Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 92 / 92

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="primair onderwijs"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effectiveness of nutrition education in Dutch primary schools [Proefschrift]
Battjes-Fries, Marieke \ 2016
help
Lerarenregister nu nog vrijwillig, straks verplicht : kwaliteit en (bij)scholing \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Versteeg, M. \ 2015
In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. ...
help
Schooltuin maakt leerstof ervaringsonderwijs \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Malmberg, T. \ 2015
Nederland telt slechts een handjevol middelbare scholen met een tuin, ondanks dat een schooltuin een schat aan mogelijkheden biedt om de lesstof te verlevendigen. ‘Leerlingen worden buiten meer uitgedaagd.’ De praktijkervaringen vanuit Den Haag worde ...
help
Reisgids [Website]
cop. 2014
De reisgids digitaal leermateriaal helpt docenten bij het zoeken en maken van digitaal leermateriaal.
help
Dossier natuuronderwijs anders [Dossier]
2013
Op deze dossierpagina vind u de resultaten van het Kigo project ‘Samen aan de slag met natuuronderwijs anders’. Doel van het project is ontwikkeling van natuuronderwijs waarbij kinderen zich meer betrokken voelen bij natuur. Dat kan door natuurbelevi ...
help
Dieren in de winter [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Naar de kinderboerderij met groep 3-4 [Boek]
[2013]
Lesmateriaal Natuuronderwijs Anders.
help
Woordvoerders van de natuur: thema graslanden [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
NME lessen van de Groene Poort [Boek]
2013
Natuuronderwijs anders bij NME-centrum de Groene Poort.
help
BSO activiteiten zintuigen, water, lucht en grond [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Lesmaterialen Mgr. Bekkers [Boek]
2013
Lesmaterialen Natuuronderwijs Anders.
help
Opdrachtkaarten kabouterpad voor groep 3 [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Greenkids : de aardappel [Video]
2013
Deze drie filmpjes laten aan basisischoolleerlingen verschillende aspecten van de aardappel zien. Deel 1: aardappels poten in een moestuintje bij school. Deel 2: het sorteren, wassen en verpakken van aardappels bij een sorteerbedrijf. Deel 3: de smaa ...
help
Staatsbosbeheer: expeditie Moerasdraak [Boek]
2013
Lesmaterialen Natuuronderwijs Anders.
help
VVE in de agrarische kinderopvang : haalbaarheidsstudie [Boek]
Salakory-van der Linden, M. \ Jong, D. de \ Poelarends, J. \ 2013
Deze Haalbaarheidsstudie VVE bestaat uit een theoretische verkenning en een enquête onder agrarische kinderopvang organisaties. Het is een onderdeel van project ‘Agrarische Kinderopvang’ binnen het kader van de PPS Multifunctionele Landbouw. Dit onde ...
help
Stadslandbouw : nieuwe ronde, nieuwe kansen [Presentatie]
Jansma, J.E. \ 2012
Stadslandbouw is lokaal voedsel, agrologistiek, omgevingseducatie, sociale cohesie, actief burgerschap, leefbaarheid. Een vernieuwend concept opnieuw onder de aandacht gebracht. Met voorbeelden uit: Almere, Amsterdam, Culemborg, Leeuwarden (met twee ...
help
Vissen als ambassadeurs voor waterkwaliteit \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bakker, A. \ 2012
Om de jeugd meer te betrekken bij het waterleven, waaronder de diverse vissoorten, waterkwaliteit, vismigratie en verstandig sportvissen, heeft het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) een compleet schoolbreed basisonderwijsprogramma o ...
help
Al 400.000 basisschoolleerlingen bereikt : smaaklessen maakt kinderen warm voor voeding \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Het lesprogramma Smaaklessen wil kinderen op jonge leeftijd interesseren voor voeding en voedsel, zodat ze later meer bewuste en gezonde voedselkeuzes kunnen maken. De GKC-programma's Groene kennis voor burgers en Voeding en gezondheid zijn betrokken ...
help
Wat kunnen Pabo-studenten en PMK studenten HK&E, ‘s-Hertogenbosch betekenen voor natuuronderwijs anders? [Brochure]
[ca. 2012]
Informatie over praktische ondersteuning door studenten bij Natuuronderwijs Anders.
