Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 150

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="opstandsontwikkeling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Vries, S de \ Kopinga, J. \ 2016
De aantalsveranderingen van bosvogelsoorten zijn zo groot dat dit doet vermoeden dat er iets wezenlijk veranderd is in het bosecosysteem. Omdat verschillende, ecologisch vergelijkbare soorten tegengestelde trends laten zien, is het echter moeilijk in ...
help
Natuurlijke ontwikkeling: de verandering van inzichten door bosreservatenonderzoek \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ 2011
De afgelopen decennia zijn zowel de bossen als het bosbeheer in ons land ongekend veranderd. De aanleiding is algemeen bekend: zware stormen en felle discussies over de natuurlijkheid van bossen en andere natuur in de jaren 1970-80
help
Zelfregulerende bossen : een modelstudie naar effecten van 'niets doen' en actief beheer op ontwikkelingen in bosstructuur [Boek]
Schelhaas, M.J. \ Wijdeven, S.M.J. \ Werf, B.W. van der \ 2005
In deze modelstudie worden de effecten van 'niets doen' en actief beheer onderzocht op de bosontwikkeling en structuurvariatie. Hiervoor is een model verder ontwikkeld en zijn koppelingen gelegd met monitoringsdatabestanden en analyse- en visualisati ...
help
Van bomen naar bossen : het bosbeheer en -beleid van Natuurmonumenten geëvalueerd \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dirks, P. \ Ploeg, N. van der \ 2004
Een evaluatie van twintig jaar bosbeleid en bosbeheer in de terreinen van Natuurmonumenten, met vooral aandacht voor de ontwikkeling van de natuurwaarden in de bossen. Sinds 1984 is doelstelling houtproductie vervangen door het streven naar meer natu ...
help
Ruggesteun voor blessers. Tien tips \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Klingen, S. \ 2004
Bij het blessen wordt in hoge mate bepaald hoe het bos zich zal ontwikkelen, alle beleidsnotities en beheersplannen ten spijt. Desondanks krijgen blessers, die vaak laag in de organisatie staan, weinig begeleiding en ondersteuning. Daarom tien tips v ...
help
Gaten in het bosbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wijdeven, S.M.J. van \ Willems, A. \ Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ 2004
Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op ...
help
Explosieve bosontwikkeling Meerssenerbroek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Langeveld, N. \ Kort, S. de \ Damhuis, W. \ Oijen, E. van \ 2003
In opdracht van Stichting Ark is onderzoek verricht naar bosontwikkeling en bossamenstelling op voormalige landbouwgrond
help
Nederland...populierenland \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Website met meer informatie
Jansen, P. \ 2003
De populier is, anders dan vroeger, geen populaire boom meer en verdwijnt in hoog tempo uit het Nederlandse landschap. Aandacht voor het grote landschappelijke en cultuurhistorische belang van de populier in Nederland, en de mogelijkheden om de natuu ...
help
Natuurlijke verjonging: van kleine naar grote gaten \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Wijdeven, S.M.J. \ Berg, C. van den \ Oosterbaan, A. \ 2003
Resultaten van een analyse van de natuurlijke verjonging in relatie tot de gatgrootte op 240 geïnventariseerde verjongingsplekken in naaldbossen op de hoge zandgronden. De grootte van de gaten varieerde van kleine gaten (1 maal de boomhoogte) tot vla ...
help
Bosreservaten in Nederland: nu en straks \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Clerkx, A.P.P.M. \ Wijdeven, S.M.J. \ Bijlsma, R.J. \ 2003
De achtergronden en opzet van het in 1987 ingestelde langjarige Programma bosreservaten, de resultaten tot op heden, en de thema's die in de nabije toekomst aan de orde komen. De tot nu toe verkregen onderzoeksresultaten leverden nieuwe inzichten op, ...
help
Verjonging en ontwikkeling van oude bossen op Landgoed Middachten : Pro Silva excursie oktober 2002 \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Wolf, R. \ Borkent, I. \ Houtzagers, M. \ 2003
De rijke standplaats en het decennia lange natuurvolgende bosbeheer hebben gezorgd voor een zeer gevarieerde bosstructuur op Landgoed Middachten. Diverse opstanden werden kritisch bekeken op houtproductie en -kwaliteit en mogelijkheden voor toekomsti ...
help
Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Olsthoorn, A.F.M. \ 2003
In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdrogin ...
help
Esdoorn een probleem?? : ervaringen met esdoornbeheer in de gemeente Den Haag \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Houtzagers, M.R. \ 2003
Beschrijving van het bosbeheer in de stad Den Haag, met speciale aandacht voor de beheersbaarheid van esdoorns in de stadsbossen. Via geïntegreerd bosbeheer streeft de gemeente naar gemengd en structuurrijk bos; het aandeel esdoorn in het kronendak m ...
help
Pro Silva beheer en monitoring \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Houtzagers, M.R. \ 2003
Verslag van de voorjaarsexcursie van Pro Silva op landgoed Groote Slink/Bunthorst in de Peel. De excursie stond in het teken van de bruikbaarheid van de Woodstock-inventarisatiemethode, die nuttige informatie geeft over zowel natuur als houtproductie ...
help
Spontane ontwikkeling van bos: gevolgen voor flora en vegetatie \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Siebel, H.N. \ 2003
In dit eerste artikel in de nieuwe reeks met als thema 'de gevolgen van niets doen voor ...' komt aan de orde welke gevolgen het meer natuurlijke bosbeheer van de laatste decennia heeft voor de bosflora en vegetatie. Voor eikenbossen, beukenbossen en ...
help
Structural development in ageing Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in western Europe = Structuurontwikkeling in oudere bestanden van grove den (Pinus sylvestris L.) in West-Europa [Proefschrift]
Kint, V. \ 2003
help
Voorjaarsexcursie Pro Silva: grensoverschrijdende toekomstbomen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Houtzagers, M.R. \ 2002
Verslag van de gezamenlijke voorjaarsexcursie van Pro Silva Nederland en België in het grensoverschrijdende natuurgebied Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide tussen Bergen op Zoom (NB.) en Kalmthout in België. Bijna de helft van het park bestaat uit b ...
help
Ooibossen langs onze rivieren? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Hendriks, J. \ 2002
Zal er als gevolg van natuurontwikkeling weer ooibos kunnen ontstaan langs de Nederlandse rivieren? Een beschrijving van (nog) bestaande zachthout- en hardhoutooibossen in Europa (Donaudelts; langs de Donau in Hongarije; Bovenrijn; Loire en Allier), ...
help
Dunning ter discussie \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Houtzagers, M.R. \ 2002
Hoe kan de kwaliteit van het dunnen, als maatregel om de bosontwikkeling geleidelijk bij te sturen, worden verbeterd. Een betere vakinhoudelijke onderbouwing, meer aandacht voor uitvoering, registratie en evaluatie, en een beter interne en externe co ...
help
Pro Silva excursie Galgenberg \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Gierveld, H. \ 2002
Resultaten van 18 jaar niets doen in bosreservaat De Galgenberg in boswachterij Amerongen. Voor verschillende soorten opstanden (grove den met ondergroei van eik, berk en beuk; lariks; sitkaspar) is gekeken naar opstandontwikkeling, natuurlijke verjo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.