Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 92

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="primair onderwijs"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effectiveness of nutrition education in Dutch primary schools [Proefschrift]
Battjes-Fries, Marieke \ 2016
help
Lerarenregister nu nog vrijwillig, straks verplicht : kwaliteit en (bij)scholing \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Versteeg, M. \ 2015
In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. ...
help
Schooltuin maakt leerstof ervaringsonderwijs \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Malmberg, T. \ 2015
Nederland telt slechts een handjevol middelbare scholen met een tuin, ondanks dat een schooltuin een schat aan mogelijkheden biedt om de lesstof te verlevendigen. ‘Leerlingen worden buiten meer uitgedaagd.’ De praktijkervaringen vanuit Den Haag worde ...
help
Reisgids [Website]
cop. 2014
De reisgids digitaal leermateriaal helpt docenten bij het zoeken en maken van digitaal leermateriaal.
help
Dossier natuuronderwijs anders [Dossier]
2013
Op deze dossierpagina vind u de resultaten van het Kigo project ‘Samen aan de slag met natuuronderwijs anders’. Doel van het project is ontwikkeling van natuuronderwijs waarbij kinderen zich meer betrokken voelen bij natuur. Dat kan door natuurbelevi ...
help
Dieren in de winter [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Naar de kinderboerderij met groep 3-4 [Boek]
[2013]
Lesmateriaal Natuuronderwijs Anders.
help
Woordvoerders van de natuur: thema graslanden [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
NME lessen van de Groene Poort [Boek]
2013
Natuuronderwijs anders bij NME-centrum de Groene Poort.
help
BSO activiteiten zintuigen, water, lucht en grond [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Lesmaterialen Mgr. Bekkers [Boek]
2013
Lesmaterialen Natuuronderwijs Anders.
help
Opdrachtkaarten kabouterpad voor groep 3 [Boek]
2013
Lesmateriaal Natuuronderwijs anders.
help
Greenkids : de aardappel [Video]
2013
Deze drie filmpjes laten aan basisischoolleerlingen verschillende aspecten van de aardappel zien. Deel 1: aardappels poten in een moestuintje bij school. Deel 2: het sorteren, wassen en verpakken van aardappels bij een sorteerbedrijf. Deel 3: de smaa ...
help
Staatsbosbeheer: expeditie Moerasdraak [Boek]
2013
Lesmaterialen Natuuronderwijs Anders.
help
VVE in de agrarische kinderopvang : haalbaarheidsstudie [Boek]
Salakory-van der Linden, M. \ Jong, D. de \ Poelarends, J. \ 2013
Deze Haalbaarheidsstudie VVE bestaat uit een theoretische verkenning en een enquête onder agrarische kinderopvang organisaties. Het is een onderdeel van project ‘Agrarische Kinderopvang’ binnen het kader van de PPS Multifunctionele Landbouw. Dit onde ...
help
Stadslandbouw : nieuwe ronde, nieuwe kansen [Presentatie]
Jansma, J.E. \ 2012
Stadslandbouw is lokaal voedsel, agrologistiek, omgevingseducatie, sociale cohesie, actief burgerschap, leefbaarheid. Een vernieuwend concept opnieuw onder de aandacht gebracht. Met voorbeelden uit: Almere, Amsterdam, Culemborg, Leeuwarden (met twee ...
help
Vissen als ambassadeurs voor waterkwaliteit \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bakker, A. \ 2012
Om de jeugd meer te betrekken bij het waterleven, waaronder de diverse vissoorten, waterkwaliteit, vismigratie en verstandig sportvissen, heeft het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) een compleet schoolbreed basisonderwijsprogramma o ...
help
Al 400.000 basisschoolleerlingen bereikt : smaaklessen maakt kinderen warm voor voeding \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Het lesprogramma Smaaklessen wil kinderen op jonge leeftijd interesseren voor voeding en voedsel, zodat ze later meer bewuste en gezonde voedselkeuzes kunnen maken. De GKC-programma's Groene kennis voor burgers en Voeding en gezondheid zijn betrokken ...
help
Wat kunnen Pabo-studenten en PMK studenten HK&E, ‘s-Hertogenbosch betekenen voor natuuronderwijs anders? [Brochure]
[ca. 2012]
Informatie over praktische ondersteuning door studenten bij Natuuronderwijs Anders.
help
Op zoek naar het OERgevoel : Vissende kinderen ontdekken de natuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Zoetemeyer, B. \ 2012
Kinderen in Nederland lijken steeds vaker op te groeien zonder contact met de natuur. Ze komen minder uit hun bebouwde omgeving en spelen steeds minder vaak buiten. Tijd om kinderen bij hun beeldschermen weg te halen. Terug naar de natuur, op zoek na ...