help
Op zoek naar het OERgevoel : Vissende kinderen ontdekken de natuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Zoetemeyer, B. \ 2012
Kinderen in Nederland lijken steeds vaker op te groeien zonder contact met de natuur. Ze komen minder uit hun bebouwde omgeving en spelen steeds minder vaak buiten. Tijd om kinderen bij hun beeldschermen weg te halen. Terug naar de natuur, op zoek na ...
help
Onderwijsbrochure Schooljaar 2012-13 en 2013-14 Natuur- en Milieu-Educatie in Nijmegen [Boek]
Milieu Educatie Centrum \ 2012
De Nijmeegse onderwijsbrochure geeft weer een handzaam overzicht van leskisten, excursies en ander NME-aanbod van ruim 25 natuur- en milieuorganisaties. Ruim de helft van alle Nijmeegse scholen in het primair onderwijs neemt deel aan de aanpak Natuur ...
help
Groen Leefpark Kenniscampus Ede : Groenhorst College Ede en partners [Poster]
Dees, M. \ [2012]
Leerlingen en studenten uit groen en grijs beroeps- en voortgezet onderwijs werken in samenwerking met burgers , NME en maatschappelijke organisaties aan de invulling van een groen leefpark waar groene educatieve thema’s worden vernieuwd en herijkt. ...
help
Toen ik er meer over ging weten werd het leuk : onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma ‘NatuurWijs’ in vergelijking met regulier natuuronderwijs [Boek]
Waal, M.E. van der \ Hovinga, D. \ Wals, A.E.J. \ Koppen, C.S.A. van \ cop. 2012
Het belang van ‘natuur’ en ‘natuurervaringen’ in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen staat eigenlijk nauwelijks ter discussie, hooguit is er onenigheid over de prioriteit ervan. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat er in Nederland, maar oo ...
help
Scholierenwedstrijd [Presentatie]
2011
Scholierenwedstrijd (2011). Presentatie 10 genomineerde teams, Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Natuur terug in de wijk en op school \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Barendrecht, A. \ 2011
Basisschool De Klokbeker in Ermelo mag dan op woensdagmiddag wel dicht zijn, buiten wordt hard gewerkt. Leerlingen, ouders en leerkrachten veranderen het voormalige betegelde speelplein in een landschappelijke speelplek, waar kinderen lekker vies mog ...
help
Eindrapportage Kraamkamerproject 'Buiten Gewoon Leren' : implementatie van leertrajecten op boerderijen in samenwerking met samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio Enschede [Boek]
Besten, I. \ Brakman, E. \ 2011
plementatie van leertrajecten op boerderijen in samenwerking met samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio Enschede.
help
Nieuwsbrief Natuuronderwijs anders [Tijdschrift]
2011
• Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het kader van het KIGO project “natuuronderwijs anders”. Onder het motto "Samen aan de slag met natuuronderwijs anders"
help
NatuurWijs in de toekomst : verkenning van de haalbaarheid van uitvoering door vrijwilligers en van opschaling naar Nationale Parken [Boek]
Boer, T.A. de \ Langers, F. \ 2011
Eind 2010 kwam er een vraag van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug om een training NatuurWijs te geven aan NME-vrijwilligers werkzaam in het park. Men wilde een overkoepelend educatieprogramma laten uitvoeren door alle vrijwilligersorganisaties v ...
help
Green care Amsterdam : eindrapportage [Boek]
Transforum Agro & Groen \ 2010
Dit rapport beschrijft de doelen, opzet en resultaten van het Transforum project Green Care Amsterdam. Het project heeft een sterke impuls gegeven aan de ontwikkeling en professionalisering van Landzijde en de zorglandbouw rondom Amsterdam. Landzijde ...
help
Scottish SPCA education programme [Website]
2010
The Scottish SPCA's new prevention through education programme for schools.
help
Een kaartuitsnede en een vraag \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, P. van den \ 2009
De Nederlandse schoolkartografie uit de 19de en 20ste eeuw mag zich de laatste decennia in een groeiende belangstelling verheugen. Ook vanuit wetenschappelijk onderzoek is er aandacht voor. Recentelijk is verschenen een Bibliografie en foto-overzicht ...
help
Hansje Brinker en Johannis de Rijke als iconen van Nederlands watergeschiedenis \ Geografie [Artikel]
Adang, A. \ 2009
De nieuwe 'watercanon' heeft een historische ordening. Daarmee komen overkoepelende thema's onvoldoende uit de verf. Gelukkig bevat de canon volop onderwerpen voor behandeling in de aardrijkskundeles. Staatssecretaris Huizinga lanceerde de watercanon ...
