Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mortaliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden : studie naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van ganzen in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol zodanig te sturen dat het risico van vogelaanvaringen met vliegtuigen geminimaliseerd wordt [Boek]
Ebbinge, B. \ Cottaar, F. \ Kwak, R. \ 2007
Rondom Schiphol zijn ganzen aan het toenemen. Met name de Grauwe Gans in de zomermaanden en kolganzen en rietganzen in de wintermaanden kruisen regelmatig de vliegroutes van landende en stijgende vliegtuigen. Maatregelen worden voorgesteld die de dir ...
help
Vleermuizen en windenergie : analyse van effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen en windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek [Boek]
Limpens, H. \ Huitema, H. \ Dekker, J. \ 2007
In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken verkeren in een fase van renovatie. Off shore windparken, ...
help
Onderzoek behandeling ondervoeding bij ouderen : ondervoeding ouderen verdubbelt sterfterisisco : [themanummer symposium 'voeding in de praktijk'] \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2007
Kenmerken van een verslechterde voedingsstatus zijn verminderde energie-inname en gewichtsverlies. Prof. Lisette de Groot laat zien dat ondervoeding gepaard gaat met verhoogde mortatliteit en verminderde mobiliteit. Tot de strategieën om ondervoeding ...
help
Grote behoefte aan onderzoek naar overgewicht bij HVZ-patiënten : onderzoekers laten interessant onderzoeksgebied liggen : [themanummer symposium 'voeding in de praktijk'] \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Koningsbruggen, W. van \ 2007
Dr. Ineke van Dis legt het verband tussen overgewicht en ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ), zowel bij patiënten als bij mensen met een verhoogd risico op HVZ
help
Beperking van aanrijdingen met reeën in het Bergherbos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Belle, F. van \ Spek, G.J. \ 2007
Voor het beheer van het Bergherbos maakte Spek een inrichtingsplan, met als randvoorwaarde "een beperking van het aantal aanrijdingen met reeën, met zo weinig mogelijk afschot". De beheerder Natuurmonumenten grijpt liever niet naar het geweer.. Dit a ...
help
Vissterfte : hoofdstuk 5 \ Basisboek visstandbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij. De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie,maar roept ook altijd weer vragen op. Hierna kunt u lezen wat vissterfte inhoudt, wat de belangrijkste oorzaken ...
help
Reconstructie sterfteverloop Tweede Wereldoorlog: een andere kijk op de officiële statistieken \ Demos [Artikel]
Harts, J.J. \ Broekhuis, A. \ 2007
In de Tweede Wereldoorlog is de bevolkingsadministratie aanzienlijk aangetast door aanslagen en al dan niet moedwillige foute registraties. Deze administratie is de basis voor de bevolkingsstatistiek en daarom moest deze na de oorlog worden gereconst ...
help
Aantal sterfgevallen blijft dalen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Hoogenboezem, J. \ 2007
Het aantal sterfgevallen in Nederland was ook in de eerste helft van 2007 weer lager dan in voorgaande jaren. Ondanks de vergrijzing overlijden sinds 2002 van jaar op jaar minder mensen. In de afgelopen eeuw was er niet eerder zo’n lange periode van ...
help
Minder zuigelingensterfte \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2007
In 2006 zijn in Nederland 820 kinderen in hun eerste levensjaar overleden. Dit is het laagste aantal dat ooit door het CBS is waargenomen. Het zuigelingensterftecijfer bedroeg 4,4 per duizend. De verschillen in sterfte tussen autochtone en niet-weste ...
help
Overleven in blessuretijd \ Demos [Artikel]
Bonneux, L. \ 2007
De sterfte daalt al 150 jaar,maar deze daling bleef lang beperkt tot jongeren. De sterke daling van de sterfte van bejaarden begon in de jaren vijftig. Omdat de sterfte bij jongeren nu heel laag is, kan verdere winst in levensverwachting enkel bij be ...
help
Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland : een overzicht van vorderingen in recent beschrijvend onderzoek \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Kunst, A. \ 2007
Dit artikel geeft een overzicht van recente vorderingen in beschrijvend onderzoek naar sociaal-economische verschillen in Nederland. Voorbeelden worden gegeven van onderzoek dat de afgelopen tien jaar in Nederland is uitgevoerd, soms in Europees verb ...
help
Minder verweduwden \ CBS webmagazine [Artikel]
2007
In 2006 hebben 55 duizend mensen hun echtgenoot of echtgenote verloren. Het aantal vrouwen dat dit overkwam is met 38 duizend ruim twee keer zo hoog als het aantal mannen
help
The ecological disturbance caused by fishing in the North Sea [Boek]
Greenstreet, S. \ 2007
Current knowledge of the ecological disturbance caused by fishing to marine fish and benthic invertebrate communities is reviewed. This review considers the various components of mortality caused by fishing (eg landings, discards, trawl escapees, etc ...
help
Zomersterfte spiering in het IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ 2007
In het kader van onderzoek naar de achteruitgang van spiering in het IJsselmeer is het fenomeen zomersterfte onderzocht. Dit is een massale vorm van sterfte waarbij het vaak gaat om grote aantallen, die gelijktijdig dood gaan
help
Dietary patterns, biological risk factors and survival in elderly European men and women [Proefschrift]
Knoops, K.T.B. \ 2007
help
Loss of life estimation in flood risk assessment : theory and applications [Proefschrift]
Jonkman, S.N. \ 2007
Een kwantitatieve risico analyse wordt vaak gebruikt om de risico’s van technische systemen te bepalen. Door middel van risico schattingen worden de kansen en gevolgen van mogelijke ongevallen gekwantifi ceerd. Deze informatie vormt de basis voor de ...
help
Het verband tussen visserij-inspanning en visserijsterfte [Boek]
Kraak, S.B.M. \ 2007
help
Een verkenning naar de mogelijkheden voor opslag van levende wolhandkrab [Boek]
Leijzer, T.B. \ Schram, E. \ Heul, J.W. van der \ Bult, T. \ 2007
help
Aandoeningen bij pasgeboren lammeren \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Brom, R. van den \ 2007
De lammetijd is een verwachtingsvolle periode, maar ook de periode waarin de meeste lammeren sterven. Veel aandacht aan ooi en lam besteden in het aflamseizoen, maar ook in de periode daarvoor beperkt de lammersterfte
help
De vogels in de westelijke Eempolders na de landinrichting (1991 t/m 2002) [Boek]
Mooij, J. \ 2007
Vervolg op een vorige studie, die de jaren 1985 t/m 1990 omvatte. Sindsdien is er weer een aantal jaren aan vogelwaarnemingen gedaan. Deze rapportage beslaat (door achterstand) twee periodes van zes jaren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.