Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 930

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mortaliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Positieve aandacht voor oprukkende zwijnen: 2010 is jaar van het wild zwijn \ Zoogdier [Artikel]
Vreugdenhil, S. \ Maanen, E. van \ 2010
De frequentie van zachte winters en van goede mastjaren met veel eikels en beukennoten is toegenomen. Dit heeft in grote delen van Europa geleid tot toename in reproductie en overleving van wilde zwijnen. Zonder regulerende factoren (dat zijn strenge ...
help
Badger (Meles meles) road mortality in the Netherlands: the characteristics of victims and the effects of mitigation measures \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Dekker, J.J.A. \ Bekker, G.J. \ 2010
In de jaren '80 werd jaarlijks een groot deel van de in Nederland aanwezige dassenpopulatie door het verkeer gedood. Om de effectiviteit van mitigerende maatregelen, die daarop volgden, te kunnen nagaan werden vervolgens in de periode 1990-2006 gegev ...
help
Oostvaardersplassen gebaat bij catastrofes \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Vulink, J.T. \ 2010
De sterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen leidde tot veel commotie. Maar afname van de begrazingsdruk is juist welkom voor de biodiversiteit van het gebied. Ecoloog Theo Vulink pleit voor kunstmatige catastrofes
help
Mysterie in de Sint-Baafskathedraal : opvallende sterfte bij populatie dwergvleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Dekeukeleire, D. \ Van Daele, P. \ 2010
De Sint-Baafskathedraal te Gent (Oost-Vlaanderen) of kortweg St-Baafs bezit naast het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck en een berucht paartje slechtvalken, een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Was de kathedraa ...
help
Aantallen dieren en sterftecijfers : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2010
Kamerbrief over de stand en sterfte van heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen van 2005 tot en met 2009. De minister heeft de Kamer deze cijfers toegezegd op 28 januari 2010
help
Visvriendelijke pompen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Esch, B. van \ Rommens, K. \ 2010
In toenemende mate worden in Nederland maatregelen getroffen om de mogelijkheden van veilige vismigratie te verbeteren. Gemalen vormen daarbij een barrière voor vissen. Ontwerpers en opdrachtgevers streven er daarom naar gemalen zodanig in te richten ...
help
Sterfte en verjonging in bosreservaten [Boek]
Verkaik, E. \ 2010
In dit rapport wordt de sterfte en verjonging die plaatsvindt in Nederlandse bosreservaten op een rij gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn in steekproefcirkels. Het gemiddelde sterftepercentage in de reservaten was 1. ...
help
Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen : report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) [Boek]
Second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2) \ 2010
In 2010, a prolonged cold winter reduced the condition of animals in the Oostvaardersplassen, more animals died, and substantial numbers had to be culled. Staatsbosbeheer (SBB) was instructed to feed the large herbivores with supplementary hay and a ...
help
Mortaliteit is het topje van een ijsberg van angst: over slechtvalken en steltlopers in de Waddenzee (themanummer Waddenzee) \ Limosa [Artikel]
Hout, P.J. van den \ 2009
Slechtvalken zijn de laatste jaren weer sterk toegenomen in de Waddenzee. Aangezien ze de belangrijkste predator van steltlopers zijn, zal het herstel van de valkenpopulatie gevolgen hebben voor de prooidieren. De belangrijkste effecten liggen in aan ...
help
De relatie tussen gebruiksintensiteit en de kwaliteit van graslanden als foerageerhabitat voor gruttokuikens [Boek]
Kleijn, D. \ Dimmers, W. \ Kats, R. van \ Melman, D. \ 2009
De huidige studie onderzocht op welke wijze de intensiteit van graslandgebruik het aanbod en de bereikbaarheid van prooidieren (arthropoden) voor gruttokuikens beïnvloedt. De ontwikkelingssnelheid van de vegetatie werd daarbij gebruikt als maat voor ...
help
Wetenschappelijke onderbouwing van de palingbeheerplannen voor Vlaanderen [Boek]
Stevens, M. \ Coeck, J. \ Vessem, J. van \ 2009
Om de dramatische achteruitgang van de Europese paling (Anguilla anguilla) tegen te gaan heeft de Europese ministerraad in 2007 de aalverordening uitgevaardigd (EG/1100/2007). De verordening verplicht elke lidstaat om tegen 2009 voor elk stroomgebied ...
help
Oorzaak bijensterfte blijft gissen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haverman, K. \ 2009
Er is momenteel veel aandacht voor bijensterfte. Wat is nu écht over de oorzaken? Spelen gewasbeschermingsmiddelen wel of geen rol?
help
Loss of life due to floods \ Journal of flood risk management [Artikel]
Jonkman, S.N. \ Vrijling, J.K. \ 2008
This article gives an overview of the research on loss of life due to floods. The limited information regarding this topic is presented and evaluated. Analysis of global data for different flood types shows that the magnitude of mortality is related ...
help
Hoogvliegers zijn doodvliegers : windmolens en vleermuizen gaan niet goed samen \ Boomblad [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2008
Dat vogels ten prooi vallen aan windmolens is bekend, en behoorlijk goed in kaart gebracht. Over de interactie tussen vleermuizen en windmolens is veel minder bekend. Zelfs niet of windmolens in Nederland een probleem vormen voor de vliegende zoogdie ...
help
Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden : studie naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van ganzen in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol zodanig te sturen dat het risico van vogelaanvaringen met vliegtuigen geminimaliseerd wordt [Boek]
Ebbinge, B. \ Cottaar, F. \ Kwak, R. \ 2007
Rondom Schiphol zijn ganzen aan het toenemen. Met name de Grauwe Gans in de zomermaanden en kolganzen en rietganzen in de wintermaanden kruisen regelmatig de vliegroutes van landende en stijgende vliegtuigen. Maatregelen worden voorgesteld die de dir ...
help
Vleermuizen en windenergie : analyse van effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen en windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek [Boek]
Limpens, H. \ Huitema, H. \ Dekker, J. \ 2007
In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken verkeren in een fase van renovatie. Off shore windparken, ...
help
Beperking van aanrijdingen met reeën in het Bergherbos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Belle, F. van \ Spek, G.J. \ 2007
Voor het beheer van het Bergherbos maakte Spek een inrichtingsplan, met als randvoorwaarde "een beperking van het aantal aanrijdingen met reeën, met zo weinig mogelijk afschot". De beheerder Natuurmonumenten grijpt liever niet naar het geweer.. Dit a ...
help
The ecological disturbance caused by fishing in the North Sea [Boek]
Greenstreet, S. \ 2007
Current knowledge of the ecological disturbance caused by fishing to marine fish and benthic invertebrate communities is reviewed. This review considers the various components of mortality caused by fishing (eg landings, discards, trawl escapees, etc ...
help
Zomersterfte spiering in het IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ 2007
In het kader van onderzoek naar de achteruitgang van spiering in het IJsselmeer is het fenomeen zomersterfte onderzocht. Dit is een massale vorm van sterfte waarbij het vaak gaat om grote aantallen, die gelijktijdig dood gaan
help
De vogels in de westelijke Eempolders na de landinrichting (1991 t/m 2002) [Boek]
Mooij, J. \ 2007
Vervolg op een vorige studie, die de jaren 1985 t/m 1990 omvatte. Sindsdien is er weer een aantal jaren aan vogelwaarnemingen gedaan. Deze rapportage beslaat (door achterstand) twee periodes van zes jaren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.