help
Uitwijken en inbrengen [Boek]
Sontag, L. \ 2009
Deel 1 is een verslag van een onderzoek naar verschillende vormen van aanvullend en vervangend onderwijs. Deel 2 onderzoekt de publieke en private financieringsstromen in het onderwijs. Deel 3 gaat in op de veranderingen in de vakinhouden van zeven s ...
help
De school bestuurd : schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school [Boek]
Turkenburg, M. \ 2008
help
Summatieve evaluatie Natuur-Wijs eerste fase [Boek]
Kievit, K.J. \ Koppen, C.S.A. van \ 2008
De hoofddoelstelling van het programma natuur-wijs is dat het moet bijdragen aan het realiseren van een groter bewustzijn en verinnerlijking van de relatie tussen mens en natuur bij 4- tot 18-jarigen om, op de langere termijn, een basis te leggen voo ...
help
Jeugd de natuur in : meer dan gele eendjes en paarse koeien? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Neefjes, M. \ 2007
In dit themanummer aandacht voor kinderen in de natuur. Wat doet LNV er aan (via nota natuureducatie) en het programma jeugd, natuur, voedsel, gezondheid. De ervaringen vanuit de Hoge Veluwe. Natuur voor kinderen, kinderen voor natuur (een bijdrage v ...
help
Thematische verschijnselen in de Nederlandse schoolwandkaarten [thema's aan de muur] \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L.E.S. \ 2007
Als op een wandkaart niet de topografie centraal staat, maar de geografische verspreiding van een verschijnsel, dan is de term thematische kaart van toepassing. Dit artikel geeft een historisch overzicht van deze schoolkaarten
help
Een schooltje bij het bos : vier eeuwen dorpsonderwijs in vogelvlucht \ Geschiedenis magazine [Artikel]
Kok, A. \ 2007
De dorpsschool was in de 17de en 18de eeuw over het algemeen druk, lawaaiig en niet gebonden aan overheidseisen. Deze lijn is terug te vinden in de geschiedenis van een van de oudste basisscholen van Nederland, de Bos en Duinschool in Bloemendaal, di ...
help
Nederlandse wandkaarten in het negentiende-eeuwse aardrijkskunde-onderwijs : ochtendrood der schoolwandkaarten \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L.E.S. \ 2006
Oude afbeeldingen van klaslokalen vormen een rijke bron van informatie over de op Nederlandse scholen gebruikte leermiddelen. In dit artikel wordt aangetoond dat de negentiende eeuw de periode was waarin de Nederlandse schoolwandkaart volwassen werd ...
help
De Bosatlas (1877-heden) \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Broeder, W. \ 2006
De Bosatlas, bijna 130 jaar in ons midden en springlevend, staat in de schijnwerpers. Niet alleen is over de atlas, als ware het een levende persoon, een biografie geschreven, tevens heeft het Nationaal Onderwijsmuseum een prachtige tentoonstelling a ...
help
Rijn en IJssel wil jeugd het water laten beleven : veel animo voor excursies op en langs het water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Hoe betrek je de jeugd bij water en het werk van het waterschap? Door les te geven op een boot die over een rivier van het waterschap vaart. En door de jeugd met een schepnetje langs de oevers te laten lopen en praktijkonderzoek te laten uitvoeren. W ...
help
De aardrijkskundige wandkaarten van uitgeverij W.J. Thieme & Cie : van de ene vernieuwing naar de andere \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L. \ 2005
Het grote, drie verdiepingen tellende pakhuis van uitgeverij Thieme in Zutphen was door de daarin opgeslagen voorraad boeken veruit het belangrijkste bedrijfsbezit. Daar kwam een eind aan door het bombardement van oktober 1944. Samen met circa 900.00 ...
