Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1665

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="populatie-ecologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bruinvis verhongert soms in zee vol vis : tien jaar onderzoek naar menu zeezoogdier \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Werner, M. \ 2016
Waarom spoelen er in de zomermaanden veel uitgehongerde bruinvissen aan op de kust, terwijl er dan voldoende prooivis rondzwemt? Na tien jaar onderzoek aan bruinvismagen concludeert Mardik Leopold dat het jonge dieren niet altijd lukt voldoende vette ...
help
Population densities of pests and natural enemies in wheat (Triticum aestivum) and potato (Solanum tuberosum L.) in a diverse strip cropping system in the Netherlands [Studentenverslag]
Hernández Romero, Ambar Giovanna \ 2016
The aim of this research was to evaluate the effect of crop diversification (monocropping and intercropping) and soil disturbance (tillage, manuring and mulching) on population dynamics of aphid pests and natural enemies on different treatments of wh ...
help
The wild life of tick-borne pathogens [Proefschrift]
Hofmeester, Tim R. \ 2016
help
Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Melman, Th.C.P. \ 2016
Het ministerie van EZ heeft Alterra gevraagd de gevolgen van het verbod op zwanendrift in beeld te brengen. Zwanendrift wordt hier gedefinieerd als het oogsten van jonge knobbelzwanen in het veld voor de handel in siervogels. Het beëindigen van zwane ...
help
Beïnvloedt ijsbedekking in de Oostzee de aantallen duikeenden in Nederland? \ Limosa [Artikel]
Schröder, J. \ 2015
Nederland is een gewild overwinteringsgebied voor duikeenden uit noordelijker streken. De aantallen overwinteraars variëren echter sterk van jaar tot jaar en vertonen bij een aantal soorten een dalende trend. Er zijn aanwijzingen dat dit laatste te m ...
help
De Boomkikker in de Doort en omgeving : deel 1: Ontwikkeling van de kooromvang in de periode 1978-2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Vergoossen, W.G. \ 2015
De verzamelde gegevens over de ontwikkeling van de populatie, het uitgevoerde beheer, de aanwezige abiotische omstandigheden en de inrichting van leefgebieden worden gepresenteerd in drie artikelen. In dit eerste artikel wordt ingegaan op enkele alge ...
help
De Boomkikker in de Doort en omgeving : Deel 2. Onderzoek in het zomerleefgebied in de periode 1983-2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Vergoossen, W.G. \ 2015
De langjarige monitoring van de Boomkikker (Hyla arborea) in de Doort en omgeving heeft veel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de koorpopulatie van roepende mannetjes in de periode 1978-2014. Naast het onderzoek aan de (potentiële) koorplaatsen ...
help
De dagvlinders van Meijendel, tijdens en na een kwart eeuw intensief natuurbeheer \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Meijden, E. van der \ Swaay, C. van \ 2015
In 1991 moest worden geconstateerd dat het niet goed ging met de vlinderfauna van Meijendel. In een halve eeuw tijd was het aantal soorten gehalveerd. Alleen de landelijk heel algemene soorten hadden zich weten te handhaven. Zelfs in vergelijking met ...
help
Groot dikkopje in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Remeeus, A. \ 2015
Rond 1985 leek het Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) uitgestorven te zijn in Meijendel, maar vanaf 1990 werden er her en der uit Meijendel losse waarnemingen bekend. Vooral de Meeuwenhoek onderscheidde zich daarin. Maar, op basis van losse waarnemin ...
help
Broedvogelmonitoring Berkheide 2013 en 2014 \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Reisen, J.C. van \ Ommering, G. van \ Haar, B.J.M. ter \ Leeuw, J. de \ 2015
In 2013 en 2014 zijn Berkheide en Lentevreugd weer door de Werkgroep Berkheide op broedvogels geïnventariseerd. In deze jaren zijn resp. 88 en 92 soorten als broedvogel vastgesteld. In dit verslag bespreken we de aantallen en ontwikkelingen in de bro ...
help
Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ 2015
Om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven waarborgen versterkt Rijkswaterstaat de vooroevers van de dijken door vooroever bestortingen uit te voeren met staalslakken, breuksteen en zeegrind. De bestortingen hebben gevolgen voor het plaa ...
help
Libellen: is de grootste winst voorbij? \ Vlinders [Artikel]
Termaat, T. \ Strien, A. van \ 2015
In aansluiting op het artikel over recente positieve ontwikkeling in de vlinderstand (Vlinders 1/2015) is het interessant om ook de ontwikkeling van de libellenbestand nader te bekijken. We weten in ieder geval dat libellen het gemiddeld genomen bete ...
help
Groentje : meetnet vlinders \ Vlinders [Artikel]
Swaay, C. van \ Strien, A. van \ 2015
Een toonbeeld van camouflage: het groentje. Bruin aan de bovenkant, groen aan de onderkant. En daarmee bijna niet te zien als hij stil op een blaadje zit. Maar zo effen als de vlinder is, zo bont is zijn trend.
help
Hoe ver zijn we met het inventariseren van de Nederlandse nachtvlinders? \ Vlinders [Artikel]
Ellis, W. \ Huigens, T. \ 2015
In ons land zijn in de afgelopen dertig jaar maar liefst 2.168 soorten nachtvlinders gezien, waarvan 788 macronachtvlinders en 1.380 microvlinders. Het grootste deel van die soorten plant zich hier voort of heeft dat gedaan. Een klein deel bestaat ui ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2014 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2015
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en de dag-actieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje. In zijn geheel genomen was 2014 een goed vlinderjaar. Het komt, wat betreft het aantal getelde vlinders, op de vijfde pl ...
help
Hoe verder met weidevogelbeheer? : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Teunissen, W. \ 2015
Weidevogels associëren we met voorjaarsgevoel: buitelende kieviten, roepende grutto’s en zingende veldleeuweriken vergezellen ons op een tocht door de polders. In werkelijkheid zijn grote delen van het agrarisch gebied inmiddels muisstil geworden. De ...
help
Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuiper, M. W. \ Ottens, H.J. \ 2015
Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
help
Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen [Boek]
Jongejans, Eelke \ Nolet, Bart A.. \ Schekkerman, Hans \ Koffijberg, Kees \ Kroon, Hans de \ 2015
Het aantal Kolganzen dat in Nederland overwintert is sinds 1960 sterk gegroeid tot ruim 800 000. De combinatie van gewasschade door Kolganzen en hun beschermde status was reden voor een opdracht van het Faunafonds tot onderzoek naar effectieve en ver ...
help
Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Adrichem, M.H.C. van \ Pouwels, R. \ Jochem, R. \ 2015
Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen bes ...
help
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels: onderzoek naar het verspreidingsgedrag van scholeksters [Boek]
Ens, B.J. \ Dokter, A. \ Rappoldt, K. \ Oosterbeek, K. \ 2015
In berekeningen aan de mogelijke effecten van bodemdaling op de wadvogels die op het drooggevallen wad naar voedsel zoeken speelt het model WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) een centrale rol (Rappoldt & Ens 2011, Rappoldt & Ens 2013a). Dit model voorspe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.