help
Onderwijsbrochure Schooljaar 2012-13 en 2013-14 Natuur- en Milieu-Educatie in Nijmegen [Boek]
Milieu Educatie Centrum \ 2012
De Nijmeegse onderwijsbrochure geeft weer een handzaam overzicht van leskisten, excursies en ander NME-aanbod van ruim 25 natuur- en milieuorganisaties. Ruim de helft van alle Nijmeegse scholen in het primair onderwijs neemt deel aan de aanpak Natuur ...
help
Groen Leefpark Kenniscampus Ede : Groenhorst College Ede en partners [Poster]
Dees, M. \ [2012]
Leerlingen en studenten uit groen en grijs beroeps- en voortgezet onderwijs werken in samenwerking met burgers , NME en maatschappelijke organisaties aan de invulling van een groen leefpark waar groene educatieve thema’s worden vernieuwd en herijkt. ...
help
Toen ik er meer over ging weten werd het leuk : onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma ‘NatuurWijs’ in vergelijking met regulier natuuronderwijs [Boek]
Waal, M.E. van der \ Hovinga, D. \ Wals, A.E.J. \ Koppen, C.S.A. van \ cop. 2012
Het belang van ‘natuur’ en ‘natuurervaringen’ in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen staat eigenlijk nauwelijks ter discussie, hooguit is er onenigheid over de prioriteit ervan. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat er in Nederland, maar oo ...
help
Scholierenwedstrijd [Presentatie]
2011
Scholierenwedstrijd (2011). Presentatie 10 genomineerde teams, Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort.
help
Natuur terug in de wijk en op school \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Barendrecht, A. \ 2011
Basisschool De Klokbeker in Ermelo mag dan op woensdagmiddag wel dicht zijn, buiten wordt hard gewerkt. Leerlingen, ouders en leerkrachten veranderen het voormalige betegelde speelplein in een landschappelijke speelplek, waar kinderen lekker vies mog ...
help
Eindrapportage Kraamkamerproject 'Buiten Gewoon Leren' : implementatie van leertrajecten op boerderijen in samenwerking met samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio Enschede [Boek]
Besten, I. \ Brakman, E. \ 2011
plementatie van leertrajecten op boerderijen in samenwerking met samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio Enschede.
help
Nieuwsbrief Natuuronderwijs anders [Tijdschrift]
2011
• Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het kader van het KIGO project “natuuronderwijs anders”. Onder het motto "Samen aan de slag met natuuronderwijs anders"
help
NatuurWijs in de toekomst : verkenning van de haalbaarheid van uitvoering door vrijwilligers en van opschaling naar Nationale Parken [Boek]
Boer, T.A. de \ Langers, F. \ 2011
Eind 2010 kwam er een vraag van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug om een training NatuurWijs te geven aan NME-vrijwilligers werkzaam in het park. Men wilde een overkoepelend educatieprogramma laten uitvoeren door alle vrijwilligersorganisaties v ...
help
Green care Amsterdam : eindrapportage [Boek]
Transforum Agro & Groen \ 2010
Dit rapport beschrijft de doelen, opzet en resultaten van het Transforum project Green Care Amsterdam. Het project heeft een sterke impuls gegeven aan de ontwikkeling en professionalisering van Landzijde en de zorglandbouw rondom Amsterdam. Landzijde ...
help
Scottish SPCA education programme [Website]
2010
The Scottish SPCA's new prevention through education programme for schools.
help
Een kaartuitsnede en een vraag \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, P. van den \ 2009
De Nederlandse schoolkartografie uit de 19de en 20ste eeuw mag zich de laatste decennia in een groeiende belangstelling verheugen. Ook vanuit wetenschappelijk onderzoek is er aandacht voor. Recentelijk is verschenen een Bibliografie en foto-overzicht ...
help
Hansje Brinker en Johannis de Rijke als iconen van Nederlands watergeschiedenis \ Geografie [Artikel]
Adang, A. \ 2009
De nieuwe 'watercanon' heeft een historische ordening. Daarmee komen overkoepelende thema's onvoldoende uit de verf. Gelukkig bevat de canon volop onderwerpen voor behandeling in de aardrijkskundeles. Staatssecretaris Huizinga lanceerde de watercanon ...
help
Uitwijken en inbrengen [Boek]
Sontag, L. \ 2009
Deel 1 is een verslag van een onderzoek naar verschillende vormen van aanvullend en vervangend onderwijs. Deel 2 onderzoekt de publieke en private financieringsstromen in het onderwijs. Deel 3 gaat in op de veranderingen in de vakinhouden van zeven s ...
help
De school bestuurd : schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school [Boek]
Turkenburg, M. \ 2008
help
Summatieve evaluatie Natuur-Wijs eerste fase [Boek]
Kievit, K.J. \ Koppen, C.S.A. van \ 2008
De hoofddoelstelling van het programma natuur-wijs is dat het moet bijdragen aan het realiseren van een groter bewustzijn en verinnerlijking van de relatie tussen mens en natuur bij 4- tot 18-jarigen om, op de langere termijn, een basis te leggen voo ...