help
Tuin aanleggen bij mytylschool vraagt veel inlevingsvermogen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Klap, P. \ 2005
Schoolplein ontwerp voor kinderen met een motorische of verstandelijke beperking
help
Natuur- en milieueducatie op basisscholen : een inventarisatie van de soort en hoeveelheid NME op basisscholen in Nederland [Studentenverslag]
Custers, C. \ 2005
help
Uit elkaars buurt : de invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming [Boek]
Gijsberts, M. \ Dagevos, J. \ 2005
help
Wij willen smaaklessen : marktonderzoek naar de waardering en wenselijkheid van een smaaklespakket in het basisonderwijs [Boek]
Vrijhof, C.T. \ Naber-van den Heuvel, P.M. \ 2005
Het lesmateriaal van dit Smaaklespakket bestaat uit aparte lesmappen voor onder-, midden- en bovenbouw. Het omvat een deel theorie, maar is vooral ook praktisch van aard. In de leskist zitten, behalve de lesmappen, ook allerlei materialen die bij de ...
help
Wij willen smaaklessen : voorstel voor de implementatie van het programma Smaaklessen in het (basis)onderwijs [Boek]
Vrijhof, C.T. \ Meester, H.J. \ Naber-van den Heuvel, P.M. \ Boendermaker, C. \ Voragen, A.G.J. \ 2005
Smaaklessen© is zinnenprikkelend, speels en praktisch onderwijs over voeding en voedsel voor jongeren. Door het proeven, ruiken, voelen, zien en horen – ofwel het ervaren van eten –leren jongeren dat eten leuk en interessant is.
help
Simpified hydroponics for Kindergartens \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Stajano, M.C. \ 2004
Telen van groenten middels substraatloze teelt: presentatie van een educatief programma voor kinderen vanaf vier jaar in Uruguay (onderdeel van een programma voor ontwikkelingshulp van de FAO)
help
Zorg en de staat : welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd [Boek] - 6e dr
Swaan, A. de \ 2004
help
Plattelandsbeleving op de basisschool : een kwalitatief onderzoek naar het Kleine Loo [Studentenverslag]
Droogh, A.M. \ 2004
help
Natuurervaring voor het leven \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Ditzhuijsen, J. van \ 2003
Natuurminnende jongeren lijken een 'bedreigde soort' te worden, door het ontbreken van echte natuurervaringen in het natuuronderwijs op scholen. Leerkrachten hebben overladen lesprogramma's en zitten niet te wachten op lastige uitstapjes naar de natu ...
help
Kijk, daar stroomt de Oude IJssel! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molenaar, C. \ 2003
Twee theorielessen, een excursie en een doemiddag moeten Gelderse scholieren de ecologische verbindingszone aan de Oude IJssel leren waarderen. Een van de initiatiefnemers van dit project is het Waterschap Rijn en IJssel. Informatie rondom het lespak ...
help
Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep [Boek]
Vogels, R. \ Bronneman-Helmers, R. \ 2003
help
Ouders bij de les : betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind [Boek]
Vogels, R. \ 2002
help
Onderwijs in allochtone levende talen : een verkenning in zeven gemeenten : onderwijs in allochtone levende talen voor leerlingen in het basisonderwijs [Boek]
Turkenburg, M. \ 2001
help
Het denken bevorderen [Rede]
Streun, A. van \ 2001
help
Sneznik Regionaal Park 3: een educatief programma \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Goossens, A. \ 2000
In het kader van het project Sneznik Regionaal Park in de Notransjka regio in Slovenie, een samenwerkingsproject van KNNV en groepen in Slovenie, is ook de natuur- en milieu-educatie ter hand genomen. Voor basisscholen werd een lessenpakket over het ...
help
Natuurbeleven in het Bewaarde Land [themanummer Natuurbeleving] \ De levende natuur [Artikel]
Bruyn, G.J. de \ 1999
Beschrijving van een creatief natuurbelevingsprogramma van drie dagen in drie achtereenvolgende weken voor kinderen van basisscholen. Het is een flexibel programma, dat op allerlei lokaties kan worden uitgevoerd, en waarbij spel, sprookjes en leererv ...
