Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ontwikkelingsplanning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Introduction landscape architecture and planning: theory [Collegedictaat]
Jaarsma, C.F. \ Carsjens, G.J. \ Duineveld, M. \ Jong, E. de \ Kleinrensink, G. \ 2009
help
2050 Nederland is nooit af \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2008
Schets van een veranderd Nederland; met verklarende woordenlijst. Vier landsdelen, de Randstadmetropool, uitbreiding van de HSL en de SGS, wonen buiten de dijken, bruisende steden waar het stadswonen een nieuwe dimensie heeft gekregen en de 'vreemde' ...
help
NederLandBovenWater website als prikkel voor gebiedsontwikkeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
2007
Vanuit de overtuiging dat gebiedsontwikkeling een succes kan worden hebben Habiforum en Nirov het initiatief genomen voor het programma NederLandBovenWater (2007-2009). Met een nieuwe en uitgebreide website willen zij beschikbare kennis en inzichten ...
help
Nederland Later : nu acties nodig voor de termijn van 2040 [Thema: De Ruimtelijke agenda] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
Kuiper, R. \ Kuijpers, M. \ Geurs, K. \ 2007
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft in kaart gebracht hoe Nederland er uit kan zien in 2040 als de overheid persistente problemen in samenhang aanpakt, zoals klimaatverandering en behoud van biodiversiteit. Samenhang ligt aan de basis van 'du ...
help
Theoretisch kader ontwikkelingsplanologie en verevening [Presentatie]
Pleijte, M. \ [2007]
Presentatie door Marcel Pleijte (Alterra) van de resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een theoretisch kader voor ontwikkelingsplanologie en vereveningsvraagstukken. Bij het ontwikkelen van het theoretisch kader is met 5 verschillende ...
help
Nederland vol? Beter overleg geeft ruimte \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Olbertijn, G. \ 2006
Ambtenaren en MKB-ondernemers kunnen elkaar vaak moeilijk vinden. Alleen al beter luisteren leidt veelal tot afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn
help
Een confetti van bouwplannen : de nieuwste Kaart van Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Hendriks, M. \ 2006
De nieuwste editie van de nieuwste kaart van Nederland toont 7700 ruimtelijke plannen tot 2015. Bij de presentatie door NIROV geven ruimtelijke opiniemakers een beeld van de huidige stand van zaken in de Nederlandse planologie. Dit artikel doet versl ...
help
Exploring the use of multi-agent systems for interactive multi-actor spatial planning [Proefschrift]
Ligtenberg, A. \ 2006
Multi-Agent Systems (MAS) lijken een bijdrage te kunnen leveren aan het beter modelleren en begrijpen van de complexiteit van een interactief multiactor ruimtelijk planningsproces. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was daarom het verken ...
help
Haren en de strijd om het mensenlandschap \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Foorthuis, W. \ Herngreen, R. \ 2003
Haren experimenteert met een nieuwe manier van planvorming. Allerlei mensen van binnen en buiten de gemeente zijn betrokken bij het maken van een landschapsontwikkelingsplan, om lokaal draagvlak te creëren voor de Regiovisie Groningen-Assen 2030, en ...
help
Recepten voor vernieuwing in het oude landschap \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2003
Volgens het omgevingsplan van de provincie Groningen moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten bij de bestaande landschappelijke kwaliteiten en bij de cultuurhistorische kenmerken van de streek. Oude landschappelijke structuren en elementen ...
help
De nieuwe kaart van Nederland : democratisering van de ruimtelijke ordening \ Geografie [Artikel]
Coops, R. \ 2002
Digitaliseren van ruimtelijke plannen heeft de aandacht: zowel een kaart, website, als CD-Rom is ontwikkeld
help
Natuurontwikkeling in de voormalige Oosterschelde \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Voeten, B.A.J. \ 2000
Een natuurrandzone, gelegen in het Markizaat van Bergen op Zoom, die meer behelst dan alleen een bufferzone; 7 functies zijn onderscheiden
help
Ontspannen wonen in Friesland, maar spanning aan het water \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Karstkarel, P. \ 2000
Het verkwanselen van ruimtelijk-structurele kwaliteiten van/in dorpen ten gunste van nieuwbouwwijken. De dorpsstructuur en de waarde van het landschap gaan hierdoor achteruit
help
Grote twijfel aan de zin van nieuwbouwplannen in Zuid-Limburg : demografie speelt landschapsbehoud in de kaart \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Stege, C. ter \ 1999
De Vinex-bouwplannen voor het middengebied in de westelijke Mijnstreek houden te weinig rekening met de vergrijzing. Alternatief: beter gebruik van de bestaande woningvoorraad. Het voor de ecologische hoofdstructuur belangrijke gebied tussen Sittard ...
help
Projectontwikkelaars azen op uw grond : aantrekkelijk bod kent (fiscale) prijs \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Izeren, E. \ 1999
Het belang van advies
help
De kust als ordenend principe? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heldens, W.G.M. \ 1999
Over het huidige en in ontwikkeling zijnde beleid m.b.t. bouwen aan de zandige Noordzeekust. Enerzijds zijn de veiligheidsbelangen gebaat bij de mogelijkheid van een flexibel en dynamisch kustbeheer, anderzijds zijn er maatschappelijke en economische ...
help
Agrariers Biologisch Centrum in Lelystad-Noord voelen zich bedreigd : vrees voor "invasie" andere bedrijvigheid blijft \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Tijsseling, E. \ 1998
help
De stad in Nederland met zijn ontwikkeling in het stadsgewest [Boek]
Rijksplanologische Dienst \ 1998
help
Nieuw land ontwikkelen : zinnig of onbezonnen? : advies over de zinnigheid van nieuw land-oplossingen voor mainports, woningbouw, landbouw, natuur of recreatie [Boek]
Noord, J. van \ Boois, H.M. de \ Borgman, J. \ 1997
help
Voorontwerpplan milieu-effectrapportage Krimpenerwaard : [voorstellen herinrichting Krimpenerwaard] [Boek]
Anema, K. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.