Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1389

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="particulier eigendom"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plan van aanpak voor houtmobilisatie bij particuliere boseigenaren [Boek]
Clerkx, Sandra \ Reumerman, Patrick \ Schelhaas, Mart-Jan \ Raa, Rik te \ 2016
In Nederland bestaat 11% van het oppervlak uit bossen. Deze bossen vervullen belangrijke functies, zoals recreatie, bron van biodiversiteit en leverancier van grondstoffen voor bioenergie en de bioeconomie. Daarnaast passen bossen in de cultuur en tr ...
help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [Proefschrift]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
help
Erfbeplanting rond Doetinchem : de inrichting van historische boerenerven [Boek]
Ebbers, E. \ Langendoen, R. \ Lorijn, H. \ Reilink, C. \ Schilder, E. \ Jacobs, I. \ cop. 2014
Een meidoornhaag als afrastering, de ramen van het kippenhok altijd op het oosten en hoogstamfruitbomen in de bongerd gezien vanuit het keukenraam. Deze beelden zijn karakteristiek voor het boerenerf, zoals dat tot in de jaren vijftig van de vorige e ...
help
De strategie rond dak- en gevelgroen : bezwaren en stimuleringsmaatregelen [Boek]
Hop, M.E.C.M. \ Hiemstra, J.A. \ 2014
In de afgelopen jaren is aangetoond, dat dak- en gevelgroen een waardevolle aanvulling kan zijn op het groen in steden. Dak- en gevelgroen dragen bijvoorbeeld bij aan het verlagen van overstromingsrisico’s, doordat ze regenwater opslaan (dak) en verd ...
help
Procesevaluatie initiatief Marke Mallem [Boek]
Breman, B. \ Fontein, R.J. \ Salverda, I. \ 2014
Met de oprichting van de Stichting Marke Mallem (2010), de overdracht van de zeggenschap over het waterschapseigendom in de vorm van een erfpachtconstructie (2010) en de formele overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud op b ...
help
Share valuation and evaluation of the effect of the use of defense mechanisms on share value in the case of ForFarmers B.V. [Studentenverslag]
Velde, H. van der \ 2014
ForFarmers, a former cooperative, is Europe's leading animal nutrition company with operations in the Netherlands, Germany, Belgium and the United Kingdom. Core activities of ForFarmers are the production and sales of compound feed as well as the sal ...
help
Staatsbosbeheer moet een echt volksaandeel worden : Frederik van Beuningen pleit voor privatiseren SBB \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
De grootste groenbeheerders van Nederland zijn niet gemeentes, maar de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Over deze instellingen, en dan met name Staatsbosbeheer, heeft Frederik van Beuningen, voormalig lid van de advies ...
help
Boseigenaren als regisseur in het landelijk gebied : Bosgroep als nieuwe partner in LEADER-projecten \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
De Bosgroepen waren tot nu toe nauwelijks in beeld in LEADER-projecten. In Friesland echter loopt al aan aantal jaar tot grote tevredenheid van alle partijen een project waar de Bosgroep Noord-Oost Nederland helpt om partijen bij elkaar te brengen. V ...
help
Hoe gaan we om met particulier drainagewater? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Linckens, A. \ Dikkenberg, B. van den \ 2012
Sinds de invoering van de grondwaterzorgplicht moeten gemeenten, mits doelmatig, overtollig grondwater van particulier terrein in ontvangst nemen. In gebieden met een goede grondslag volstaat vaak de aanleg met een slechte grondslag, of een grote afs ...
help
Bestemmingsplannen: wat kunt u ermee? : 'reageer tijdig op ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de mogelijkheden van uw grond' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Middag, A. \ 2012
Wat moet u doen als u leest in de krant dat uw gemeente bezig is met het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Of u ontvangt een brief waarin u gevraagd wordt uw wensen met betrekking toto de toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf kenbaar te mak ...
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Particulier natuurbeheer : wat is dat? \ De levende natuur [Artikel]
Aertsen, E.J.M. \ 2012
De natuur in Nederland is in hoge mate het resultaat van particulier grondgebruik, ontstaan lang voordat er sprake was van natuurbeleidsplannen en milieuwetten. Denk aan de landgoedbossen, de heidevelden, weidevogelgebieden. Veel van die oude natuur ...
help
'Wij wegen belangen integraal af' : Ron van Woudenberg, voorman particuliere grondbezitters \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
De Federatie van Particuliere Grondbezitters (FPG) lijkt de tijdgeest mee te hebben. Waar grote terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten aarzelend stapjes in richting van een meer commerciële exploitatie zetten, hebben de circa 1800 FPG-led ...
help
Themanummer particulier natuurbeheer \ De levende natuur [Artikel]
Jans, M.F.F.W. \ Sanders, M.E. \ Reest, P.J. van der \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2012
Het particulier natuurbeheer in Nederland is bezig met een come back. Sinds de start van het Nationale Natuurbeleidsplan in 1990 waren het vooral de terreinbeherende organisaties - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen - di ...
help
Particulier natuurbeheer in de praktijk. \ De levende natuur [Artikel]
Jans, M.F.F.W. \ 2012
Particulier natuurbeheer bestrijkt een breed spectrum van 'niets doen' tot actieve natuurontwikkeling. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe particuliere grond· eigenaren natuurbeheer in praktijk brengen. Hierbij vormt de persoonlijke ervarin ...
help
Het Westersche Veld, succesvolle natuuruitbreiding bij particuliere natuurbeheerder [casus] \ De levende natuur [Artikel]
Duintjer, M.J. \ Lumkes, M. \ 2012
Landgoed het Westersche Veld van Rolde is gelegen ten zuiden van Rolde en kenmerkt zich door een nog goed zichtbare radiale ontginningsstructuur met de kerk als richtpunt en een grote afwisseling in natuur, bos en landbouw (foto 1a & 1b). Het landgoe ...
help
Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur \ De levende natuur [Artikel]
Sanders, M.E. \ 2012
Opeenvolgende kabinetten gaven particulieren een steeds prominentere rol bij de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Ook het kabinet Rutte legde de nadruk op particulier natuurbeheer. Wat is er van deze steeds grotere verwachtingen terecht g ...
help
Een vitale toekomst voor Polder Oukoop [casus] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, W.A.M. \ 2012
Polder Oukoop is een veenweidepolder in het Groene Hart, ten oosten van de Reeuwijkse Plassen. Eeuwenlang was Oukoop een bloeiende agrarische polder. Toen begin deze eeuw de agrariërs wegtrokken, kwamen de zorgen om de toekomst van dit gebied. Een en ...
help
Particuliere natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden \ De levende natuur [Artikel]
Boschinga, W. van \ 2012
Sinds 2000 hebben niet alleen terreinbeherende organisaties maar ook particuliere grondeigenaren de regie op de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten op voormalige landbouwgronden. Na twaalf jaar particuliere natuurontwikkeling kan de balans wo ...
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.