help
Jeugd de natuur in : meer dan gele eendjes en paarse koeien? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Neefjes, M. \ 2007
In dit themanummer aandacht voor kinderen in de natuur. Wat doet LNV er aan (via nota natuureducatie) en het programma jeugd, natuur, voedsel, gezondheid. De ervaringen vanuit de Hoge Veluwe. Natuur voor kinderen, kinderen voor natuur (een bijdrage v ...
help
Thematische verschijnselen in de Nederlandse schoolwandkaarten [thema's aan de muur] \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L.E.S. \ 2007
Als op een wandkaart niet de topografie centraal staat, maar de geografische verspreiding van een verschijnsel, dan is de term thematische kaart van toepassing. Dit artikel geeft een historisch overzicht van deze schoolkaarten
help
Een schooltje bij het bos : vier eeuwen dorpsonderwijs in vogelvlucht \ Geschiedenis magazine [Artikel]
Kok, A. \ 2007
De dorpsschool was in de 17de en 18de eeuw over het algemeen druk, lawaaiig en niet gebonden aan overheidseisen. Deze lijn is terug te vinden in de geschiedenis van een van de oudste basisscholen van Nederland, de Bos en Duinschool in Bloemendaal, di ...
help
Nederlandse wandkaarten in het negentiende-eeuwse aardrijkskunde-onderwijs : ochtendrood der schoolwandkaarten \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L.E.S. \ 2006
Oude afbeeldingen van klaslokalen vormen een rijke bron van informatie over de op Nederlandse scholen gebruikte leermiddelen. In dit artikel wordt aangetoond dat de negentiende eeuw de periode was waarin de Nederlandse schoolwandkaart volwassen werd ...
help
De Bosatlas (1877-heden) \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Broeder, W. \ 2006
De Bosatlas, bijna 130 jaar in ons midden en springlevend, staat in de schijnwerpers. Niet alleen is over de atlas, als ware het een levende persoon, een biografie geschreven, tevens heeft het Nationaal Onderwijsmuseum een prachtige tentoonstelling a ...
help
Rijn en IJssel wil jeugd het water laten beleven : veel animo voor excursies op en langs het water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Hoe betrek je de jeugd bij water en het werk van het waterschap? Door les te geven op een boot die over een rivier van het waterschap vaart. En door de jeugd met een schepnetje langs de oevers te laten lopen en praktijkonderzoek te laten uitvoeren. W ...
help
De aardrijkskundige wandkaarten van uitgeverij W.J. Thieme & Cie : van de ene vernieuwing naar de andere \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Brink, L. \ 2005
Het grote, drie verdiepingen tellende pakhuis van uitgeverij Thieme in Zutphen was door de daarin opgeslagen voorraad boeken veruit het belangrijkste bedrijfsbezit. Daar kwam een eind aan door het bombardement van oktober 1944. Samen met circa 900.00 ...
help
Tuin aanleggen bij mytylschool vraagt veel inlevingsvermogen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Klap, P. \ 2005
Schoolplein ontwerp voor kinderen met een motorische of verstandelijke beperking
help
Natuur- en milieueducatie op basisscholen : een inventarisatie van de soort en hoeveelheid NME op basisscholen in Nederland [Studentenverslag]
Custers, C. \ 2005
help
Uit elkaars buurt : de invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming [Boek]
Gijsberts, M. \ Dagevos, J. \ 2005
help
Wij willen smaaklessen : marktonderzoek naar de waardering en wenselijkheid van een smaaklespakket in het basisonderwijs [Boek]
Vrijhof, C.T. \ Naber-van den Heuvel, P.M. \ 2005
Het lesmateriaal van dit Smaaklespakket bestaat uit aparte lesmappen voor onder-, midden- en bovenbouw. Het omvat een deel theorie, maar is vooral ook praktisch van aard. In de leskist zitten, behalve de lesmappen, ook allerlei materialen die bij de ...
help
Wij willen smaaklessen : voorstel voor de implementatie van het programma Smaaklessen in het (basis)onderwijs [Boek]
Vrijhof, C.T. \ Meester, H.J. \ Naber-van den Heuvel, P.M. \ Boendermaker, C. \ Voragen, A.G.J. \ 2005
Smaaklessen© is zinnenprikkelend, speels en praktisch onderwijs over voeding en voedsel voor jongeren. Door het proeven, ruiken, voelen, zien en horen – ofwel het ervaren van eten –leren jongeren dat eten leuk en interessant is.
help
Simpified hydroponics for Kindergartens \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Stajano, M.C. \ 2004
Telen van groenten middels substraatloze teelt: presentatie van een educatief programma voor kinderen vanaf vier jaar in Uruguay (onderdeel van een programma voor ontwikkelingshulp van de FAO)
help
Zorg en de staat : welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd [Boek] - 6e dr
Swaan, A. de \ 2004
help
Plattelandsbeleving op de basisschool : een kwalitatief onderzoek naar het Kleine Loo [Studentenverslag]
Droogh, A.M. \ 2004
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.