Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="ontwikkelingsplanning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Industriële vervuiling aanpakken met beplanting \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2013
Over het IJ in Amsterdam-Noord ligt industriegebied Buiksloterham, een deels verlaten industriegebied dat vervuild is met onder meer zink, koper en lood.
help
Duurzaam investeren in recreatie en ruimte : 10 innovatieve ondernemers in beeld [Boek]
Sleiffer, D. \ [2011]
De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. De ambitie is recreatie en toerisme tot een g ...
help
Het Duivendrechtse Veld: transformatie van een achtertuin \ Geografie [Artikel]
Jonker, A. \ 2009
Het Duivendrechtse Veld was lange tijd een achtertuin van Amsterdam met typische stadsrandfuncties als volkstuinen en sportvelden, terwijl het op het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt. Pas recent worden de ontwikkelingsmogelijkheden van d ...
help
Raad van State zet milieuorganisaties buitenspel \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ Kuiper, R. \ 2009
Nog niet zo lang geleden golden milieuorganisaties als burgerorganisaties die toezagen op de rechtmatigheid van de verlening van milieu- en natuurvergunningen door lagere overheden. De laatste jaren klinkt het geluid dat veel beroepen bij de Raad van ...
help
Ontwerpen aan het Wieringerrandmeer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Strootman, B. \ Bout, J. van den \ 2009
Twintig jaar werd het idee geopperd om een nieuw meer aan te leggen ten zuiden van het voormalige eiland Wieringen. Inmiddels is de planvorming vergevorderd en wordt binnen twee jaar met de realisatie begonnen. Dit is een tweede bijdrage binnen de re ...
help
Vitaliteit van de tuinbouw in Heemskerk [Boek]
Stokkers, R. \ Meer, R. van der \ 2009
In het gebied Heemskerkerduin en Noorddorp is onduidelijkheid over de toekomst. Vorig jaar moest het bestemmingsplan herzien worden. Werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ merkte dat er veel onrust heerst bij de tuinders over de toekomst van het Heemskerkerdu ...
help
ILG-bestuursovereenkomsten sorteren effect, maar... delft integrale gebiedsontwikkeling het onderspit? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Ark, R. van \ Jong, D. de \ 2008
De prestatieafspraken krachtens het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG) blijken een sjabloon voor de aanpak van de gebiedsopgaven. Dit wringt met de filosofie van het ILG om de gebieden centraal te stellen. Het zou helpen als het rijk ...
help
Tijdelijke natuur, permanente winst [Boek]
Lingsma, T. \ 2008
In Nederland liggen hele stukken grond braak die tijdelijk veranderd kunnen worden in prachtige natuurgebiedjes. Vaak zijn het plekken dicht bij de steden, waar de vraag naar ruimte om te recreëren het grootst is. Het gaat om percelen die wachten op ...
help
Gebiedsconcessie: een omstreden nieuwkomer \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Heurkens, E. \ Hobma, F. \ Zeeuw, F. de \ 2008
Gebiedsconcessies zijn een betrekkelijk nieuwe verschijning in de ruimtelijke ontwikkeling. Op initiatief van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling van TU Delft discussieerden ontwikkelaars, wethouders, adviseurs en wetenschappers in het voorjaar ...
help
Perspectief voor ruimtelijke ordening Randstad op lange termijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Het wordt met name in de Randstad risicovoller, natter, maar soms ook droger, zouter en de bodem daalt verder. In de rapportage 'Delta in Zicht' vertaalde Rijkswaterstaat Waterdienst onlangs alle noodzakelijke opgaven op het gebied van water en ruimt ...
help
Maak een landgoed op eigen grond \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2008
Heeft u meer dan vijf hectare aaneengesloten grond? Dan kunt u wellicht een nieuw landgoed oprichten. Sinds een aantal jaren geven de meeste provincies hiervoor toestemming. Het oprichten van een nieuw landgoed wil zeggen dat er een landhuis van allu ...
help
Het platteland is de achtertuin van de stad \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Ypma, T. \ 2008
Platteland bestaat in Nederland niet meer. Het groen dat er nog is, is eigenlijk de achtertuin van de stad. Dat vinden sommige planologen en beleidsmakers, die daarmee ook menen dat het platteland voor stadsbewoners moet worden ingericht. Wat vinden ...
help
NederLandBovenWater website als prikkel voor gebiedsontwikkeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
2007
Vanuit de overtuiging dat gebiedsontwikkeling een succes kan worden hebben Habiforum en Nirov het initiatief genomen voor het programma NederLandBovenWater (2007-2009). Met een nieuwe en uitgebreide website willen zij beschikbare kennis en inzichten ...
help
Het groene dilemma ; rijke stadsnatuur tart ruimtelijk beleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. v.d. \ 2007
Stedelijke biodiversiteit blijkt vaak veel groter te zijn dat de biodiversiteit van het Nederlandse landelijke gebied. De vraag is of dat een argument is om juist de ecologisch arme weide- en bosgronden, en het platgespoten platteland te gaan ontwikk ...
help
Interview [met] Boudewijn Goudswaard : snel werken aan de canon voor cultureel erfgoed ruimtelijke ontwikkeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2007
Als op 1 september de nieuwe Monumentenwet van kracht wordt, is dat geen nieuwe last, maar een kans om betekenisvolle plekken in stad en land te creëren, meent Boudewijn Goudswaard. Zijn archeologisch adviesbureau Archeologic in Woerden helpt provinc ...
help
Nederland Later : nu acties nodig voor de termijn van 2040 [Thema: De Ruimtelijke agenda] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
Kuiper, R. \ Kuijpers, M. \ Geurs, K. \ 2007
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft in kaart gebracht hoe Nederland er uit kan zien in 2040 als de overheid persistente problemen in samenhang aanpakt, zoals klimaatverandering en behoud van biodiversiteit. Samenhang ligt aan de basis van 'du ...
help
Oude (familie-)bedrijven bakens in het sociaal-economische landschap : 'gemiste kans ruimtelijk beleid' \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Brouwer, A.E. \ Gijzen, M. \ 2007
In 2005 kende Nederland 362 bedrijven die zijn opgericht voor 1851. het zijn bakens in het economische landschap. Voor het overgrote deel zijn de oude bedrijven familiebedrijven die sterk geworteld zijn in de plaatselijke economie. Ze zijn vaak al ve ...
help
'Door rood komt het groen er zeker' \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2006
Het lijkt een contradictio in terminis: bedrijven en woningen inplannen om het groen de ruimte te geven. Toch is bouwen een manier om geld bijeen te brengen voor de aanleg van groen. Voor de gemeente Rotterdam garandeert een rood-voor-groenconstructi ...
help
Nieuwe Buitenplaatsen en Landgoederen Haalbaar of niet? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Heerooms, R. \ Maussen, S. \ Ven, L. v.d. \ 2006
Aan de Technische Universiteit van Eindhoven is onderzoek verricht naar de aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van Nieuwe Buitenplaatsen en Landgoederen en op welke wijze deze aspecten met elkaar in verband kunnen worden gebracht zodat de ...
help
Een confetti van bouwplannen : de nieuwste Kaart van Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Hendriks, M. \ 2006
De nieuwste editie van de nieuwste kaart van Nederland toont 7700 ruimtelijke plannen tot 2015. Bij de presentatie door NIROV geven ruimtelijke opiniemakers een beeld van de huidige stand van zaken in de Nederlandse planologie. Dit artikel doet versl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.