Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 235

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ontwikkelingsplanning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Grensland : atlas, essays en ontwerp : geschiedenis en toekomst van het grenslandschap = Border land : atlas, essays and design : history and future of the border landscape [Boek]
Eker, M. \ Houtum, H. van \ Cock, H. \ Clercq, P. le \ cop. 2013
Landschap wordt aan beide zijden van een grens anders beleefd, gebruikt en verbeeld. Dat maakt de inrichting ervan interessant. Nu Europese grensgebieden door de Europese eenwording een nieuwe rol krijgen, is het tijd de betekenis van de grens en het ...
help
Nederlandse groenbedrijven op handelsmissie: golfregio wil duurzamer groen \ De groene stad [Artikel]
Wetten, J. van \ 2012
Ook in de rijke Arabische Golfregio dringt het besef door dat de inrichting en het beheer van de publieke ruimte duurzamer moet. Een handelsmissie onder leiding van Doeke Faber verkende de Nederlandse kansen bij de ontwikkeling van groene steden. Wat ...
help
Interview [met] Peter van Rooy : 'Politiek en bestuur zelf frustreren ruimtelijk beleid' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2008
Nederland is het land van de Homo Economicus, van het korte termijn denken, van het sectorale denken. Aldus Peter van Rooy, die al ruim twintig jaar betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, als zelfstandig adviseur en projectleider ...
help
2050 Nederland is nooit af \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2008
Schets van een veranderd Nederland; met verklarende woordenlijst. Vier landsdelen, de Randstadmetropool, uitbreiding van de HSL en de SGS, wonen buiten de dijken, bruisende steden waar het stadswonen een nieuwe dimensie heeft gekregen en de 'vreemde' ...
help
Valt er wat te leren van een andere planningscultuur? (2) \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kruit, J. \ Salverda, I. \ 2007
Sheffield, Lille en Utrecht hebben min of meer vergelijkbare problemen met groen in de stad. De manier waarop met deze problemen wordt omgegaan, loopt nogal uiteen. Dit artikel gaat o.a. in op het ontwerp Park Jean Baptiste Lebas (West8 urban design)
help
Er zit vaart in de tien lokaties \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2006
De glastuinbouw in Noord-Holland neemt een grote vlucht. Dat blijkt uit een ronde langs de zogenoemde tien lokaties. Er zit vaart in de ontwikkeling van de meeste van de tien glastuinbouwlockaties buiten het westen. Een overzicht
help
Informeel contact als bouwsteen voor internationale samenwerking: Duits werkbezoek bij Waterschap Velt en Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Plas, M. van der \ 2006
Het Waterschap Velt en Vecht en het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hebben het afgelopen jaar hun samenwerking verder verdiept. Als gevolg daarvan was Harald Emmerich van het NLWKN vier weken op w ...
help
Stille revolutie op het platteland : De Reconstructie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2006
Onder de programmatitel 'De Reconstructie' werken boeren, overheden, bewoners en landschapsbeheerders samen aan een jarenlang lopend traject om vooral het platteland op de zandgronden van Nederland te revitaliseren. Ook de waterschappen doen intensie ...
help
Een confetti van bouwplannen : de nieuwste Kaart van Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Hendriks, M. \ 2006
De nieuwste editie van de nieuwste kaart van Nederland toont 7700 ruimtelijke plannen tot 2015. Bij de presentatie door NIROV geven ruimtelijke opiniemakers een beeld van de huidige stand van zaken in de Nederlandse planologie. Dit artikel doet versl ...
help
Karakteristieke processen van ontwikkelingsplanologie : een onderzoek naar interactie en macht in theorie en praktijk [Studentenverslag]
Santen, J.B.S. \ 2006
Interactie en macht zijn bij ontwikkelingsplanologie nauw aan elkaar verwant. Dit onderzoek onderbouwt theorie met de praktijk van: Bloemendalerpolder (Muiden, Weesp), Groene Uitweg (gebied begrensd tussen IJmeer, A9, A2, Loenen, Hilversum), Haarlemm ...
help
Exploring the use of multi-agent systems for interactive multi-actor spatial planning [Proefschrift]
Ligtenberg, A. \ 2006
Multi-Agent Systems (MAS) lijken een bijdrage te kunnen leveren aan het beter modelleren en begrijpen van de complexiteit van een interactief multiactor ruimtelijk planningsproces. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was daarom het verken ...
help
Masterplan Stolwijkersluis [Boek]
Stoep, H. van der \ Brink, A. van den \ 2006
help
Tien lokaties voor glastuinbouw tekenen zich duidelijker af \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2005
Het wordt steeds duidelijker welke van de tien afgesproken projectlokaties niet van de grond komen. Terwijl Bergerden en de Koekoekspolder vol op stoom zijn, is Luttelgeest II dit jaar definitief afgevallen. In andere gebieden, zoals de Zuidplaspolde ...
help
Samenwerken in de Eurodelta : kansen voor de positieversterking van Nederland, België en Duitsland in het economisch kerngebied van continentaal Noordwest Europa [Boek]
Raad voor Verkeer en Waterstaat \ 2005
help
De nieuwe kaart van Nederland : democratisering van de ruimtelijke ordening \ Geografie [Artikel]
Coops, R. \ 2002
Digitaliseren van ruimtelijke plannen heeft de aandacht: zowel een kaart, website, als CD-Rom is ontwikkeld
help
Interview [met] Adri Duivesteijn : maak ruimtelijk beleid zichtbaar en tastbaar \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Bayer, M. \ 2002
De ruimtelijke ordening als maatschappelijk proces is de visie van kamerlid Duivesteijn
help
Deltametropool gebaat bij duidelijker regionale identiteit Randstad \ Geografie [Artikel]
Meijers, E. \ 2002
Gedwongen door de toenemende internationale concurrentie willen de steden in de Randstad meer samenwerken en zich internationaal profileren als Deltametropool. Zo'n positionering heeft alleen kans van slagen als de inwoners zich Randstedelingen gaan ...
help
Parkstad Nederland : stad wordt land wordt stad [Boek]
Dinther, M. van \ Kadijk, J. \ 2002
help
Hazewinkel: meer drive naar kwaliteit nodig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2002
De mening van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin over de bouwfraude en de wens om op nieuwe contractvormen over te stappen
help
Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling : maatschappelijke verkenning [Boek]
Projectteam Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.