Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mortaliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Raadsels rond de bijensterfte op Schier \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
2003
Beschrijving van het verloop van de plotselinge en massale sterfte op het carnica-koninginnenteeltstation op Schiermonnikoog in 2002, waarschijnlijk veroorzaakt door de varroamijt (ondanks bestrijding met Apistan) in combinatie met een tweede factor ...
help
Life span: evolutionary, ecological, and demographic perspectives [Boek]
Carey, J.R. \ Tuljapurkar, S. \ 2003
help
Twintigduizend koeien dood : bij watersnoodramp van 1 februari 1953 verdronk één derde van de rundveestapel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Lange, B. de \ 2003
Tijdens de watersnood van 1953 verdronken veel dieren, waaronder 20.000 koeien. Aandacht voor deze kant van de grote watervloed bij de 50-jarige herdenking
help
Opkomst en neergang van de Scholekster Haematopus ostralegus in Friesland in 1996-2000 \ Limosa [Artikel]
Hulscher, J.B. \ Verhulst, S. \ 2003
Trends in de populatie-ontwikkeling van de scholekster in het binnenland van Friesland, op basis van meerjarige gegevens van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. Gegevens m.b.t. aantalsontwikkeling, jongenproductie, reproductie en sterfte, en ...
help
Trekgedrag en overleving van Grauwe Ganzen Anser anser in de Ooijpolder \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C. van \ Voslamber, B. \ Willems, F. \ Houwelingen, G. van \ 2003
Alle grauwe ganzen in de Ooijpolder doen mee aan een landelijk halsbandproject. Belangrijkste doel is om meer te weten te komen over het trekgedrag en om de overleving van de broedpopulatie te kwantificeren, alsmede de factoren die daarop van invloed ...
help
Sterfte aan dementie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Meulen, A. van der \ Keij-Deerenberg, I. \ 2003
Van de vrouwen in de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar heeft ruim een kwart een vorm van dementie als primaire of secundaire doodsoorzaak. Bij mannen is het aandeel in deze leeftijdscategorie bijna één op de zes. In dit artikel wordt gekeken naar dementie ...
help
Hoger sterfterisico allochtone baby’s \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Meulen, A. van der \ 2003
Kinderen met één of twee niet-westers allochtone ouders overlijden vaker vóór of kort na de geboorte dan kinderen met twee autochtone ouders. Deze sterfte rondom de geboorte bedroeg in de periode 1997-2002 voor alle niet-westers allochtone herkomstgr ...
help
Bijensterfte in Limburg 2002 en 2003, toeval of voorspelbaar? \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Elshout, P. \ 2003
Beschrijving van de bijensterfte in voorjaar en najaar 2002, vergelijkbaar met de ervaringen op het carnica-koninginnenteeltstation op Schiermonnikoog. Vermoedelijke oorzaak een falende varroamijtbestrijding (Varroa destructor) door resistentie tegen ...
help
Resultaten van enquête onder imkers : onderzoek bijensterfte 2002-2003 \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Jager, P. \ Zee, R. van der \ 2003
Resultaten van een enquête onder Nederlandse imkers in 2003 naar aanleiding van de grote sterfte onder bijenvolken in Europa in 2002. De antwoorden geven inzicht in: aantal imkers dat de vragenlijst invulde; representativiteit voor de Nederlandse imk ...
help
Egg hatching, larval movement and larval survival of the malaria vector Anopheles gambiae in desiccating habitats \ Malaria journal / BioMed Central [Artikel]
Koenraadt, C.J.M. \ Paaijmans, K.P. \ Githeko, A.K. \ Knols, B.G.J. \ Takken, W. \ 2003
Short-term survival of aquatic stages of An. gambiae on wet soil may be important and adaptive when considering the transient nature of breeding sites of this species in sub-Saharan Africa. In addition, the results suggest that, for larval vector con ...
