Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mortaliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bevolkingsprognose 2008–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Duin, C. van \ Garssen, J. \ 2009
Evenals in de twee voorgaande prognoses is in het sterftemodel van de CBS-bevolkingsprognose 2008–2050 onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar zijn de sterftekansen voor de belangrijkste doodsoo ...
help
Bevolkingsprognose 2007–2014: tijdelijk hogere groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2008
Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006 was verwacht. Het hogere migratiesaldo hing samen met een forse toename van de immigrati ...
help
Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland : een overzicht van vorderingen in recent beschrijvend onderzoek \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Kunst, A. \ 2007
Dit artikel geeft een overzicht van recente vorderingen in beschrijvend onderzoek naar sociaal-economische verschillen in Nederland. Voorbeelden worden gegeven van onderzoek dat de afgelopen tien jaar in Nederland is uitgevoerd, soms in Europees verb ...
help
Bevolkingsprognose 2005–2011: stabiele lage groei \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ 2006
De nieuwe bevolkingsprognose 2005–2011 van het CBS is een bijstelling van de langetermijnprognose voor de periode 2004–2050 die het CBS in december 2004 heeft gepubliceerd. Het bevolkingsaantal is op 1 januari 2005, onder meer door een laag aantal st ...
help
PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Alders, M. \ 2006
De regionale demografische prognose wordt vervaardigd met behulp van het nieuwe prognosemodel PEARL ('Projecting population Events At Regional Level'). In dit artikel wordt ingegaan op het prognosemodel en (analyses ten behoeve van) de veronderstelli ...
help
Bevolkingsprognose 2006–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Duin, C. van \ Meulen, A. van der \ Garssen, J. \ 2006
In de sterfteprognose die deel uitmaakt van de onlangs gepubliceerde CBS-bevolkingsprognose 2006–2050 wordt, evenals in de voorgaande prognose, onderscheid gemaakt tussen voortijdige sterfte en ouderdomssterfte. Tot de leeftijd van 80 jaar worden de ...
help
Relatie tussen sterftetrends op middelbare en hoge leeftijd : is er sprake van sterfteselectie? \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Janssen, F. \ Peeters, A. \ Mackenbach, J. \ Kunst, A. \ 2005
Dit artikel gaat in op de vraag of sterfteselectie een prominente rol heeft gespeeld in de bepaling van sterftetrends onder ouderen. Daartoe wordt voor opeenvolgende geboortecohorten nagegaan of er een negatieve correlatie bestaat tussen sterftetrend ...
help
De toekomst van onze levensverwachting \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ 2005
Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste argumenten die pleiten vóór of tegen een sterke stijging van de levensverwachting. Vervolgens worden enkele belangrijke gezondheidstrends belicht die verklaren waarom de Nederlandse prognose tot de ...
help
Sterftetrends onder ouderen in zeven Europese landen van 1950–1999 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Janssen, F. \ Mackenbach, J. \ Kunst, A. \ 2004
Anders dan in veel andere West-Europese landen, is er vanaf de jaren tachtig voor Nederland en Noorwegen een periode van stagnatie in de sterftedaling op hoge leeftijden opgetreden. Dit artikel gaat in op de sterftetrends onder 80-plussers in Denemar ...
help
Dodelijke ongevallen in de privésfeer \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Berg, W. van den \ 2004
Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 5 duizend personen door een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij twee op de vijf van hen gaat het om een ongeval in de privésfeer. In 2003 hadden 2,4 duizend Nederlandse ingezetenen een dodelijk privé-ongeval, bij ...
help
Sterfte aan dementie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Keij-Deerenberg, I. \ 2003
Van de vrouwen in de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar heeft ruim een kwart een vorm van dementie als primaire of secundaire doodsoorzaak. Bij mannen is het aandeel in deze leeftijdscategorie bijna één op de zes. In dit artikel wordt gekeken naar dementie ...
help
Demografie van Nederland, 2003 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ 2003
Dit artikel gaat in op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de omvang, samenstelling en spreiding van de Nederlandse bevolking. Gegevens over de 'stand' van bevolking en huishoudens betreffen de situatie op 1 januari 2003, met uitzondering va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.