Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 98

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="pachtrecht"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwenen agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2016
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij st ...
help
‘Grond huren is ook een vorm van pacht’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Een perceel grond huren is in de bollensector heel gebruikelijk. Juridisch gezien valt deze transactie onder de pachtwet en dat brengt risico’s met zich mee. Dat zei ‘pachtprofessor’ Willem Bruil op een bijeenkomst van SWDV Advocaten.
help
Sleutelen aan de pacht; een gemiste kans \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 2014
Kritiek op de evaluatie van het pachtrecht, waarbij wordt aangegeven dat een werkelijke visie op het pachtrecht van de toekomst ontbreekt. Op 15 april 2014 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken namelijk de evaluatie van het pachtrecht aange ...
help
Pacht en faillissement \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Zanten, T.T. van \ 2014
In deze beschouwing over pacht en faillissement wordt allereerst het faillissement van de pachter aan de orde gesteld, waarna gekeken wordt hoe de pachter in staat van faillissement is geraakt. Het feit dat in de praktijk veel pachters natuurlijke pe ...
help
Een nieuw procesreglement en de pacht \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Valk, W.L. \ 2014
Al sinds jaar en dag bevat het procesreglement in het pachtprocesrecht bijzondere regels met betrekking tot pachtzaken. Bijzondere regels voor pachtzaken, die een diepere inhoud hebben, bevatte het reglement niet. Sinds 1 januari 2014 is de situatie ...
help
Modernisering van pacht : flexibele pacht en loopbaanpacht zijn nieuwe interessante vormen dienog om een goede uitwerking vragen \ Boom in business [Artikel]
Witt, S. de \ 2014
Kwekers die grond willen pachten, kunnen straks met de verpachter onderhandelen over de prijs in een zogeheten flexibele pacht. De prijs is echter niet geheel vrij. Ook komt er een nieuwe pachtvorm: loopbaanpacht, waarbij de prijs wel vrij is. Deze v ...
help
Evaluatie van de pacht \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 2013
Bij brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 26 april 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangekondigd dat de evaluatie van het nieuwe pachtrecht in Titel 7.5 BW werkelijk van start gaat. Blijkens haar brief luidt de kernvraag ...
help
De gebrekenregeling: invloed van de planologie : het huur- en pachtrecht vergeleken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Baalen, M.J.H. van \ 2013
Pacht is geen huur, maar wel daarmee vergelijkbaar. Al bij de totstandkoming van de Pachtwet in 1958 bestond het voornemen de pacht op den duur in het BW op te nemen en het voorontwerp van het BW (1972) bevatte pachtrecht dat nauw verwant was aan het ...
help
Enkele vragen bij de nieuwe normen voor de hoogst toelaatbare pachtprijs van bedrijfsgebouwen \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Valk, W.L. \ 2013
Per 1 juli 2012 heeft art. 16 Pachtprijzenbesluit 2007 een nieuwe systematiek. De nieuwe regeling is het resultaat van een vervolgstudie naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Hall II. In deze korte bijdrage wordt ingegaan op enkele vra ...
help
Tijdelijke verhuur kassen vereist voorzorgsmaatregelen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2012
Wie zijn kas verhuurt, is eigenlijk bezig met verpachten. In de praktijk kan dat nadelig uitpakken omdat je als glastuinder niet snel van een pachter afkomt. Tijdelijke verhuur van kassen vereist daarom de nodige voorzorgsmaatregelen.
help
'Huidig pachtbeleid leidt tot allerlei uitwassen' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2012
Als het pachtsysteem niet verandert, houdt pacht op te bestaan, verzekert oud-landbouwminister Cees Veerman. De pachter wordt volgens hem te veel beschermd.
help
Twintig jaar pachtrecht - Snijders gefileerd [: themanummer Snijders] \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Harbers, E.H.M. \ 2012
Dit artikel is een bewerking van een voordracht, die de auteur heeft gehouden op het symposium '20 jaar Agrarisch recht' ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. G.M.F. Snijders als hoogleraar Agrarisch Recht aan de Radboud Universiteit te Nijm ...
help
Prijzig gevecht om land : jacht op huurgrond drijft pachtprijs op \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2012
Grondhonger drijft boeren naar illegale pacht. De jacht op huurgrond is geopend. Dat drijft de prijzen op. Verpachters kiezen voor flexibele pacht.
help
Pacht blijft zorgenkind : demissionair kabinet ontwijkt pachtdossier \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2012
Het nieuwe pachtrecht voldoet niet aan verwachtingen. Het moet anders, zeggen betrokkenen. De vraag is of pachters en verpachters het ooit eens worden.
help
Complexe pachtprijzen \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Valk, W.L. \ 2012
Een schets van de ontwikkeling van de pachtprijzensystematiek, die in de loop der tijd steeds ingewikkelder is geworden. Bovendien gaat de regelgever vanaf 2011 de pachtprijzen niet langer 2-jaarlijks maar jaarlijks herzien.
help
Vragen over pacht : preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2012 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 2012
Het is inmiddels al weer bijna vijf jaar geleden dat Titel 7.5 BW de Pachtwet verving. De vraag rijst of het nieuwe pachtrecht aan zijn doel beantwoord. Deze vraag verdient bijzondere aandacht, aangezien op basis van ervaringen in de praktijk kan wor ...
help
Het pachtrecht met een schaartje geknipt : preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2012 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Nijman, B. \ 2012
Met ingang van 1 september 2007 is het pachtrecht opgenomen in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. Ten opzichte van de Pachtwet is bij die gelegenheid een aantal wijzigingen in de regeling aangebracht. De nieuwe regeling is nu bijna 5 jaar van krac ...
help
Grijze pacht groeit ondanks geliberaliseerde pachtwetgeving \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
Bij de in de bollensector veel voorkomende grijze pacht - het kortdurende verpachten van los land zonder registratie bij de grondkamer - is de juridische positie van de pachter relatief sterk. Toch raadt Piet van der Eijk van de Bond van Landpachters ...
help
Hoogst toelaatbare pachtprijzen per pachtprijsgebied in ... : gegevens over de periode ...\Nota / LEI [Serie]
2012-
help
Wetgeving en literatuur \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ Monsma, C.S.C. \ 2010
Dit artikel geeft een overzicht van relevante stukken aangaande wetgeving, ontwikkelingen in het vakgebied en een korte reactie daarop. Onder andere worden genoemd: omgevingsrecht, beheer landelijk gebied, LNV-subsidies, regeling dierziekten, kwekers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.