Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 154

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
The TOXSWA model version 3.3 for pesticide behaviour in small surface waters : description of processes [Boek]
Horst, M.M.S. ter \ Beltman, W.H.J. \ Berg, F. van den \ 2016
In the European Union (EU) the risk of plant protection products to aquatic organisms is assessed accordingto regulation 1107/2009. For this assessment the FOCUS Surface Water Scenarios have been developed. The TOXSWA model is included in the FOCUS S ...
help
Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE [Boek]
Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Salm, C. van der \ Luesink, H. \ Blokland, P.W. \ Koeijer, T. de \ 2015
De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, ...
help
CFD modellering van UV/H2O2 processen [Boek]
Wols, B.A. \ Beerendonk, E. \ 2014
Organische microverontreinigingen komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbrui ...
help
Numerieke validatie van backtracing-berekeningen voor de identificatie van verontreinigingingsbronnen in drinkwaterdistributiesystemen [Boek]
Summeren, Joost van \ Slaats, Nellie \ 2014
In het Speerpuntonderzoek voor Vitens is de door KWR ontwikkelde numerieke backtracing-tool voor het lokaliseren van eventuele waterkwaliteitsverontreinigingen in het drinkwaterdistributienet gevalideerd. Specifiek werd de toepasbaarheid in de Vitens ...
help
FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Deneer, J. \ 2014
The FOCUS_TOXSWA model calculates exposure concentrations of pesticides and their metabolites in watercourses and ponds. These concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level. The model concepts of TOXSWA are described bri ...
help
Potentiële puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Werd, H.A.E. de \ 2013
Activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot puntemissies naar oppervlaktewater met als gevolg overschrijdingen van normen. Voor drie voorbeeld bedrijven is de potentiële emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater ber ...
help
Pesticide volatilization from small surface waters : rationale of a new parameterization for TOXSWA [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2012
In the TOXSWA (TOXic substances in Surface WAters) model volatilization of pesticides from surface water is computed because it may be an important component of the mass balance of pesticides in water bodies. Here, we briefly review the physics of ai ...
help
Beoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, H. \ Otte, A. \ Berg, V. van den \ Messelaar, A. \ 2011
Overstortingen uit gemengde rioolstelsels kunnen voor een aanslag op de kwaliteit van het oppervlaktewater zorgen. Voorbeelden daarvan waren ook in juli 2010 weer duidelijk te zien: er was veel vissterfte in stadsvijvers als gevolg van de hevige rege ...
help
Kalibratie Modelsysteem Monitoring Stroomgebieden [Boek]
Siderius, C. \ Roelsma, J. \ Mulder, H.M. \ Gerven, L.P.A. van \ Hendriks, R.F.A. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
In het kader van het project 'Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders' zijn de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedsniveau onderzocht. Ter ondersteuning van d ...
help
Buitengebied bijna voorzien van IBA's \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kamphuis, E. \ 2010
Wie niet op het riool kan, moet zelf zijn afvalwater zuiveren. Hiervoor zijn en worden op grote schaal installaties aangelegd
help
Bronnen van nutriënten in het landelijk gebied : analyse van de bijdragen van landbouw aan oppervlaktewaterkwaliteit met STONE 2.3 resultaten [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Renaud, L.V. \ Bolt, F.J.E. van der \ Groenendijk, P. \ 2009
De bijdrage van de bronnen van stikstof en fosfor in het landelijke gebied aan de belasting op het oppervlaktewater is geanalyseerd met resultaten van STONE 2.3. De onderlinge verhouding van bijdragen aan de belasting van oppervlaktewater is bepaald ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit landbouwbodems : toetsing van modelberekeningen middels veldmetingen [Boek]
Bonten, L.T.C. \ 2009
De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modell ...
help
Linking nitrogen deposition to nitrate concentrations in groundwater below nature areas : modelling approach and data requirements [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Mol-Dijkstra, J. \ Wieggers, H.J.J. \ Vries, W. de \ Pul, W.A.J. van \ Hoek, K.W. van der \ 2009
This study determines the most suitable model and required model improvements to link atmospheric deposition of nitrogen and other elements in the Netherlands to measurements of nitrogen and other elements in the upper groundwater. The deterministic ...
help
Retentieschatting van N en P in het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Smit, A.A.M.F.R. \ Groenendijk, P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Klein, J.J.M. de \ 2009
Voor de evaluatie van maatregelen die worden genomen om de ambities van de Kaderrichtlijn Water te realiseren, is een goed begrip van de retentie van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater cruciaal. In dit rapport wordt een ‘State of the art’ bee ...
help
Analyse van de invloed van processen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater : een modelstudie [Boek]
Gerven, L.P.A. van \ Mulder, H.M. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Smit, A.A.M.F.R. \ 2009
Deze rapportage vormt een onderdeel van het roject ‘Monitoring Stroomgebieden’. Dit project onderzoekt het effect van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroom-gebieden representatief voor Nederland. Hiervoor is een modelinstrumen ...
help
A Geographic Information System (GIS)-based study on regional pesticide deposition : theme: Water Framework Directive BO-06-006-003 [Poster]
Holterman, H.J. \ Zande, J. van de \ Huijsmans, J. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over het Cascade Project. Er wordt een model ontwikkeld om de verspreiding van verontreinigingen in oppervlaktewater te voorspellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GIS (Geografisch Informatiesysteem).
help
Revision of the FOCUS groundwater scenarios : theme: Risk assessment procedures for registration of plant protections products BO-06-010-004 [Poster]
Boesten, J. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de verbetering van FOCUS grondwater scenario's en modellen.
help
Verspreiding van metalen uit afvalwater [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermij, P. \ Hoorn, R. van \ Heer, H. de \ 2009
Rijkswaterstaat heeft een model ontwikkeld om voor heel Nederland de totaalvracht aan zware metalen die huishoudens op oppervlaktewater lozen beter te kunnen benaderen. In de bestaande modellen werd namelijk onvoldoende rekening gehouden met wijzigin ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer voor de haven van Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valstar, J. \ Nieuwkerk, E. van \ Marsman, A. \ Hattem, W. van \ 2009
In de praktijk blijkt het lastig te zijn om gebieden met grootschalige bodem- en grondwaterverontreinigingen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) effectief aan te pakken. Enerzijds blijkt het moeilijk om de aard en omvang van de verontreini ...
help
Development of Dutch exposure scenarios for aquatic organisms : theme: Water Framework Directive BO-06-006-002 [Poster]
Boesten, J. \ Adriaanse, P. \ Tiktak, A. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een Nederlands model voor de pesticidenconcentraties waaraan aquatische organismen blootgesteld worden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.