Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 139

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="nauwkeurigheid"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
PD test in a bottle saves time : milk test offers management benefits \ CowManagement [Artikel]
Wright, K. \ 2015
Pregnancy testing using milk samples is very accurate. It helps identify cows for veterinary attention and it is saving one young dairy farming family time as they strive to manage more cows and get the best from their herd.
help
Vergelijking DSS proeven bij vijf laboratoria [Boek]
Greeuw, G. \ 2015
Het onderzoek naar verschillen tussen de vijf laboratoria, die direct simple shear proeven (DSS proeven) kunnen uitvoeren in Nederland heeft resultaten opgeleverd, die een verklaring kunnen vormen voor de waargenomen variaties in DSS resultaten op ve ...
help
Nauwkeurigheid waterstandsmetingen vanaf een meetpaal : fase 2. uitwerking [Boek]
Wenneker, Ivo \ Jacobsen, Niels \ 2015
De in dit document geadresseerde vraag luidt: 'Wat is de nauwkeurigheid van waterstandsmetingen vanaf meetpalen?'. Voor de drie in Nederland gebruikte meetconfiguraties (radar, ONM, stappenbaak) is deze vraagstelling nader onderzocht.
help
Solve the gene jigsaw : take breeding to the next level with heifer genomic-testing service \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2014
For many producers, genomic testing heifers could provide the final piece of the breeding ‘puzzle’. And a new service, set to be launched by NMR at the Livestock Event, could be the next step to speed up your herd’s genetic progress. We spoke to two ...
help
Grondwaterstand handmatig meten blijkt best nauwkeurig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2014
Het valt reuze mee met de nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden. Wie de grondwaterstand op een zeer traditionele manier meet (via meetlint in de peilbuis) of met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal, maakt meetfouten van ...
help
Ammoniak: een lastig gas : meetmethoden, verspreiding en effecten ter discussie \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
Er is de laatste tijd veel te doen over ammoniak. Kloppen de gehanteerde normen wel, en hoe betrouwbaar zijn de metingen? Hebben de emissiebeperkende maatregelen wel effect? Dit artikel licht deze drie aspecten van de discussie nader toe.
help
Akelig nauwkeurig : Vibro Crop Intelli \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Horst, A. van der \ 2014
De Vibro Crop Intelli-schoffelmachine van Kongskilde staat niet alleen in de belangstelling van biologische boeren. Ook gangbare boeren, zoals Allan Mathiesen die in het Deense Årre een gemengd bedrijf runt, ervaren de voordelen.
help
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden \ H2O online [Artikel]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2014
In Nederland worden veel grondwaterstanden gemeten. Vanouds gebeurt dit handmatig door een dompelklokje aan een meetlint in een peilbuis te laten zakken, of, geavanceerder, met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal. Tegenwoordig worden ook ...
help
Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Een goed bodembeleid gaat tegenwoordig niet meer alleen om het peil van de grondwaterstand of aanwezigheid van zware metalen, PAK's of te veel meststoffen. Het gaat ook om de temperatuur van het grondwater. Oorzaak hiervan is de populariteit van syst ...
help
Samen sterk voor de beste data : noodzaak van nauwkeurige neerslagmetingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schuurmans, H. \ 2014
Dat nauwkeurige neerslagmetingen en voorspellingen van groot belang zijn voor de watersector is duidelijk. Gerard van Steenhoven, directeur van het KNMI, sprak onlangs op een symposium de ambitie uit om niet alleen de kwaliteit van de metingen te ver ...
help
Influence of sampling strategies on the estimated nitrous oxide emission from wastewater treatment plants \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Baets, B. De \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Eveline, I.P. \ 2013
In the last few years, the emission of nitrous oxide from wastewater treatment plants has become a topic of increased interest, given its considerable impact on the overall climate footprint of wastewater treatment plants. Various sampling strategies ...
help
New PD milk test arrives : one phone call away from auto PD testing using the milk sample \ CowManagement [Artikel]
Wright, K. \ 2013
A long-awaited PD (pregnancy diagnosis) test using individual milk samples has arrived. Recommended as a follow up to a vet PD diagnosis, the new test is hassle free for both producers and cows and is proving highly accurate. And just detecting one o ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische com ...
help
Opinie: fouten bij grondwaterstandwaarnemingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ 2013
Recentelijk is door Alterra onderdeel van Wageningen UR een rapport geschreven over het meten en interpreteren van grondwaterstanden (H. Ritzema e.a., 2012. Meten en interpreteren van grondwaterstanden. Alterra-rapport 2345). Het onderzoek heeft een ...
help
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden en stijghoogtes : verslag van een veldexperiment [Boek]
Knotters, M. \ Meij, T. de \ Pleijter, M. \ 2013
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van handmetingen van grondwaterstanden en stijghoogtes in een experiment met zestien buizen en zestien waarnemers. We analyseerden hierbij het effect van het type ...
help
Onzekere ruwheid in riviermodellen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Warmink, J.J. \ 2013
In het Nederlandse rivierbeheer wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen voor het berekenen van de maatgevende waterstanden, die worden gebruikt voor het dimensioneren van de (primaire) waterkeringen. Bij de afdeling Waterbeheer van de Univ ...
help
Meten van het bodemprofiel van riolen met een rijdende camera \ WT-afvalwater [Artikel]
Dirksen, J. \ Pothof, I. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2013
Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het meten van het bodemprofiel met een rijdende camera. Meten van het bodemprofiel is zinvol na constructie van een riool of als je verwacht dat de verticale positie va ...
help
Hoogtedata beheerpakket \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Breemen, D. van \ Schrojenstein Lantman, J. van \ Lamers, M. \ 2013
In tijden van bezuinigingen zijn gemeenten gebaat bij iedere besparing. De inzet van het Actueel Hoogtebestand Nederland - 2 (AHN-2) voor het controleren of actualiseren van data in het rioolbeheerpakket draagt hieraan bij. Gemeente Alkmaar heeft een ...
help
Effectievere normering van boezemkades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duijkers, M. \ Pleumeekers, O. \ Hollanders, P. \ 2012
De normering van boezemkades heeft betrekking op de kans op schade als gevolg van een doorbraak van een boezemkade. Met vernieuwde basisgegevens, technologieën en simulaties kan men de normering van boezemkades gedetailleerder uitvoeren. Zo is de nor ...
help
Maatwerk voor normering en toetsing boezemkades \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duijkers, M. \ Kampman, D. \ Poort, M. \ 2012
Op de huidige wijze, waarop boezemkades genormeerd en getoetst worden, is het gangbaar om relatief hoge veiligheidsmarges te hanteren. Hierdoor is de toetsuitkomst veilig maar vrij conservatief. Op basis van nieuwe informatie, technologie en inzicht ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.