 2012
Title of this presentation: A rapid method for predicting embankment breach hydrographs (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 2 : P25 - Mark Morris [Video]
Morris, M. \ STOWAvideo \ 2012
Evaluation and development of physically-based embankment breach models (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 3 : P32 - Raymond van der Meij [Video]
Meij, R. van der \ STOWAvideo \ 2012
Examples of combining different data sources for assessment of urban flood defences (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions)
help
SimDelta - inquiry into an internet-based interactive model for water infrastructure development in The Netherlands \ Water [Wetenschappelijk artikel]
Rijcken, T. \ Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2012
The Dutch Delta Program is currently developing new government policies for flood protection and fresh water supply. Decision support instruments have to address the program’s technical and political complexity. The water system functions are highly ...
help
UF2010P08 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Alexander Pyayt (Siemens Corporate Technology department, Rusland) met 'Machine learning methods for environmental monitoring and flood protection' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
UF2010P09 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van M.T. van der Meer (Fugro Water Services) met 'The strength of solid water' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte : stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.