Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 236

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="populatiebiologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie? [Boek]
Kuiters, A.T \ Vries, D, de \ Lammerstma, D.R. \ 2017
help
Weidevogelscenario's : mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland [Boek]
Melman, DIck \ Sierdsema, Henk \ 2017
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen. J. \ 2016
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitor ...
help
Broedvogels van Noord-Friesland buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen \ Limosa [Artikel]
Bos, D. \ Engelmoer, M. \ Feddema, J. \ Koffijberg, K. \ 2015
Er is 15 jaar protest voor nodig geweest om de buitendijkse gronden in het Friese deel van de Waddenzee te behoeden voor verdere inpoldering. Mede op basis van de belangrijke vogelwaarden is Noord-Friesland Buitendijks een beschermd natuurgebied gewo ...
help
De teloorgang van de broedpopulatie van Kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibindus) bij Holwerd \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Koopman, K. \ Feddema, J. \ 2015
Sinds 1990 is het broedbestand van kokmeeuwen met 60% afgenomen. Beide auteurs hebben jarenlang onderzoek gedaan aan kokmeeuwen aan de Friese vastelandskust van de Waddenzee. In dit artikel beschrijven ze het verdwijnen van de broedpopulatie bij Holw ...
help
Denen in de bres voor zalm \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Moquette, F. \ 2015
De meeste Nederlanders associëren het vissen op Atlantische zalm met verre landen als Canada, Noorwegen en IJsland, maar ook in ons land monden enkele riviertjes in de Waddenzee uit waar jaarlijks duizenden grote zalmen in optrekken.
help
Scholeksters in 2014 bijzonder vroeg terug in binnenlandse broedgebieden \ Limosa [Artikel]
Oosterveld, E.B. \ 2015
Noord-Nederlandse scholeksters overwinteren in het Waddengebied. Aan het eind van de winter keren ze terug landinwaarts naar hun broedplaatsen. Dit artikel beschrijft hun terugkeer in 2014 in Surhuisterveen, een broedplaats 25 km bij de Waddenzee van ...
help
Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Swaay, Chris van \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. \ Ministerie van Economische Zaken \ 2014
Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden voor populatiegrootte en range van de soorten die vermeld worden in de bijlagen II, IV en V van de Europese Habitatrichtlijn. Deze gunstige referentiewaarden zijn nodig om de staat van ...
help
Ansjovis wachtte op een warmere Noordzee \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Nijland, R. \ 2013
Rond de eeuwwisseling zat er plots weer volop ansjovis in de Noordzee. Daar was geen Brussels overleg of een visquotum aan te pas gekomen. Net een beetje warmer zeewater was voldoende om het visje over het dooie punt heen te helpen, denkt Kristina Ra ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P03 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Marten Scheffer van Wageningen University met een presentatie over het SALGA-project (South American Lake Gradient Analysis, op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Zwemmende missing links : hoe landdieren uit vissen zijn ontstaan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Nie, H. de \ 2012
Het leven op aarde begon niet op het land, maar ontwikkelde zich in het water van de zee. Vissen speelden daarbij een prominente rol. Sommige van 'onze' voorouders leven nog steeds.
help
Een nieuwe kans voor de steur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Houben, B. \ 2011
De Atlantische steur kwam oorspronkelijk in alle grote rivieren van Europa voor en ook in Nederland was deze imposante vis een algemene verschijning. Door grootschalige overbevissing, watervervuiling en migratiebelemmeringen is de steur bijna uitgest ...
help
Populatie-dynamisch model voor grauwe ganzen : ontwikkeling model ten behoeve van aantalregulering [Boek]
Kleijn, D. \ Baveco, J.M. \ Voslamber, B. \ Lange, H.J. de \ Melman, T.C.P. \ 2011
Dit rapport beschrijft een deel van de werkzaamheden die in het kader van het onderzoeksproject "Populatiebeheer overzomerende (Grauwe) ganzen" in 2009 en 2010 zijn uitgevoerd. Het aantal ganzen dat in Nederland broedt neemt de laatste decennia spect ...
help
Populatie- en systeemecologie : populaties [Collegedictaat]
Werf, W. van der \ Hoekstra, R.F. \ Vet, L.E.M. \ Langeveld, C.A. \ 2010
help
Overleving, trek en overwintering van scholekster, kievit, tureluur en grutto [Boek]
Bruinzeel, L.W. \ 2010
Dit project is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de overlevingskansen van de in Nederland broedende weidevogels tijdens trek en overwintering, en in de mate waarin deze overleving van invloed is op de populaties. Het onderzoek spitst zich to ...
help
Bunzing toch op de Rode Lijst? ; resultaten van een jaar bunzingen tellen \ Zoogdier [Artikel]
Dekker, J. \ Haye, M. La \ 2009
De bunzing (Mustela putorius) was een van de weinige soorten die bij het opstellen van de nieuwe Nederlandse Rode Lijst van bedreigde diersoorten in 2006 niet kon worden beoordeeld wegens "onvoldoende gegevens". Reden voor de Zoogdiervereniging om ex ...
help
Biodiversity in goats in the Tunisian oasis \ Livestock research for rural development : an international computerized journal [Artikel]
Nafti, M.A. \ Khaldi, Z.A. \ Rekik, B. \ Gara, A.B. \ 2009
Goats are well adapted to Tunisian climatic conditions. Goat breeding is primarily found in the mountains, natural- pasture regions, and the arid (Sahara) and oasis regions in the south of the country. Goat variability is high in Tunisia and breeds a ...
help
The 2006 national Red List of mammals of the Netherlands and a IUCN Regional Red List = De Nederlandse Rode Lijst Zoogdieren van 2006 en een IUCN regionale Rode Lijst \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Thissen, J.B.M. \ Bal, D. \ Iongh, H.H. de \ Strien, A.J. van \ 2009
Zoogdiervereniging VZZ heeft in 2006 in opdracht van het ministerie van LNV een basisrapport geschreven voor een nieuwe Rode Lijst Zoogdieren. De 57 in het wild levende zoogdiersoorten, die zich regelmatig in Nederland voortplanten, zijn beschouwd aa ...
help
Herpetofauna van Limburg : verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980-2008 [Boek]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ Lenders, A.J.W. \ cop. 2009
Atlas over amfibieën en reptielen in Limburg: Amfibieën en reptielen worden samen aangeduid als herpetofauna (kruipende dieren). Hoewel behorend tot twee verschillende klassen in het dierenrijk worden de kikkers, padden, salamanders, hagedissen en sl ...
help
Population and systems ecology II: ecology of communities, ecosystems and landscapes [Collegedictaat]
Berendse, F. \ Heijmans, M.M.P.D. \ Ruijven, J. van \ 2009-2010
This reader contains subjects like: life on earth, ecological processes at global level, biotic communities, ecosystems, long-term changes in ecosystems, landscapes: their formation and structure, spatial relationships and processes, human influence, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.