Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 6209

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
From plant traits to vegetation structure : chance and selection in the assembly of ecological communities [Boek]
Shipley, B. \ cop. 2010
Plant community ecology has traditionally taken a taxonomical approach based on population dynamics. This book contrasts such an approach with a trait-based approach. After reviewing these two approaches, it then explains how models based on the Maxi ...
help
Bijzondere pompproef in gelaagd freatisch pakket \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spaans, P.H. \ Lakeman, J.W.A. \ Lebbink, J. \ 2010
In de zomer van 2009 is in Hilversum een pompproef uitgevoerd in een gelaagd freatisch pakket, waarbij de stijghoogte in meerdere watervoerende pakketten is gemeten tot 100 meter diepte gedurende 20 dagen. Vervolgens is met een grondwatermodel de bem ...
help
Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) ontwikkelversie concept 2009 : rapportage, aanbevelingen en advies [Boek]
Bulens, J.D. \ Reuvers, M. \ 2010
Om tot een eerste versie van het IMLG (Informatie Model Landelijk Gebied) te komen is een inventarisatie gemaakt van de informatie die voor LNV relevant is. Dit is gedaan aan de hand van use cases uit de dagelijkse praktijk van LNV. Deze use cases zi ...
help
Neerslagonzekerheid : kalibratie van gebiedsneerslag en modelparameters [Boek]
Botterhuis, T. \ 2010
Kalibreren van een model is onderdeel van het project ‘Neerslagonzekerheid : invloed van onzekere neerslaginformatie op (uitvoer van) hydrologische berekeningen’. Doel van dit onderdeel is om de onzekerheid in modeluitkomsten te bepalen, die veroorza ...
help
Data analysis in vegetation ecology [Boek]
Wildi, O. \ 2010
Evolving from years of teaching experience the author of this book aims to explain the background and basics of mathematical (mainly multivariate) analysis of vegetation data. The book lays out the basic operations involved in the analysis, the under ...
help
Hydrologische modelonzekerheid : de invloed van onzekere neerslag op hydrologische modeluitkomsten : samenvatting [Boek]
STOWA \ 2010
Het doel van het onderzoek is de effecten van onzekerheden op modeluitkomsten te bepalen voor zowel de huidige situatie als een situatie met de maatregelen vasthouden en afvoeren. Hieruit moet ondermeer blijken in welke mate onzekerheden doorwerken i ...
help
Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
Jong, H. de \ 2010
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
help
IDsW objectencatalogus : onderzoek naar de toepasbaarheid van een semantisch datamodel als overkoepelende Aquo standaard [Boek]
Verhelst, E. \ Bulens, J.D. \ Ligtenberg, A. \ Hoek, S.B. \ 2010
Op internet worden semantische technieken gebruikt om data op een betekenisvolle manier te ontsluiten. Deze technieken zijn in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de standaardisering van gegevens die worde ...
help
Rekenen met beleid : anders omgaan met verkeersmodellen [Boek]
Martens, M. \ 2010
De huidige verkeersmodellen sluiten niet goed aan op de behoeften van het beleid. We zullen dan ook in de toekomst anders met de modellen moeten omgaan. Willen verkeersmodellen ook de komende jaren bruikbaar blijven, dan moeten we ze verbeteren, de k ...
help
Explaining agricultural intensity at the European and global scale [Proefschrift]
Neumann, K. \ 2010
Op Europese schaal is een analyse gedaan om de ruimtelijke verdeling van vijf verschillende soorten dieren te verklaren. Locatiefactoren voor de aanwezigheid van: melkvee, vleesvee en schapen (herbivoren), alsmede varkens en pluimvee werden werden on ...
help
Uncertainty assessment of N2O inventories : explorations at different spatial and temporal scales for the Dutch fen meadow landscape [Proefschrift]
Nol, L. \ 2010
Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om de onzekerheid van lachgasemissieinventarisaties voor het Nederlandse veenweidegebied te kwantificeren. Representaties van databases die informatie over landbedekking bevatten, verschillen significant ...
help
Start with an ideal and end up with a deal : agent-based simulation of joint decision making in spatial planning using Bayesian Networks [Studentenverslag]
Verstegen, J.A. \ 2010
This research explores the use of Bayesian Networks to improve on the representation of decision making in an agent based multi-actor spatial planning model. The problem in spatial planning comprises a consensus conflict: actors have different desire ...
help
Monitoring stroomgebieden : een tussenrapport : meerjaren monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders [Boek]
Duinhoven, G. van \ Bettonville, M. \ 2010
In vier onderzoeksgebieden is alle bestaande kennis van het oppervlaktewatersysteem en de waterkwaliteit verzameld. Het betreft: de Drentse Aa, een zandgebied met lage nutriëntenbelasting; de Schuitenbeek, een zandgebied met hoge nutriëntenbelasting; ...
help
Identification and modeling of sea level change contributors : on GRACE satellite gravity data and their applications to climate monitoring [Proefschrift]
Wouters, B \ 2010
Het Intergovernmental Panel on Climate Change noemde zeespiegelstijging onlangs als een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Aangezien kustgebieden vaak dichtbevolkt zijn, zal een kleine stijging van de zeespiegel al snel een grote impact h ...
help
Model PLEASE en het nationale nutriënten-emissiemodel STONE : een vergelijking van berekende fluxen en concentraties [Boek]
Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ 2010
Het model PLEASE is een eenvoudig model vor het voorspellen van fosfaatverliezen op lokale schaal. De procesformulering voor de binding van fosfaat is volledig gebaseerd op de formulering zoals deze ook in het nationale nutriënten-emissiemodel STONE ...
help
Use of dynamic soil - vegetation models to assess impacts of nitrogen deposition on plant species composition: an overview \ Ecological applications [Artikel]
Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. \ Kros, J. \ Reinds, G.J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2010
Field observations and experimental data of effects of nitrogen (N) deposition on plant species diversity have been used to derive empirical critical N loads for various ecosystems. In this paper, we review the possibilities of static and dynamic mul ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
Verkennend modelleren : inzicht in het effect van onzekerheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mens, M. \ Dahm, R. \ Ebskamp, M. \ Elffrink, A. \ 2010
Bij het afwegen van maatregelen in het waterbeheer ontstaat steeds meer aandacht voor het omgaan met onzekerheden in modelsimulaties. Kennis over onzekerheden is relevante informatie bij het bepalen van bijvoorbeeld de wateropgave. Vaak blijkt het ec ...
help
Hydrological modeling : theory and practice [Collegedictaat]
Bier, G. \ 2010
Contains as a practical part the Binnenveld modeling
help
Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.