Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="opbrengsten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Simulation of plant production in arid regions : a hierarchical approach \ Arid-land ecosystems : structure, functioning and management [Hoofdstuk uit boek]
Keulen, H. van \ Wit, C.T. de \ 1981
help
Kanker, een probleem bij de teelt van appel \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Scheer, H.A.T. van der \ 1981
In Nederland is kanker nog steeds de meest gevreesde schimmelziekte in de appelteelt. De bestrijding is moeilijk en arbeidsintensief en de produktieverliezen kunnen ernstig zijn. In 1975 werd een onderzoek verricht naar het produktieverlies waarbij b ...
help
Rapport fabrieksaardappelteelt interessant discussiestuk \ Informa : maandblad voor de leden/aandeelhouders van Avebe [Artikel]
1981
Niet iedereen is er gerust op dat de fabrieksaardappelteelt in de toekomst op de huidige basis kan worden voortgezet (1,5% opbrengststijging per jaar). In het najaar van 1978 heeft opnieuw een groep aardappeldeskundigen zich over deze problematiek ge ...
help
Het gedrag van M&B 25, 105 -bomen in de boomgaard \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Wertheim, S.J. \ 1981
Uit de proefgegevens wordt geconcludeerd dat door het toepassen van een bespuiting met M&B 25, 105 op ongeveer 70 cm hoog gewas te vroege scheuten ontstonden waardoor in de boomgaard de produktie in de beginjaren werd verhoogd
help
Zaaitijden en korrelopbrengsten bij wintergerst \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Kuizenga, J. \ 1981
De vraag is of de optimale zaaitijd van wintergerst voor de diverse teeltgebieden in ons land gelijk is. Uit de resultaten van de proeven uit het noorden van het land (Nieuw-Beerta) blijkt een tijdige zaai in de laatste helft van september gewenst. D ...
help
De vooruitgang in opbrengst bij wintertarwe in de periode 1940-1980 \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Vos, N.M. de \ Sinke, J. \ 1981
In dit artikel wordt geanalyseerd welke bijdrage rasverbetering en teeltverbetering hebben geleverd aan de vooruitgang in opbrengst gedurende de afgelopen 40 jaar. Een vergelijking van oudere en nieuwere rassen, beide geteeld onder zo veel mogelijk o ...
help
Water use and water-use efficiency of wheat and barley in relation to seeding dates, levels of irrigation and nitrogen fertilization \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Singh, K.P. \ Kumar, V. \ 1981
help
Wel of geen doorgroeide compost. 3 \ De champignoncultuur [Artikel]
Brienen, F. \ 1981
Ondanks de grote verschillen in de kostprijs bij de verschillende teeltsystemen blijkt het inkomen in veel mindere mate te verschillen. Uit de berekeningen blijkt verder dat in alle gevallen de teelt op doorgroeide compost het hoogste ondernemersinko ...
help
Van schermen word je wijzer \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
1981
Ervaringsgegevens van drie tomatenbedrijven waar met een energiescherm wordt gewerkt. Zowel bij de dichte als de geweven folie treden condensproblemen op, maar bij de dichte folie is dit euvel veel ernstiger. Binnen afzienbare tijd kan dit probleem o ...
help
Mais als ruwvoederteelt. 1. Deegrijpe mais in Belgie: enkele fytotechnische en fysiologische aspecten \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Ledent, M. \ Ledent, J.F. \ Foucart, G. \ 1981
De huidige adviezen inzake de teelt (vruchtopvolging, bemesting, uitzaai, oogsten) van deegrijpe mais in Belgie zijn hierin samengevat. De problemen betreffende de groei bij lage temperatuur (in het begin en op het einde van het seizoen) worden behan ...
help
Graslanduitbating. 2. Stikstofbemesting als kwantitatieve en kwalitatieve produktiefaktor van gras \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Carlier, L.A. \ Limbourg, P. \ Behaeghe, T.J. \ Toussaint, B. \ Andries, A.P. \ 1981
Het opdrijven van de stikstofbemesting op grasland heeft een aantal merkwaardige gevolgen zowel voor de grasproduktie als voor de botanische en chemische samenstelling. Door het manipuleren van de stikstof als groeifactor kan de grasproduktie ten del ...
help
Vergelijking van de opbrengst en de economie van de mais- en de voederbietenteelt - keuze elementen \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Legros, R. \ Kerten, J.L. \ 1981
Na een periode van belangrijke uitbreiding in alle veeteeltstreken (in Belgie), met inbegrip van de Ardennen, kent het voederbietenareaal sinds ca 20 jaar een continue achteruitgang. Sinds korte tijd is er echter opnieuw belangstelling voor dit gewas ...
help
Achtergronden van aaltjesbestrijding. 2. Voorkomen van opbrengstvermindering door aaltjesaantasting \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Seinhorst, J.W. \ 1981
Na een bespreking van de rol van de vruchtwisseling bij het terugbrengen van aaltjesbesmetting, wordt de teelt van resistente cultivars, ofwel slechte waardplanten, beschouwd. Vervolgens worden de chemische bestrijdingsmogelijkheden belicht, alsmede ...
help
Vermindering van voedselverliezen in de ontwikkelingslanden \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Schulten, G.G.M. \ Roorda, F.A. \ 1981
help
A parametric crop water use model \ Water resources research [Artikel]
Burt, J.E. \ Hayes, J.T. \ O'Rourke, P.A. \ Terjung, W.H. \ Todhunter, P.E. \ 1981
help
Wel of geen doorgroeide compost. 4 \ De champignoncultuur [Artikel]
Brienen, F. \ 1981
Bij de keuze van al dan niet overschakelen op doorgroeide compost in de champignonteelt zijn niet alleen kosten en opbrengsten van belang; ook organisatorisch wil men de gevolgen kennen. In het eerste artikel (De Champignoncultuur (1981) no. 3) is ui ...
help
Teelt van mais kan nog beter \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Hengel, H. van den \ 1981
Over opbrengst, bemesting (drijfmest en rijenbemesting), vruchtwisseling en bodem met betrekking tot de teelt van snijmais. Dit jaar is er in ons land 144000 ha mais geteeld, een record. In de praktijk zijn opbrengstvariaties vastgesteld van 8-18 ton ...
help
A climatological consideration of the transference of agricultural technology \ Agricultural meteorology [Artikel]
Chang, J.H. \ 1981
help
Vruchtwisseling en bedrijfseconomie \ Themadag vruchtwisseling : inleidingen gehouden tijdens de themadag vruchtwisseling op 24 februari 1981 [Hoofdstuk uit boek]
Cevaal, P.K. \ 1981
Het blijkt dat afhankelijk van het opbrengstniveau en de onderdrukking van de opbrengstdepressies de optimale teeltfrequentie voor de consumptie-aardappelen 25-33% bedraagt. Bij de pootaardappelen, met minder opbrengstproduktie ten gevolge van teeltf ...
help
Vruchtwisseling en gewasopbrengst. 1. Bouwplannenproef De Schreef \ Themadag vruchtwisseling : inleidingen gehouden tijdens de themadag vruchtwisseling op 24 februari 1981 [Hoofdstuk uit boek]
Hoekstra, O. \ 1981
Na 18 jaar bestudering van de vruchtwisselingsproef van 14 bouwplannen op de proefboerderij "De Schreef" zijn de resultaten hiervan vastgelegd in dit artikel. In de eerste plaats is gekeken naar het effect van een varierend aandeel rooivruchten (aard ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.