help
'Er bleek behoefte aan diervoeding in het winkelspel - assortiment' : voeding in het basisonderwijs \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Kraak, H. \ 1999
help
Na cohort-onderzoek en evaluatie inspectie: basisvorming moet verder ontwikkeld worden \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1999
Een basisprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs van (i)vbo tot vwo. Naast niveauverhoging was het doel om een te vroege keuze voor studie of beroep uit te stellen. De uitkomsten van een grootschalig onderzoek zijn belicht
help
Scholen onder druk : op zoek naar de taak van de school in een veranderende samenleving [Boek]
Bronneman-Helmers, H.M. \ Taes, C.G.J. \ 1999
help
Melkveehouder zet deuren open voor schooljeugd : Twentse familie maakt landbouw bekend bij kinderen via onderwijsproject \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 1998
Het beeld dat burgers hebben van de landbouw kan en moet positiever. Maatschap Ten Winkel werkt vrijwillig hier aan mee door schoolkinderen een kijkje te laten nemen op het bedrijf
help
Een nieuwe rol voor de inspectie : evaluatie - onderzoek basisvorming \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1998
Verslag van de bevindingen van de inspectie met betrekking tot de drie bezochte vbo-groenscholen. De controlerende functie van de onderwijsinspectie wordt steeds meer een kwaliteitszorgfunctie
help
Eten en gegeten worden [Studentenverslag]
Akkerman, M. \ 1998
help
Ecology education in primary schools \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Lierop, P. van \ 1997
Description and evaluation of an FAO project for primary schools in the Peruvian highlands called 'Escuela, Ecologia y Comunidad Campesina' (School, Ecology and Rural Community) which tries to combine the elements sustainable use of natural resources ...
help
Melk in de scholen : gesubsidieerde verstrekking \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Van Den Haute, L. \ 1997
De Europesche regelgeving omtrent het verstrekken van subsidies voor de verdeling van melk en zuivelproducten aan leerlingen scholieren nader toegelicht
help
Met tuin is gewoon leuker! : een studie naar de functie van schooltuinen in NME [Studentenverslag]
Groeneveld, M. \ 1997
help
Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt der laendlichen Entwicklung \ Lebendige Erde [Artikel]
Hansen, T. \ 1997
A Danish development-aid worker describes how she introduced ecological gardening on a primary school in Uganda. To give this 'school reform' a firm base, the sponsoring organization CAYDEP (Children and Youth Development Program) has adopted the pro ...
help
Board games in health education within primary schools \ Journal of consumer studies and home economics [Artikel]
Seaman, C.E.A. \ McGurk, C. \ 1997
The effectiveness of a novel teaching method (involving the use of an educational board game and poster-designing techniques) for health education within primary schools in Scotland was established using pre-test and post-test assessments to measure ...
help
Resultaten van een ontbijtproject voor basisscholen : voorlichting stimuleert ontbijten en vergroot kennis erover \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Hobbel, E. \ 1997
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het ontbijtproject een positief effect heeft op de ontbijtfrequentie en op de kennis van de kinderen over de eigenschappen van een goed ontbijt
help
Voeding is veel meer dan eten bereiden : het vak verzorging vraagt inventiviteit van de docent \ Voeding en voorlichting : maandblad van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding [Artikel]
Eskes, J. \ Stellingwerf, H.R.M. \ 1996
Het vak verzorging bestaat nu drie jaar in de basisvorming. Een terugblik met de eerste voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Docenten Verzorging. Ingegaan wordt op de positie van het vak en de ervaringen van docenten
help
Zwemmen in de Maas? : visies van docenten in de basisvorming op het ontwerp van een NME-project [Studentenverslag]
Gestel, B. van \ 1996
help
Lessen over boerenpraktijk : schooljeugd krijgt onderricht in biologisch boeren \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijhuis, H. \ 1995
Het echtpaar Ubbens - de Jong gaf les op drie Rodense basisscholen over hun biologisch landbouwbedrijf
help
Gezond onderwijs [themanummer] \ Tijdschrift gezondheidsvoorlichting : nieuws, informatie- en documentatie over gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, preventie en gezondheidsbevordering [Artikel]
Ruijken, R.C.J. \ 1995