help
Hagelbui veroorzaakt grootschalige dennensterfte \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Moraal, L.G. \ 2003
Alterra onderzocht de grootschalige verbruining en sterfte van vliegdennen in het Houtdorper en Speulderwold in de gemeente Ermelo in de zomer van 2003. Op grond van de waargenomen symptomen (bastschade en afsterven van cambium) is de conclusie dat e ...
help
Demografie van Nederland, 2003 \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ 2003
Dit artikel gaat in op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de omvang, samenstelling en spreiding van de Nederlandse bevolking. Gegevens over de 'stand' van bevolking en huishoudens betreffen de situatie op 1 januari 2003, met uitzondering va ...
help
Eén op de negen overledenen dement \ CBS webmagazine [Artikel]
Meulen, A. van der \ Keij-Deerenberg, I. \ 2003
Eén op de negen overledenen lijdt bij overlijden aan dementie. Bij vrouwen boven de 90 is het aandeel zelfs een kwart. In ruim één op de drie gevallen is de dementie zelf de doodsoorzaak. Een kwart van de overledenen met dementie sterft aan een hart- ...
help
Biologische kraamhok: vitale big, jonge zeug en ruimte \ Praktijkkompas. Varkens [Artikel]
Vermeer, H. \ Altena, H. \ 2003
Voor een betere overlevingskans van pasgeboren biologische biggen zijn zowel de big, de zeug, het hok als de varkenshouder verantwoordelijk. Voor pasgeboren biggen zijn warmte en biest cruciaal. Jonge zeugen zijn goede moeders: ze zijn alert, hebben ...
help
Baren op Beveland : vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw [Proefschrift]
Hoogerhuis, O.W. \ 2003
help
Voor vogels en vissen : bepaling van de omvang van de vogelsterfte in de staande nettenvisserij in 2002-2003, uitvoering van experimenten met alternatieve visserijtechnieken en evaluatie van maatregelen voor het seizoen 2003-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2003
In 2001 is er een convenant afgesloten tussen Vogelbescherming Nederland en de Coöperatieve producentenorganisatie Nederlandse \\/issersbond/IJsselmeer U.A. (PO IJsselmeer). In dit convenant zijn harde afspraken gemaakt om de aantallen watervogels we ...
help
Boommarters en wegen : een eerste analyse van de relatie 'wegbermen-verkeersslachtoffers [Boek]
Müskens, G.J.D.M. \ Wegman, R.M.A. \ Braak, C.J.F. ter \ 2003
Met behulp van een GIS-systeem is gekeken naar de begroeiing van bermen langs provinciale wegen en autosnelwegen op de Veluwe in relatie tot de plaatsen waar boommarters zijn doodgereden. In deze relatie is ook de hoeveelheid verkeer onderzocht. Boom ...
help
Effecten van hormoonverstorende stoffen op kikkers [Boek]
Lee-de Groot, M.B.E. \ 2003
Omdat de ontwikkeling van amfibieën sterk hormoon-gereguleerd is, is onderzocht in hoeverre de kikker een geschikte indicator is voor hormoonverstorende stoffen in het milieu. Hiertoe zijn in het laboratorium blootstellingstudies uitgevoerd met kikke ...
help
Uitval biggen vraagt om andere aanpak : loslopende zeug in kraamhok vergt nog onderzoek \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Lamers, J. \ 2003
Het los laten rondlopen van zeugen in de kraamstal gaat gepaard met extra uitval bij de biggen. Nieuw onderzoek en mogelijk een totaal andere aanpak van de kraamzeug en biggen is noodzakelijk
help
Kalkoensector heeft geen wapens : hygiëne is enige wapen om besmetting zo gering mogelijk te houden : Blackhead (Histomoniasis) bij kalkoenen \ De pluimveehouderij [Artikel]
Beek, P. van \ Wijnen, P. \ 2003
Door het EU-verbod op het preventieve middel nifursol in voer heeft de kalkoensector geen wapen meer tegen blackhead, een besmettelijke en voor kalkoenen dodelijke ziekte. Hygiene is het enige middel om histomonas buiten de deur te houden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.