Special waarin de belangrijkste ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs, voor zover van (mogelijke) invloed op de gezondheidseducatie op school, op een rijtje worden gezet
help
Ansatzpunkte zur Verbesserung der familialen und (vor-)schulischen Ernaehrungserziehung \ AID Verbraucherdienst : Zeitschrift fuer Fach-, Lehr- und Beratungskraefte im Bereich Ernaehrung [Artikel]
Becker, W. \ 1994
help
Drempels in de toegankelijkheidsnormen? : een empirisch onderzoek naar de toegankelijkheid van basisscholen voor elektrische rolstoelen [Studentenverslag]
Veenstra, D. \ 1994
help
Basisvorming en voedingseducatie in het onderwijs \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Grit, C.T.F. \ 1993
help
Natuur- en milieu-onderwijs op basisschool zorgt voor meer belangstelling voor vbo-groen : ouders over schoolkeuze vbo groen-leerlingen \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Godefrooy, T. \ 1993
help
Sozialwissenschaftliche Ergebnisse zur Planung von Initiativen der schulischen Ernaehrungserziehung \ Hauswirtschaft und Wissenschaft [Artikel]
Zentgraf, H. \ 1991
Begruendungen fuer das Schulfruehstueck als Ansatzpunkt schulischer Ernaehrungserziehung
help
Buitenschoolse opvang van kinderen \ Jeugd en samenleving [Artikel]
Meijvogel, R. \ 1990
Beschrijving van de buitenschoolse opvang in Nederland en vergelijking daarvan met de situatie in enkele andere landen
help
Groen verschiet : natuurbeleving en natuuronderwijs bij acht- tot twaalfjarige kinderen [Boek]
Margadant - Van Arcken, M. \ Kempen, M. van \ 1990
Naar aanleiding van onderzoek naar de leefwereldbegrippen van kinderen met betrekking tot natuur en natuurbeleving en de verhouding van deze begrippen tot de leerplanbegrippen van NME programma’s. Er wordt aandacht geschonken aan de manier waarop kin ...
help
Moeglichkeiten und Grenzen des Recycling im Unterricht : Probleme von Mischmaterialverpackungen \ Hauswirtschaftliche Bildung : paedagogische Zeitschrift fuer Hauswirtschaft mit Beitraegen aus Unterricht und Erziehung, Forschung und Technik fuer allgemein- und berufsbildende Schulen und die Lehrerbildung [Artikel]
Kaiser, A. \ 1987
Hoe k␁an het basisonderwijs inspelen op de problematiek rond huishoudelijk afval en recycling
help
Onderwijsstimulering en gezinsactivering : effecten van programma's van het project Onderwijs en Sociaal Milieu op de schoolprestaties van eersteklassers lager onderwijs [Proefschrift]
Slavenburg, J.H. \ 1986
help
Verzorging binnen de basisvorming : voorstellen voor de kerninhoud van het vak Verzorging en aanwijzingen voor de plaats in de lessentabel, leerplanontwikkeling en outillage [Boek]
Werkgroep Verzorging \ 1986
help
Gezondheidseducatie in het basisonderwijs : enkele Amsterdamse ervaringen \ Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg [Artikel]
Akker, A.M.E.A. van den \ Hausson, P. \ Visser, A.P. \ 1985
Het aanbieden aan scholen van lesmateriaal door het Buro GVO in Amsterdam met als doel de introductie van gezondheidseducatie in het basisonderwijs te bevorderen
help
Food and nutrition education in american elementary schools : a national survey \ Journal of consumer studies and home economics [Artikel]
Richards, M.L. \ 1985
help
Verdwijnen kleine dorpen van de kaart? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veen, M. van \ 1983
Problemen met kleine dorpen in de drie noordelijke provincies van Nederland. Belangrijke punten zijn: woningbouw, werkgelegenheid, openbaar vervoer, PTT-voorzieningen en scholen
help
Is je smaak wel raak? Nieuw lesboekje van de consumentenbond voor basisonderwijs \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
1983
Consumentenvoorlichting voor kinderen in het onderwijs
help
Voeding in het basisonderwijs \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Janssen - Vermeer, A. \ Riethorst, J. \ 1983
Een bespreking van de workshop 'voeding in het basisonderwijs', op 3 september 1982 te Wageningen gehouden
help
Maatregelen tot bevordering van goede voedingsgewoonten \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
1983
Tweede deeladvies: voedingseducatie in het basisonderwijs. Advies, opgesteld door de Commissie Voeding in het basisonderwijs van de Voedingsraad
help
Voeding in het basisonderwijs 1978/1979 \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Beem, A. van \ Haar, G.I. ter \ 1982
Een inventarisatie van in hoeverre voedingsonderwijs wordt gegeven, op welke manier dit gebeurt en welke factoren het geven van voedingsonderwijs stimuleren dan wel belemmeren.
help
Ziekteverzuim bij basisschoolkinderen in Arnhem : een inventariserend onderzoek [Boek]
Boer, A. \ Dhuyvetter, J. \ Kranenburg, W. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.